نتایج جستجو برای "سند تحول بنیادین"

تعداد نتایج: 85  

فاطمه راغب, مهدی نوید ادهم,

اجرای اسناد تحولی در نظام آموزش و پرورش، موضوعی اساسی در نظام تعلیم و تربیت همة کشورهاست و از منظر سیاستگذاری، اهمیت زیادی دارد. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در راستای تحول اساسی مورد نیاز نظام آموزشی کشور ایران، توسط جمعی از متخصصان تعلیم و تربیت تدوین شد؛ اما همانند سایر اسناد تحولی و توسعه‌ای کشور، برای اجرا چالشها و مشکلاتی دارد. هدف:<...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

سند تحول بینادین در آموزش پرورش با اتکا به آموزه های قرآن، منویات مقام معظم رهبری ، اسناد بالادستی ازجمله، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)،سند چشم انداز بیست ساله (افق 1404 هجری و شمسی)، نقشه جامع علمی کشور و... تنظیم شده است تا براین اساس مبانی فکری دینی و چارچوب عملی و رفتاری مبتنی بر حقیقت ، عقلانیت و منطق در افراد جامعه نهاد...

مقدمه: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، یکی از اسناد معتبر برای ترسیم فرایند جامعه‌پذیری دانش آموزان است. لذا  انتظار می‌رود بدون تقلیل گرایی، به دو بعُد علم و دین توجهه نماید. بر این اساس سئوال اصلی تحقیق آن است که موضع گفتمانی سند مذکور در مواجهه با علم و دین چیست؟ روش: مطالعه‌ی حاضر ار نوع اسنادی و تحلیل متن است لذا از روش تحلیل گفتمان، تحلیل ارزشیابی و تحلیل محتوا کیفی استفاده شده است. روایی...

کودکان و نوجوانان‏ از طریق کسبِ مهارت‏های اجتماعی‏ـ هنجارها، انگیزه‏ها، نگرش‏ها، و رفتارهای لازم برای تطبیق با نیازهای اجتماعی و نیز حفظ روابط بینِ‏فردی را فرامی‏گیرند. مدارس، به‏منزلة مهم‏ترین پایگاه آموزشی، نقش بسزایی در پرورش این مهارت‏ها در دانش‏آموزان دارند. با توجه به اهمیت موضوع و نقش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سیاست‏های این نهاد، در تحقیق حاضر، محتوای سند تحول از نظر میزان توجه به ...

‏      زمینه: توجه به شادکامی و خلاقیت و بررسی تأثیر آن بر جنبه ­های گوناگون زندگی افراد یکی از اهداف و وظایف دولتی است؛ که یکی ابزارهای تحقق این مهم، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.      هدف: این پژوهش به منظور تعیین میزان اهمیت به شادکامی و خلافیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد.      روش: پژوهش به روش توصیفی از نوع تحل...

با توجه به گذشت بیش از 8 سال از زمان تصویب و ابلاغ  سند تحول بنیادین نظام اموزش و پرورش و بروز نگرانی‌هایی در باره تاخیر در پیشرفت اجرا سند، مساله اصلی مقاله حاضر تحلیل آینده این سند‌، بعنوان مهمترین سند سیاستی کشور در عرصه تعلیم و تربیت است‌. لذا سوال اصلی مقاله  آن است که با توجه به نقش افرینی بازیگران مرتبط‌، اجرا و پیاده سازی سند در چه شرایطی قرار خواهد قرار گرفت‌؟ نظریه تحقیق سیاستگذاری تک...

حجت اله بنیادی, سید رضا سید جوادین, علی اصغر فانی,

هدف این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی[1] مدیران مدارس و پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس اسناد فرادستی و ازجمله سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش،‌‍‍‌ الگوی شایستگی مدیران مدارس شامل چه ابعاد و مؤلفه‌هایی است؟ این پژوهش ازنظر ماهیت تحلیلی­توصیفی است و با راهبرد نظریة داده­بنیاد و با استفاده از روش تحلیل محتوا، الگوی شایستگی مدیران مدارس را طراحی کرده است. اسناد مطالعه­شدة این پژوهش مهم‌ترین اسناد ف...

ژورنال: :یادگیری الکترونیکی (مدیا) 0
پونه پیروانی نیا, pooneh peyravani nia پگاه پیروانی نیا, pegah peyravani nia,

مقدمه: نظام آموزش و پرورش از بزرگ ترین و گسترده ترین سیستم های درون هر جامعه ای است که سرنوشت آن جامعه را در بلندمدت تعیین می کند. ضرورت آموزش نیروی انسانی هنگامی آشکار می شود که به این حقیقت توجه داشته باشیم که توسعه مستلزم پرورش نیروی انسانی کیفی و با صلاحیت می باشد. در سند تحول بنیادین، معلم به عنوان موثرترین عنصر یاد شده است. با در نظر گرفتن تغییرات در تعلیم و تربیت، فراگیری مهارت های جدید ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1393

هدف مطالعه حاضر عبارت است از فهم تربیت اجتماعی از دیدگاه معلّمان علوم اجتماعی، کتاب‏های درسی علوم اجتماعی و سند تحول بنیادین. روش پژوهش: در این پژوهش پارادایم کیفی همراه با رویکرد توصیفی- تفسیری استفاده شده و سه نوع از داه ها جمع‏آوری شدند: مصاحبه با معلّمان علوم اجتماعی، اسنادی که به وسیله سیاست‏گزاران نظام آموزشی تدوین شده بود؛ که اصطلاحاً به آن سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش گفته می‏شود و...

ژورنال: تدریس پژوهی 2019

پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی _تحلیلی است. برای شناسایی عوامل موثر بر نگرش و آگاهی معلمان نسبت به سند تحول بنیادین، پس از تحلیل محتوای کیفی و سندکاوی، برای انتخاب نمونه‌های مصاحبه از تکنیک گلوله برفی با مشارکت 100 نفر از معلمان و صاحبنظران در زمینه پیاده‌سازی سند تحول بنیادین، استفاده شد. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمهساختارمند در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید