گفتمان سازی و منازعات گفتمانی در رمان دلبند از تونی موریسون

نویسندگان

  • سجاد قیطاسی فارغ التحصیل دکترای زبان و ادبیات انگلیسی، پردیس البرز دانشگاه تهران
  • مریم سلطان بیاد دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدی زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده

رمان دلبند از تونی موریسون روایت برهنه‌ایست از تاریخ شصت میلیون برده‌ی سیاه که به واسطه‌ی استیلای فراروایت سفیدپوستان آمریکا از بین رفتند و همچنین تلاش نویسنده برای برساختن گفتمانی خاص سیاهان. شخصیت‌های رمان هر کدام با توجه به تصویری که از گذشته در ذهن دارند، آن را به یاد می‌آورند و دوباره آن را برمی‌سازند. شخصیت‌های سیاه در فضای چندآوایی رمان آزادانه آنچه را که به واسطه‌ی استیلای فراروایت سفیدپوستان غیرقابل گفتن بوده و ناگفته مانده به یاد می‌آورند و در نهایت گفتمان سفید را به چالش می‌کشند، معانی مسدود را احیا و دالهای شناور را بر طبق مفاهیم فرهنگی خود درون یک گفتمان خاص مفصل بندی میکنند. در نتیجه معیار معقول بودن گفتمان برتر مورد پرسش قرار میگیرد و ساختار شکنی سبب بحران درون گفتمان هژمون می شود. در نقد رمان یاد شده از نظریه های ژان فرانسوا لیوتا ر، میخائیل باختین، ارنستو لاکلا و شنتال موفه که بر چگونگی تعلیق گفتمان برتر توسط فرهنگ های به حاشیه رانده شده تاکیید دارند استفاده شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مادرانگی در رمان های آمریکایی: بررسی برخی عوامل جامعه شناختی و روانشناختی در "دلبند" تونی موریسون و "ناخوانده ای دور از کارولینا"ی دوروتی الیسون

مادرانگی در گستره وسیعی از رشته ها مانند روانشناسی، جامعه شناسی، و فمینیزم از جایگاهی اساسی برخوردار است. با وجود اهمیت مادرانگی در شکل گیری نسل هایی سالم، مادران، به ویژه آنهایی که عضو اقلیت ها هستند همیشه با شوربختی های بسیاری مواجه شده اند. نویسندگان زن سعی کرده اند که تجسم مادرانگی را به عنوان نهادی که اساسا مختص سفیدپوستان و طبقه متوسط جامعه است، به چالش کشیده و تجربیات رنج آور خود یا زنان...

15 صفحه اول

«بررسی مقاومت سیاهان آمریکا علیه گفتمان مسلط در رمان آبی‌ترین چشم موریسون» (از دیدگاه نوتاریخی‌باوری و مادی‌گرایی فرهنگی)

آبی‌ترین چشم از تونی موریسون، بیان کنندة یکی از ابعاد ایدئولوژی مسلط آمریکاست، در این رمان، گفتمان هژمونیک سفیدپوستان آمریکا، سیاهان را هر چه بیشتر مجبور به پذیرش استانداردهای بورژوازی زندگی می‌کرد. این پژوهش به جامعة سرمایه‌داری و استانداردهای بورژوازی ایالات متحده می‌پردازد و روی عنصر ایستادگی در برابر ایدئولوژی مسلط بر اساس دو مکتب مادیگرایی فرهنگی و نو‌تاریخی‌باوری تمرکز دارد. در جامعة‌ آبی...

متن کامل

خوانشی پسااستعماری از شکل ‍گیری هویت در رمان های معشوق و آبی ترین چشم تونی موریسون

این رساله از منظر نقد پسااستعماری بر آن است این مسئله را بیان کند که رمان های معشوق و آبی ترین چشم، نوشته ی تونی موریسون، رمان های مقاومت و دو گانگی هستند که مرزهای بین خودی و دیگری را شکسته اند. موریسون در رمان هایش از جمله آبی ترین چشم و معشوق الگویی را برای جستجو در ناگفته های تاریخ مطرح کرده و هم چنین از مفهوم ضمنی نژاد که از طریق زبان منتقل می گردد سخن می راند. در این مطالعه سعی بر این بود...

15 صفحه اول

پژوهشی پسااستعماری از رمان محبوب اثر تونی موریسون و عبور از رودخانه اثرکاریل فیلیپس

پژوهشی پسااستعماری از رمان محبو ب اثر تونی موریسون و عبور از رودخانه اثرکاریل فیلیپس پایان نامه حاضر با استفاده از نظریه های نقد پسااستعماری، رمانهای محبوبا ثر تونی موریسون و عبور از رودخانه اثر کاریل فیلیپس را بررسی می کند. به تصویر کشیدن قدرت، توانایی و تلاش شخصیتهای سیاهپوست این دو رمان در جهت کسب آزادی و هویت پیوندی علیرغم موانع پیچیده فرهنگی و فیزیکی حاکم بر جو این دو رمان، هدف این تحقی...

15 صفحه اول

بررسی رمان سرود سلیمان اثر تونی موریسون از دیدگاه ریالیسم جادویی

this study focuses on tracing the clearly defined elements of magic realism in toni morrison’s song of solomon as an illustrious african american example of the mode. magic realism is a fictional technique that combines fantasy with raw physical reality in a search for truth beyond that available from the surface of everyday life. toni morrison, as a distinguished african-american practitioner ...

الیناسیون در رمان آبی ترین چشم تونی موریسون: خوانشی بر اساس دیدگاه روانکاوی نژادی فانن

الیناسیون همیشه یکی از مفاهیم اساسی در زندگی انسان بوده و نویسندگان زیادی به آن پرداخته اند. تونی موریسون در رمان آبی ترین چشم این مفهوم را بصورت تحریف ذهن سیاه پوستان در نتیجه ی پذیرفتن باورهای نژادگرایانه ی جامعه ی سفید-پوستان نشان می دهد. این پایان نامه با تکیه بر دیدگاه فرانتس فانن در روانکاوی سیاه-پوستان برگرفته از پوست سیاه، نقاب های سفید خوانشی روانکاوانه از زندگی ”پکولا بریدلاو“ ارایه م...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره 1

صفحات  251- 268

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022