گونه شناسی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یکپارچه سازی دانش در پروژه های تولید و توسعه محصولات و سیستم های پیچیده (مورد مطالعه: صنایع هوایی ایران)

نویسندگان

  • الهام طیبی جاوید کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
  • سعید شوال پور عضو هیئت‌علمی، گروه اقتصاد و مدیریت فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
چکیده مقاله:

محصولات و سیستم­های پیچیده، نقش حیاتی در فرآیند توسعه کشورها خصوصاً در اقتصادهای نوظهور دارند. یکی از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار بر موفقیت پروژه­ های تولید و توسعه محصولات و سیستم­های پیچیده، توانمندی یکپارچه­سازی دانش است. این توانمندی مستقیماً بر روی توانمندی نوآوری کشور تأثیر می ­گذارد و امکان پاسخ به­ موقع به تحولات محیط پویای جهانی را فراهم می­ آورد. در این پژوهش، با هدف گونه ­شناسی عوامل مؤثر بر موفقیت یکپارچه­سازی دانش در پروژه­ های تولید و توسعه محصولات پیچیده، روش کیفی تحلیل مضمون، برای تجزیه و تحلیل داده ­ها مورد استفاده قرار­ گرفته است. نتیجه پیاده­ سازی این روش، استخراج 235 مضمون پایه، 22 مضمون سازمان‌دهنده و درنهایت، چهار مضمون فراگیر از پیشینه پژوهش و نظرات خبرگان صنایع هوایی ایران بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می­دهد، موفقیت یکپارچه­ سازی دانش محصولات و سیستم­های پیچیده به چهار دسته عوامل زمینه­ ساز شامل عوامل محیطی، مشخصات محصول و فناوری، الزامات و زمینه ­های سازمانی و راهبرد توسعه دانش، ساختار شبکه و فرآیندها وابسته است. همچنین، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شرایط مختلف حل مسئله طراحی و توسعه محصول و سیستم پیچیده، نیازمند توجه به تأثیر عوامل محیطی شامل مؤلفه‌های نهادی و دولت است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی

محصولات و سیستم‌های پیچیده (CoPS )، نقش مهم و روزافزونی در فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها، صنایع و کشورها ایفا می‌کنند. در دو دهه گذشته با تغییرات گسترده در بازار و تکنولوژی، کشورهای پیشرفته صنعتی به سمت تولید و نوآوری در CoPS متمایل شده‌اند. در حال حاضر در اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور به طرح‌های کلان ملی همچون ساخت هواپیمای 150 نفره و ... اشاره شده است. این شرایط بیانگر لزوم بررسی ویژگی‌های اثر...

متن کامل

بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت پروژه های تحقیق و توسعه محصولات هوایی (مطالعه موردی: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران)

موفقیت در پروژه های تحقیق و توسعه، موضوعی حائز اهمیت برای تیم مدیریتی شرکت ها می باشد، به نحوی که شناسائی عوامل موثر بر موفقیت این پروژه ها، می تواند در تدوین راهبردهای مناسب در سطح کلان و در سطح تک تک این پروژه ها به منظور تحقق حداکثری اهداف، موثر باشد و دید روشنی به مدیران و سازمان های درگیر در این فرایند، ارائه دهد تا از این طریق، احتمال موفقیت این پروژه ها را افزایش دهد. هدف اصلی از این تحق...

متن کامل

‏تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت همکاریهای مشترک در پروژه ‏های طراحی و تجاری‏ سازی محصول جدید در صنعت هوایی

براساس یافته های تحقیقات، پروژه‏های همکاری مشترک یکی از راهکارهای رشد اقتصادی و فناوری شرکت ها هستند. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پروژه‏های همکاری مشترک است. در این تحقیق از طریق مطالعه ادبیات، بررسی سه پروژه همکاری مشترک در صنعت هوایی و مصاحبه با خبرگان مرتبط و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از طریق تحلیل مضمون، در نهایت 23 زیرمعیار در قالب سه تم (معیار) اصلی شناسایی و طبقه بن...

متن کامل

همگرایی توانمندی های علمی و فناورانه ی بازیگران مختلف در توسعه سیستم های تولیدی پیچیده هوایی

در فرآیند توسعه سیستم های تولیدی پیچیده، بازیگران مختلفی از جمله دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، بنگاه های فناور کوچک و بنگاه های صنعتی بزرگ با سطوح توانمندی علمی و فناوری متفاوت حضور دارند. یکی از مهمترین چالش‌ها در مسیر انجام این پروژه ها، ایجاد همگرایی میان توانمندی های علمی و فنی این بازیگران است. جهت بررسی این چالش فاز طراحی هواپیمای جت منطقه ای به عنوان نمونه موردی انتخاب شد. جهت گردآوری داده...

متن کامل

عوامل موفقیت سیستم های اطلاعاتی در صنایع کوچک

سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در صنایع کوچک همانند صنایع بزرگ نقش بسیار مه و راهبردی دارد. البته با توجه به ویژگی های صنایع کوچک ملاحظات خاص در نوع به کارگیری فناوری اطلاعات مطرح می باشد. در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات موضوعی عوامل موثر در موفقیت سیستم های اطلاعاتی شناسایی شده و از طریق تحقیق میدانی فرضیات مربوط به این عوامل در صنایع کوچک در ایران آزمون گردیده است. هم چنین آزمون همبست...

متن کامل

تاثیر تغییر ساختار و یکپارچه سازی فرآیند طراحی محصولات بر هزینه های تحقیق و توسعه

هزینه¬های تحقیق و توسعه نه‌تنها محرک رشد کسب‌وکار و معیار توسعه‌یافتگی‌اند بلکه می¬توانند نقش بسزایی در افزایش سودآوری و ثروت سهامداران ایفاء نماید. اما در کشورهای درحال‌ توسعه، ریسک عدم موفقیت سرمایه¬گذاری و نیز نگرانی از شکست به‌واسطه توان مالی پایین ¬این کشورها، عاملی بازدارنده در تخصیص بودجه مناسب به این بخش است. از طرف دیگر فناوری¬های نوین میان‌رشته‌ای مانند ربات¬ها هرچند توانسته¬اند به شک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 1

صفحات  93- 126

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023