× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Newcomer Health Clinic in Nova Scotia: A Beacon Clinic to Support the Health Needs of the Refugee Population

نویسندگان

 • Amy Legate Newcomer Health Clinic, Primary Health Care, Nova Scotia Health Authority, Halifax, NS, Canada
 • Ashley Sharpe Newcomer Health Clinic, Primary Health Care, Nova Scotia Health Authority, Halifax, NS, Canada
 • Graeme Kohler Primary Health Care, Nova Scotia Health Authority, Halifax, NS, Canada
 • Kolten MacDonell Newcomer Health Clinic, Primary Health Care, Nova Scotia Health Authority, Halifax, NS, Canada
 • Lynn Edwards Primary Health Care, Nova Scotia Health Authority, Halifax, NS, Canada
 • Mandi Irwin Newcomer Health Clinic, Primary Health Care, Nova Scotia Health Authority, Halifax, NS, Canada
 • Natalie Kidd Newcomer Health Clinic, Primary Health Care, Nova Scotia Health Authority, Halifax, NS, Canada
 • Rick Gibson Primary Health Care, Nova Scotia Health Authority, Halifax, NS, Canada
 • Ruth Ampi Kanakam Newcomer Health Clinic, Primary Health Care, Nova Scotia Health Authority, Halifax, NS, Canada
 • Tara Sampalli Primary Health Care, Nova Scotia Health Authority, Halifax, NS, Canada
 • Timothy Holland Newcomer Health Clinic, Primary Health Care, Nova Scotia Health Authority, Halifax, NS, Canada

چکیده

Refugees tend to have greater vulnerability compared to the general population reporting greater need for physical, emotional, or dental problems compared to the general population. Despite the importance of creating strong primary care supports for these patients, it has been demonstrated that there is a significant gap in accessing primary care providers who are willing to accept the refugee population. These have resulted in bottlenecks in the transition or bridge clinics and have left patients orphaned without a primary care provider. This in turn results in higher use of emergency service and other unnecessary costs to the healthcare system. Currently there are few studies that have explored these challenges from primary care provider perspectives and very few to none from patient perspectives. A novel collaborative implementation initiative in primary healthcare (PHC) is seeking to improve primary medical care for the refugee population by creating a globally recommended transition or beacon clinic to support care needs of new arrivals and transitions to primary care providers. We discuss the innovative elements of the clinic model in this paper.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

نظر به اهمیت و تاثیر روزافزون عوامل روانی – اجتماعی در سلامت جسمی و تاثیر عوامل روان شناختی در بروز بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای قلبی و عروقی این پژوهش با هدف کلی بررسی ارتباط تیپ شخصیتی d ، حمایت اجتماعی و خود دلسوزی در پیش بینی رفتارهای بهداشتی بیماران کرونر قلبی و تعیین تفاوت بین بیماران کرونر قلبی با و بدون جراحی و افراد سالم در این متغیرها و رفتارهای بهداشتی آنان، انجام گرفت. جامعه آ...

chapter i provides an overview of structural linguistics and touches upon the saussurean dichotomies with the final goal of exploring their relevance to the stylistic studies of literature. to provide evidence for the singificance of the study, chapter ii deals with the controversial issue of linguistics and literature, and presents opposing views which, at the same time, have been central to t...

عصر روشنگری زمان شکل گیری ایده های مدرن تربیتی- آموزشی بود اما تاکید بیش از اندازه ی دوشاخه مهم فلسفی زمان یعنی عقل گرایی و حس گرایی بر دقت و وضوح، انسان عصر روشنگری را نسبت به دیگر تواناییهایش نابینا کرده و موجب به وجود آمدن افرادی تک بعدی شد که افتخارعقلانیتشان، تاکید شان بر تجربه فردی، به مبارزه طلبیدن منطق نیاکانشان وافسون زدایی شان از دنیا وتمام آنچه با حواس پنجگانه قابل درک نبوده و یا در ...

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

This article has no abstract.