× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

گزارش یک مورد کیست آنوریسمال جاکستا کورتیکال دیافیز فمور و درمان آن

نویسندگان

  • کیهان شکوه, حسن
  • یاوری کیا, علیرضا

چکیده

Introduction: Aneurysmal bone cyst is a rare primary or secondary osseous tumor which is frequently seen in the mataphysis of long bones. Its treatment mostly is curettage and bone graft. Case Report: The patient is a 23 year old man with a left femoral diaphysial and juxtacortical aneurysmal bone cyst who underwent extended curettage after diagnostic work-up and preoperative ambolization. Conclusion: Although aneurysmal bone cyst is an aggressive and destructive lesion, it is mostly a treatable tumor by timely and correct measure without sequel

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

    Introduction: Aneurysmal bone cyst(ABC) is a benign lesion with variable and expansile growth that can occur in any part of the skeletal, mainly in long bones and vertebra. ABC in paranasal sinuses is rare with only 7 previous cases having been describes in the ethmoid, sphenoid and frontal sinuses. Case Report: We present a case of ethmoidal sinus ABC in a 15-year-old female presenting nas...

سابقه و هدف: کیست آنوریسمال استخوانی یک ضایعه نادر فکین می‌باشد که در دسته کیست‌های کاذب طبقه‌بندی می‌شود. اتیولوژی و پاتوژنز این ضایعه هنوز ناشناخته باقی مانده است. درمان این ضایعه خوش‌خیم شامل کورتاژ، جراحی و پیگیری‌های بعد از جراحی می‌باشد. در این مقاله یک مورد کیست آنوریسمال استخوانی فک بالا در یک پسر بچه 7 ساله گزارش شده است.گزارش مورد: در فروردین‌ماه سال 1379 یک پسر بچه 7 ساله به دلیل تور...

مقدمه: aneurysmal bone cyst(abc) ضایعه ای خوش خیم، پرعروق، با رشد متغیر و گسترش یابنده (expansile) می باشد که در هر قسمتی از سیستم اسکلتی به ویژه در استخوان های بلند و مهره ها ایجاد می شود. abc در سینوس های پارانازال نادر است. تاکنون تنها 7 مورد abc در سینوس های اتموئید، اسفنوئید و فرونتال گزارش شده است. معرفی بیمار: ما به معرفی یک مورد abc سینوس های اتموئید در یک دختر 15 ساله با تظاهر گرفتگی ب...

استئومیلیت گزانتوگرانولوماتوز یکی از بیماری‌های نادر استخوانی است که تظاهر اولیه آن مشابه تومورهای استخوانی می‌باشد. طبق بررسی ما، تنها  ۳ مورد از این بیماری در جهان گزارش شده است. در این گزارش، بیمار ۲۲ ساله‌ای با درد ران راست، تب و کاهش وزن قابل توجه به همراه نمای پرتونگاری سارکوم یووینگ و با تشخیص استئومیلیت گزانتوگرانولوماتوز طبق بررسی آسیب‌شناسی، معرفی شده است. بیمار تحت درمان آنتی‌بیوتیکی...