× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The role of acylated ghrelin and unacylated ghrelin in the blood and hypothalamus and their interaction with nonalcoholic fatty liver disease

نویسندگان

  • Xia Liu Department of Pharmacy, College of Chemical Engineering, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao, China
  • Yanling Gong Department of Pharmacy, College of Chemical Engineering, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao, China
  • Yaoyao Guo Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Stock Co., Ltd., Preparation Department, Linyi
  • Zhaozhen Li Department of Pharmacy, College of Chemical Engineering, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao, China

چکیده

Objective(s): Ghrelin is a brain-gut peptide involved in substance and energy metabolism. To confirm the hypothesis that ghrelin might be involved in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), a rat NAFLD model was established and the changes of ghrelin were explored.Materials and Methods: The rats were divided into control and NAFLD groups. The rats in the NAFLD group were fed a high-fat–high-cholesterol (HFHC) diet for 8 weeks. Total ghrelin (TG), acylated ghrelin (AG), unacylated ghrelin (UAG), and hypothalamic AG and its receptor GHSR-1a expression were detected using ELISA, RIA, RT-PCR, and Western blot, respectively.Results: Plasma UAG, TG, and the ratio of UAG to AG (UAG/AG) decreased, while protein and mRNA expression of hypothalamic AG and growth hormone secretagogue receptor-1a (GHSR-1a) increased in NAFLD (P<0.01). Plasma UAG and UAG/AG were negatively associated with homeostatic model assessment insulin resistance (HOMA-IR), while AG positively correlated with HOMA-IR (R2=0.6510, P=0.005; R2=0.8520, P=0.000; R2=0.5617, P=0.013, respectively). Plasma UAG, TG and UAG/AG negatively correlated with serum LDL-C or hepatic triglycerides (TGs) (R2=0.7733, P=0.001; R2=0.6930, P=0.003; R2=0.6042, P=0.008; R2=0.7046, P=0.002; R2=0.6722, P=0.004; R2=0.5124, P=0.020, respectively). Hypothalamic AG and GHSR-1a positively correlated with HOMA-IR or hepatic TGs (R2=0.5116, P=0.020; R2=0.5220, P=0.018; R2=0.6074, P=0.008; R2=0.5127, P=0.020, respectively).Conclusion: It might be that decreased circulating UAG/AG, rather than UAG or AG alone, were involved in IR and liver lipid accumulation in NAFLD. Acylated ghrelin might induce IR and promote liver lipid accumulation via a central mechanism involved in the hypothalamus.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

the study reflected in this thesis aims at finding out relationships between critical thinking (ct), and the reading sections of tofel and ielts tests. the study tries to find any relationships between the ct ability of students and their performance on reading tests of tofel and academic ielts. however, no research has ever been conducted to investigate the relationship between ct and the read...

Fibrosis can affect almost all tissues and organs, it often represents the terminal stage of chronic diseases, and it is regarded as a major health issue for which efficient therapies are needed. Tissue injury, by inducing necrosis/apoptosis, triggers inflammatory response that, in turn, promotes fibroblast activation and pathological deposition of extracellular matrix. Acylated and unacylated ...

BACKGROUND & AIM Adiponectin and ghrelin are hormones that participate in hepatic lipid metabolism, and their expression in liver tissue could have important implications for nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). The aim of this study was to evaluate the hepatic expression of ghrelin, adiponectin, AdipoR, and IL-6 in patients with NAFLD and normal liver. METHODS We studied patients with c...

پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واس...

این پژوهش با هدف "بررسی وضعیت موجود آموزش عالی مجازی در ایران و راههای توسعه و ارتقای آن " و با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. بررسی اسنادو مدارک موجود در زمینه آموزش مجازی نشان داد تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی و رشته محل های دوره های الکترونیکی چندان مطلوب نبوده و از نظر کیفی نیز وضعیت شاخص خدمات آموزشی اساتید و وضعیت شبکه اینترنت در محیط آموزش مجازی نامطلوب است.