× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Impact of Teacher Motivational Practice on Iranian EFL Learners’ Request and Refusal Speech Acts Production

نویسندگان

  • Ahmad Molavi Department of English, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Azizeh Chalak Department of English, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Reza Biria Department of English, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده

The purpose of the study was to examine how teacher motivational practice might influence Iranian EFL Learners’ Request and Refusal Speech Acts Production. To this end, five instruments were used to provide appropriate responses to research questions: (a) Quick Placement Test (b) the Motivational Orientation of Language Teaching classroom observation scheme, (c) the Post-Lesson Teacher Evaluation scale, (d) student motivational state questionnaire and (e) Discourse Completion Task administered to 300 male students from 12 classes (upper intermediate senior high schools of 6 districts in Isfahan, Iran. The research indicates that, there is statistically significant difference between the students in high motivation index teachers’ (HMIT) classes and low motivation teachers’ (LMIT) classes with respect to their request speech act posttest scores. There was also a statistically significant difference between the students in HMIT and LMIT classes concerning their refusal speech act posttest scores. So it seems a must for the EFL curriculum developers at Iranian ministry of education and training to think about remedies for improving motivation among their EFL teachers for persuading their students to provide more practical and real opportunities to use English in a class and so on.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کلید واژه ها به زبان انگلیسی: effect of speech rate on listening comprehension, blurred speech,segmental and suprasegmental features,authentic speech,intelligibility, discrimination, omission, assimilation چکیده: سرعت مطالب شنیداری در کلام پیوسته بطور کلی همواره کابوسی بوده برای یادگیرنده های زبان دوم و بالاخص برای شنوندگان ایرانی. علی رغم عقل سلیم که کلام با سرعت کندتری فعالیتهای درک مطلب شن...

the central purpose of this study was to conduct a case study about the role of self monitoring in teacher’s use of motivational strategies. furthermore it focused on how these strategies affected students’ motivational behavior. although many studies have been done to investigate teachers’ motivational strategies use (cheng & d?rnyei, 2007; d?rnyei & csizer, 1998; green, 2001, guilloteaux & d?...

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یاد...

مفهوم فرضیه تولید اجباری سویین (1985)، بیانگر تسهیل یادگیری زبان دوم می باشد. این فرضیه پیشنهاد میکند که هنگامیکه دانش آموزان مجبور به شرکت در تولید زبان می شوند، این فرصت را دارند که پیامی دقیق، منسجم و مناسب را ارائه دهند. با توجه به کمبود تحقیقات کمی در جهت حمایت یا رد تولید اجباری، مطالعه حاضر اقدام به ایجاد داده های کمی جهت اثر تولید اجباری نموده است. هدف از این مطالعه از دو قسم می باشد. ا...

این تحقیق به منظور یافتن تاثیر آموزش آوا نگاری انگلیسی بر روی صحت تلفظ زبان آموزان سطح متوسط ایرانی صورت گرفت.برای دستیابی به دو گروه متجانس, از110 زبان آموز در حال یادگیری زبان در اموزشگاه ها ازمون opt گرفته شد. بنابراین 40 نفر از این افراد انتخاب و به دو گروه 20 تایی تقسیم شدند.درنهایت این نتیجه حاصل شد که آموزش آوانگاری انگلیسی تاثیر مثبتی بر صحت تلفظ زبان آموزان سطح متوسط ایرانی داشته است. ...