یادگیری معلم با درس پژوهی

نویسنده

چکیده

مقدمه درس پژوهی[1] رویکرد­ی ­همکاری محور به توسعه حرفه­ای معلمان است، که از کشور ژاپن منشاء گرفته است (فرناندز و یوشیدا، 2004؛ لوئیس و تسوچیدا، 1998؛ استیگلر و هیئبرت، 1999). زمانی که این رویکرد اولین بار در اواخر دهه­ی 1990 در ایالات متحده معرفی شد، به سرعت توجه مربیان و کارشناسان آموزش آمریکا را به خود جلب کرد، زیرا تصور بر این بود که این رویکرد یک نوآوری مؤثر و قابل اقتباس می­باشد (چاکسی و فرناندز، 2004؛ گروه تحقیقاتی درس پژوهی­، 2007؛ لوئیس و همکاران، 2004؛ شورای پژوهش­های ملی، 2002؛ آزمایشگاه تربیتی منطقه شمال، 2002؛ ریچاردسون، 2004؛ استپانک­، 2001، 2003؛ ویلمز، 2003). درس پژوهی ویژگی­های مؤثر سایر برنامه­های توسعه­ی حرفه­ای که در پژوهش­های قبلی شناسایی شده­اند را شامل می­شود. این رویکرد براساس مکان، کار محور، مبتنی بر یادگیری دانش­آموز، بر پایه­ی همکاری و پژوهش مداری می­باشد (جل و گیلبرت­، 2004؛ برکو، 2004؛ کچران- اسمیت و لایتل­، 1999، 2001؛ دارلینگ – هاموند، 1994؛ وانگ و ادل، 2002؛ لیتل، 2001؛ هاولی و ولی، 1999؛ ویلسون و برن، 1999).    درس­پژوهی همچنین یکی از کانون­های توجه کنفرانس نهم (کنگره بین­المللی آموزش ریاضی[2]) در سال 2002 بود، و در بسیاری از کشورهای دیگر گسترش یافته است (فوجیتا و همکاران، 2004؛ لو­، 2003؛ دانشکده­ی ملی رهبری مدرسه، 2004؛ شیمیزو و همکاران، 2005). علی­رغم آهنگ سریع اتخاذ این شکل از توسعه­­ی حرفه­ای، این رویکرد هنوز هم در کشورهای دیگر غیر از ژاپن­، جدید و تازه محسوب می­شود، و بنابراین مدارس و معلمان در این کشورها هنوز در مرحله­ی اولیه­ی اتخاذ نوآوری برای نظام­های آموزشی خود هستند.­ مجموعه­ای از ادبیات درس پژوهی وجود دارد، اما ما هنوز درک روشن و گسترده­ای از یادگیری معلم با انگیزه از درس­پژوهی و نیز الگویِ جا افتاده­ای برای آن نداریم. هدف از مقاله­ی حاضر این است یک بررسی اجمالی از درس­­پژوهی همراه با ساختار (گوناگونی)، تاریخچه­، و بررسی ادبیات درس­پژوهی نوظهور را ارائه دهد تا الگوهای یادگیری معلم در درس پژوهی را شرح دهد و نیز برنامه­های پژوهشی آینده راجع به درس­پژوهی را شناسایی کند. [1]. Lesson Study [2]. International Congress On Mathematics Education / Icme

جستجوی کلمه کلیدی

یادگیری
درس پژوهی

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

توسعه حرفه ای معلمان ضروری است چرا که باعث ارتقاء کیفیت دانش و مهارت معلمان شده و بر کیفیت یادگیری دانش آموزان نیز تاثیر مستقیم دارد. در طی این فرایند معلم دریافت کننده است، اما بهره وران نهایی دانش آموزان هستند. در تعریف توسعه حرفه ای نکات گوناگون و حتی متفاوت مورد توجه قرار گرفته است، از چشم انداز نگاه سیاستگذاران تا محوریت معلم. البته معلمان هما نند ظروف خالی نیستند که بایستی از طریق توسعه ح...

توسعه حرفه ای معلمان ضروری است چرا که باعث ارتقاء کیفیت دانش و مهارت معلمان شده و بر کیفیت یادگیری دانش آموزان نیز تاثیر مستقیم دارد. در طی این فرایند معلم دریافت کننده است، اما بهره وران نهایی دانش آموزان هستند. در تعریف توسعه حرفه ای نکات گوناگون و حتی متفاوت مورد توجه قرار گرفته است، از چشم انداز نگاه سیاستگذاران تا محوریت معلم. البته معلمان هما نند ظروف خالی نیستند که بایستی از طریق توسعه ح...

توسعه حرفه ای معلمان ضروری است چرا که باعث ارتقاء کیفیت دانش و مهارت معلمان شده و بر کیفیت یادگیری دانش آموزان نیز تاثیر مستقیم دارد. در طی این فرایند معلم دریافت کننده است، اما بهره وران نهایی دانش آموزان هستند. در تعریف توسعه حرفه ای نکات گوناگون و حتی متفاوت مورد توجه قرار گرفته است، از چشم انداز نگاه سیاستگذاران تا محوریت معلم. البته معلمان هما نند ظروف خالی نیستند که بایستی از طریق توسعه ح...

پژوهش حاضر از منظر هدف؛ کاربردی است و روش پژوهش کیفی از نوع پدیدار شناسی با جامعه‌ای شامل اعضای گروه‌های برگزیده در درس پژوهی شهرستان نی‌ریز که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند؛ صورت پذیرفت. روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل موضوعی ون مانن که شامل گام‌های«انجام تحلیل مضمونی، کشف جنبه‌های مضمونی، جداکردن بیانات مضمونی، انجام تغییر و تبدیل‌های لازم و تفاوت قائ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود