نتایج جستجو برای "خشونت خانگی"

تعداد نتایج: 366  

درخشانپور, فیروزه , محبوبی, حمیدرضا , کشاورزی, ساحل ,

زمینه و هدف:خشونت خانگی متداول‌ترین نوع خشونت علیه زنان است که اثر منفی بر سلامت روان مادران، کودکان، خانواده و اجتماع دارد. این مطالعه به منظور تعیین شیوع خشونت خانگی علیه زنان در بندرعباس انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 500 زن مراجعه کننده به بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس انجام شد. اعمال خشونت، محدودیت و صدمات جسمی ازطریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید. یافته‌ها :460 نفر (92%) از...

امیر ملکی, پروانه نژادسبزی,

مقاله‏ی حاضر در صدد است از دریچه‏ی روابط حاکم درخانواده به بررسی تاثیر سرمایه‏ی اجتماعی خانوادگی و مؤلفه های آن بر خشونت خانگی علیه زنان در شهرستان خرم آباد بپردازد. جامعه‏ی‌آماری در این تحقیق زنان شوهردار تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهری شهر خرم‌آباد بودهاند که با استفاده از فرمول کوکران، 383 نفر انتخاب بررسی شدند. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که 1. کمترین تجربه‏ی خشونت خانگی در حوزه‏ی خ...

خدائی اردکانی , محمد رضا , سجادی, حمیرا , وامقی, مروئه ,

مقدمه: پیشگیری و کنترل خشونت علیه زنان در خانواده و پیامدهای فردی و اجتماعی آن مستلزم شناخت درست از وضعیت، علل و نتایج آن است. در این مقاله تلاش شده است تا براساس شواهد تحقیقی گردآوری شده تصویر مستندی از مسئله‌ی خشونت علیه زنان در خانواده ارائه گردد. روش: اطلاعات مربوط به خشونت علیه زنان از گردآوری و مرور 63 مقاله به زبان فارسی و انگلیسی، حاصل از پژوهش‌های انجام شده در کشور که در دوره‌ی زمان...

رحیمی, حسین , رفیعی, حسن , سجادی, حمیرا , وامقی, مروئه ,

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی و روایی و هنجاریابی مقیاس مواجهۀ کودک با خشونت خانگی انجام شد.روش: جامعۀ آماری تحقیق، همۀ دانش‌آموزان پایۀ اول و دوم دبیرستان‌های شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ بودند. نمونه‌ای به حجم ۱۲۱۲ نفر (۵۹۷ دختر) با روش نمونه‌گیری چندطبقه‌ای انتخاب شد؛ سپس، مقیاس مواجهۀ‌کودک با خشونت خانگی (ادلسون و جانسون و شین، ۲۰۰۷) به فارسی ترجمه و ماده‌های آن با فرهنگ ایرانی...

ژورنال: سلامت و مراقبت 2015

زمینه و هدف: خشونت خانگی یکی از مهمترین عواملی است که تهدید جدی برای سلامتی و حقوق زنان در جهان محسوب می‏شود. اما عوامل خطر قابل اصلاح آن در کشورهایی با درآمد پایین و متوسط کمتر شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مساعدکننده خشونت خانگی در زنان قربانی خشونت خانگی در سال 1392 صورت گرفت تا با شناخت زنان در معرض خطر گامی در جهت کاهش خشونت برداشته شود. روش کار: نوع مطالعه، توصیفی- مقایسه...

روح انگیز لطیفی, مریم ثابتی, مهرداد محمدیان,

هدف این پژوهش بررسی علل خشونت خانگی علیه زنان در شهرستان تهرانبود. تعداد 300 نفر از جامعه مذکور به روش نمونه گیری خوشه ای انتخابشدند.طرح تحقیق از نوع پیمایش، اسنادی بود. برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. یافته ها نشان داد که رابطه آماریمعن یداری بین متغیرهای کاهش منابع قدرت، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، مردسالاری، سنت گرایی، ایدئولوژی مردسالاری، محل تولد، الگوی تقسیم نقش و...

هدف این پژوهش، بررسی علل و زمینه‌های خشونت خانگی علیه زنان است. بدین منظور، یک فراتحلیل نظری بر روی تعداد زیادی از پژوهش‌های انجام شده قبلی، اعم از داخل و خارج کشور انجام شد. یافته‌ها نشان داد که علل خشونت در سه دسته فردی، تعامل بین فردی و اجتماعی محدود می‌شود. علل فردی، در جنبه­های زیستی (مانند هورمن­های مردانه و توان بدنی بالاتر مردان) و روان‌شناختی (مانند تندخویی، دمدمی‌مزاجی، بدگمانی، حالت ...

رحیمی, حسین , رفیعی, حسن , سجادی, حمیرا , وامقی, مروئه ,

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی پایایی و روایی و هنجاریابی مقیاس مواجهۀ کودک با خشونت خانگی انجام شد.روش: جامعۀ آماری تحقیق، همۀ دانش‌آموزان پایۀ اول و دوم دبیرستان‌های شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰ بودند. نمونه‌ای به حجم ۱۲۱۲ نفر (۵۹۷ دختر) با روش نمونه‌گیری چندطبقه‌ای انتخاب شد؛ سپس، مقیاس مواجهۀ‌کودک با خشونت خانگی (ادلسون و جانسون و شین، ۲۰۰۷) به فارسی ترجمه و ماده‌های آن با فرهنگ ایرانی...

ژورنال: اخلاق پژوهی 2020

خشونت در رابطه‌‌های درون‌‌خانوادگی یا «خشونت خانگی» (به‌‌مثابه نوعی از خشونتِ خاموش که با اغماض نگریسته شده و کمتر به مرحلهٔ گزارش و شکایت رسمی می‌‌رسد)، پدیده‌‌ای منفی در ساخت اخلاقی و فرهنگی جامعه است که البته‌‌، بنیان‌‌های فلسفی و متافیزیکی دارد. خانواده، نخستین شبکهٔ نسبت‌‌های میان‌‌فردی را برمی‌‌سازد و در ذات خودْ حامل سلسله‌‌مراتبی از‌‌ رابطه‌‌ها و ارزش‌‌های رابطه‌‌ای است که سامان‌‌مندی خانوا...

Background: Domestic violence is the main cause of intentional damage in middle-aged women. The aim of the study was to identify the relationship between women physical and psychological health and violence experience. Methods: This study was a cross - sectional study with a convenience sample of 501 married women that covered by health center of Safadasht. Data were collected during six mon...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید