ارائه ی روشی نوین در استخراج خط‎واره‎های زمین شناسی با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهای

نویسندگان

  • سلطانی, ابوالفضل
  • شریفی, عادل
  • مالیان, عباس
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه روشی نوین برای تعیین تانسور گرادیان جاذبه با استفاده از مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهوارهای مطالعه موردی: خلیج فارس

با ظهور ارتفاع‎سنجی ماهواره‎ای در سال 1973، پنجرۀ جدیدی در مطالعات و تحقیقات اقیانوسی و دریایی و علوم مرتبط با زمین گشوده شد. در این میان پیشرفت و بلوغ تکنولوژی حسگرها و انجام مأموریت‎های مختلف ارتفاع‌سنجی ماهواره‎ای در سال‎های اخیر، تحولی شگرف در علم ژئودزی و مبحث مدل‎سازی میدان ثقل زمین ایجاد کرد. ارتفاع‎سنجی ماهواره‎ای منبع عظیمی از اطلاعات جهت تعیین ژئوئید با دقت و رزولوشن مکانی بالا را در ...

متن کامل

ارائه روشی جهت استخراج نسبی پارامترهای کیفی گیاه از تصاویر Hyperion با کاربرد در کشاورزی دقیق

تصاویر ابرطیفی با داشتن قدرت تفکیک طیفی بالا و تصویر برداری در محدوده طیفی باریک، قابلیت بسیار بالایی را در رابطه با بررسی و پایش گیاهان و محصولات کشاورزی دارا می باشند. با توجه به تعداد زیاد باند‌ها در تصاویر ابرطیفی، لزوم انتخاب باند بهینه برای مطالعه پارامتری خاص ضروری می‌باشد. بدین منظور می‌توان از باندهای جذبی مربوط به مواد مختلف گیاه و همچنین از شاخص هایی که بدین منظور تعریف شده‌اند، است...

متن کامل

ارائه روشی نوین برای تعیین تانسور گرادیان جاذبه با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهوارهای مطالعه موردی: خلیج فارس

با ظهور ارتفاع‎سنجی ماهواره‎ای در سال 1973، پنجرۀ جدیدی در مطالعات و تحقیقات اقیانوسی و دریایی و علوم مرتبط با زمین گشوده شد. در این میان پیشرفت و بلوغ تکنولوژی حسگرها و انجام مأموریت‎های مختلف ارتفاع سنجی ماهواره‎ای در سال‎های اخیر، تحولی شگرف در علم ژئودزی و مبحث مدل‎سازی میدان ثقل زمین ایجاد کرد. ارتفاع‎سنجی ماهواره‎ای منبع عظیمی از اطلاعات جهت تعیین ژئوئید با دقت و رزولوشن مکانی بالا را در ...

متن کامل

ارائه روشی جهت استخراج نسبی پارامترهای کیفی گیاه از تصاویر hyperion با کاربرد در کشاورزی دقیق

تصاویر ابرطیفی با داشتن قدرت تفکیک طیفی بالا و تصویر برداری در محدوده طیفی باریک، قابلیت بسیار بالایی را در رابطه با بررسی و پایش گیاهان و محصولات کشاورزی دارا می باشند. با توجه به تعداد زیاد باند ها در تصاویر ابرطیفی، لزوم انتخاب باند بهینه برای مطالعه پارامتری خاص ضروری می باشد. بدین منظور می توان از باندهای جذبی مربوط به مواد مختلف گیاه و همچنین از شاخص هایی که بدین منظور تعریف شده اند، استف...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1396  شماره 150

صفحات  46- 53

تاریخ انتشار 2018-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021