× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Do Financial Incentives Increase Doctors’ Willingness to Publish Research? – A Pilot Study of 21 Junior Doctors

نویسنده

  • Peter Hallas Department of Anesthesiology, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

Research Management
Health Economics
Incentives

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

The 1991 reforms to the UK NHS created a group of buyers of hospital care from amongst primary care physicians. The implementation of the reforms was such that these buyers had incentives to increase their use of hospital services prior to entering the scheme in order to inflate their budgets. It has been argued that non-financial motives would limit such behaviour. The paper shows that these h...

The 1991 reforms to the UK NHS created a group of buyers of hospital care from amongst primary care physicians. The implementation of the reforms was such that these buyers had incentives to increase their use of hospital services prior to entering the scheme in order to inflate their budgets. It has been argued that non-financial motives would limit such behaviour. The paper shows that these h...

A longitudinal analysis of married physicians labor supply is carried out on Norwegian data from 1997 to 1999. The model utilized for estimation implies that physicians can choose among 10 different job packages which are a combination of part time/full time, hospital/primary care, private/public sector, and not working. Their current choice is influenced by past available options due to a habi...

Nosocomial infections place a heavy burden on overstretched health services. An audit of junior doctors' sick leave behaviour was undertaken in 1993 and again in 2001. The object was to ascertain the level of common infectious illness and to investigate whether junior doctors were remaining at work inappropriately. The doctors were asked if any factors had influenced their decision to take sick...

In an effort to find effective strategies for reducing healthcare costs, the Affordable Care Act has spent billions of dollars on pilot programs. In this paper, I study a Medicare pilot program in New Jersey where hospitals paid doctors bonuses for reducing the total costs of a given admission (a “bundled payment”). I identify the effects of the bonus by comparing the behavior of a given doctor...