× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Mediating Role of Placement in Service Quality of Education: From International Students’ Perspective

نویسندگان

  • Abu Rashed Osman School of Business & Economics, United International University, Dhaka, Bangladesh

چکیده

The drive of this investigation is to diagnose the mediation effect of placement between program quality, industrial link, student satisfaction, and service quality in the circumstance of tertiary education in Malaysia. Using the Cue Utilization theory, the proposed model is tested employing data collected from 173 international students who are pursuing study at University Utara Malaysia through the convenient sampling approach. The analysis is conducted through the Structural Equation Modeling (SEM).The goodness of fit model is ensured through RMSEA (< 0.08), CFI (> 0.90), and Chisq/Df ratio (< 5.0) fit indices. The findings reveal that placement mediates fully between industrial link and service quality of education. However, placement does not confirm any significant mediation effects between program quality, student satisfaction and service quality. Results give the impression to suggest that program quality and student satisfaction are influencing service quality directly and significantly. The findings of this study have potentially valuable implications for service quality improvement in higher education context of Malaysia by reinforcing placement, program quality, industrial link and student satisfaction. The results signify amply by approving the mediating influence of placement about industrial link and service quality of education respecting international students.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

this study investigates the cohesive devices used in the textbook of english for the students of psychology. the research questions and hypotheses in the present study are based on what frequency and distribution of grammatical and lexical cohesive devices are. then, to answer the questions all grammatical and lexical cohesive devices in reading comprehension passages from 6 units of 21units th...

in fact this study is concerned with the relationship between the variation in thematice structure and the comprehension of spoken language. so the study focused on the following questions: 1. is there any relationship between thematic structure and the comprehension of spoken language? 2. which of the themes would have greated thematic force and be easier for the subjects to comprehend? accord...

this study examines the effetivenss of task-based activities in helping students learn english language structures for a better communication. initially, a michigan test was administered to the two groups of 52 students majoring in english at the allameh ghotb -e- ravandi university to ensure their homogeneity. the students scores on the grammar part of this test were also regarded as their pre...

the effect of learning strategies on the speaking ability of iranian students in the context of language institutes abstract language learning strategies are of the most important factors that help language learners to learn a foreign language and how they can deal with the four language skills specifically speaking skill effectively. acknowledging the great impact of learning strategies...

پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واس...