گواه‌نمایی در اقناع بازپرس

نویسندگان

  • عطیه کرمی گروه زبان شناسی دانشگاه کردستان، دانشکده زبان و ادبیات، سنندج، کردستان، ایران
  • مسعود دهقان استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی دانشگاه کردستان
چکیده

گواه‌نمایی ابزاری زبانی است که در معنای اولیه‌اش برای مشخص‌کردن و رمزگذاریِ منبع اطلاع و نیز عملکرد گوینده یا نویسنده به منظور صحیح جلوه‌دادن سخنش به‌کار برده میشود، و در معنای ثانویه‌اش و به صورت ضمنی می‌تواند قطعیت خبر را نشان ‌دهد. تاکنون متون بسیاری از منظر قاطعیت کلامی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و از این‌رو، می‌توان متون را به دسته‌های مجزایی تقسیم نمود. زبان‌شناسی حقوقی به عنوان علمی نوین و بینارشته‌ای می‌تواند روند رسیدگی به پروندههای قضایی را تسریع بخشده و به درکِ قاضی و بازپرس در امر قضاوت کمک کند. از این‌رو، کاربرد و اهمیت ساخت‌های گواه‌نما در زبان‌شناسی حقوقی، هنگامی مشخص میشود که متهم تلاش میکند تا با قسم خوردن، توضیح جزء‌به‌جزء حادثه و غیرو خود را از اتهام به جرمی مبرا سازد و صدق گفتار خود را با گواه‌نمایی نشان دهد و قاضی یا بازپرس را متقاعد نماید. پژوهش حاضر، با هدف تأثیر کاربرد گفتمانی گواه‌نمایی در اقناع قاضی یا بازپرس به تحلیل اظهارات دو فرد متهم به قتل (یک آقا و یک خانم) در دو پرونده‌ی کیفری، بر اساس زبان‌شناسی حقوقی و ابزارهای زبانی انجام شده است. یافتهها نشان داد که متهمین با استفاده از ساخت‌های گواه‌نما، همچون ساخت زمان گذشته‌ی ساده، ساخت‌های گزارشی، افعال گواه‌نما مانند دیدن‌، به عنوان یک فعل حسی و واژههای گواه‌نما که متهمین در کلام خود برای افزایش تأثیر‌پذیری و اعتباربخشی به سخن خود و متقاعدسازی بازپرس استفاده میکنند، سعی دارند بازپرس را متقاعد کرده و اتهام وارد‌شده را انکار نمایند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گواه‌نمایی در زبان فارسی امروز

این جستار به بررسی گواه‌نمایی در زبان فارسی معاصر از دیدگاه رده‌شناسی اختصاص دارد. گواه‌نمایی مقوله‌ای دستوری است که نقش آن نشان دادن منبع اطلاع است. در آغاز، این مقولة دستوری و انواع رده‌شناختی آن معرفی می‌گردد. با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مختلف از زبان گفتاری و نوشتاری فارسی معاصر و همچنین متون کلاسیک به دنبال پاسخ این پرسش بوده‌ایم که آیا گواه‌نمایی در این زبان به عنوان یک مقولة دست...

متن کامل

فرایند اقناع در قرآن کریم

قرآن کریم از زمان نزول خود، به دنبال جلب توجه مخاطبان بوده تا آن‌ها را متقاعد سازد. این جلب توجه قرآن، به خاطر هدایت مردم و رستگاری مخاطبان است. قرآن کریم برای اقناع مردم با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند و برای متقاعد کردن مخاطبان از کلمات و جملات و عبارات متنوع بهره می‌گیرد، و اصول اعتقادات و احکام و مواعظ را به کمک تشبیهات، استعاره‌ها و کنایه‌ها در قالبی اثرگذار به مخاطبان ارائه می‌دهد. پیام‌های...

متن کامل

بررسی انتقادات وارد بر نهاد بازپرسی

«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام‌های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالش‌ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)،   می‌توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می‌‌توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً، از آن‌جا که بازپرس، تحقیقات را...

متن کامل

اقناع مخاطب در قرآن پیرامون مسئله معاد

معاد از موضوعات مهمی است که بخش قابل توجهی از آیات قرآن به آن اختصاص یافته است. اقناع یا متقاعد سازی به معنای انتقال پیام به مخاطب، تغییر نگرش و در نتیجه تغییر رفتار او می باشد. سوالی که این مقاله در پاسخ به آن سامان یافته است این است که روش اقناعی قرآن برای انتقال مفهوم معاد به انسان ها چگونه می باشد؟ با جستجو در منابع مرتبط با دانش ارتباطات و آیات نازل شده پیرامون موضوع معاد و روز قیامت این ن...

متن کامل

بررسی انتقادات وارد بر نهاد بازپرسی

«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام­های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالش ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)،   می­توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً، از آن­جا که بازپرس، تحقیقات را ...

متن کامل

جستاری در راهکارهای مؤثر بر اقناع مخاطب در مناظرات رضوی

اقناع مخاطب در ارتباط کلامی و غیرکلامی کارکردهای مختلفی دارد و در تحلیل متون، موضوعی حائز اهمیت است و به مثابه وجهی دلالتمند مکمّل کلام متکلّم است. کلام معصومان ضمن اقناع مردم با آن‌ها ارتباط برقرار می­ کند و در جهت متقاعد کردن مخاطبان از کلمات و جملات و عبارات متنوّع بهره می­ گیرد. امام رضا(ع) در مناظرات خویش با صاحبان ادیان و نحله­ های مختلف فکری از ابزار «اقناع» بهره جسته است. این پژوهش مناظرات...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 36

صفحات  13- 13

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید