نتایج جستجو برای آسیب اکسایشی

تعداد نتایج: 25456  
ژورنال: فیزیولوژی ورزشی 2014

هدفازمطالعه حاضربررسیتاثیر فعالیت مقاومتی بر پراکسیداسیون لیپید و آسیب DNA در کشتی­گیران سالمند رقابتی بود. 8 کشتی­گیر سالمند (سن 98/1 ± 75/59 سال، قد 08/7 ± 25/172 سانتی­متر، وزن                6/14 ± 76 کیلوگرم) و 7 سالمند غیر ورزشکار (سن 9/1 ± 42/61 سال، قد 09/4 ± 14/173 سانتی­متر، وزن       15/8 ± 71/79 کیلوگرم) بهصورتداوطلبانهدراینپژوهش شرکتکردند. آزمودنی­ها برنامه تمرین مقاومتی را که شامل...

رجبی, حمید, رزمجو, سحر, شریفی, کبری, عزیزی, میترا, هدایتی, مهدی,

سابقه و هدف: گونه‌های واکنش‌پذیر اکسیژن در پاسخ به ورزش‌های شدید و طولانی مدت، مثل دوره‌های شدید تمرینات شنا تولید می‌شود که آسیب سلولی را به دنبال دارد. به نظر می‌رسد که استفاده از مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی از فشار اکسایشی ناشی از این گونه تمرینات می‌کاهد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی بر فشار اکسایشی و شاخص‌های آسیب عضلانی پس از یک دوره تمرینات سنگین شنا در دختران شناگر ...

ژورنال: :فیزیولوژی ورزشی 2014
بهمن میرزایی, فرهاد رحمانی نیا, امیر رشیدلمیر, مهدی قهرمانی مقدم,

هدفازمطالعه حاضربررسیتاثیر فعالیت مقاومتی بر پراکسیداسیون لیپید و آسیب dna در کشتی­گیران سالمند رقابتی بود. 8 کشتی­گیر سالمند (سن 98/1 ± 75/59 سال، قد 08/7 ± 25/172 سانتی­متر، وزن                6/14 ± 76 کیلوگرم) و 7 سالمند غیر ورزشکار (سن 9/1 ± 42/61 سال، قد 09/4 ± 14/173 سانتی­متر، وزن       15/8 ± 71/79 کیلوگرم) بهصورتداوطلبانهدراینپژوهش شرکتکردند. آزمودنی­ها برنامه تمرین مقاومتی را که شامل...

غلامرضا باصری, محمدحسین رفیعی فنود,

ژورنال: :مجله علوم و تکنولوژی پلیمر 1995
محمدحسین رفیعی فنود, غلامرضا باصری,

مقدمه: فعالیت ورزشی برخلاف این‌که با ایجاد فشار اکسایشی موجب افزایش رادیکال‌های آزاد می‌شود، با افزایش تولید آنزیم‌های ضداکسایشی موجب کاهش رادیکال‌های آزاد در بدن نیز می‌گردد. یافته‌های به دست آمده از تمرین‌های بدنی مختلف در افزایش یا کاهش رادیکال‌های آزاد، پرسشی اساسی در مورد نوع تمرین به حساب می‌آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات دو نوع فعالیت اکسنتریک و کانسنتریک بر برخی عوامل اکسایشی و ضد ا...

در سال‏های اخیر استفاده از ضد اکساینده‏های سنتزی به‌علت سمّی و سرطان‏زابودن محدود شده است. بنابراین استفاده از منابع طبیعی به‌عنوان جایگزین ترکیب‏های سنتزی اهمیت ویژه‏ای دارد. در این پژوهش، تأثیر فعالیت ضد اکسایشی سطوح گوناگون اسانس دانۀ رازیانه شامل غلظت‏های‏ 1/0، 2/0، 3/0، 4/0، 5/0، 6/0، 7/0، و 8/0 میلی‏گرم در میلی‏لیتر روغن سویای تصفیه‌شدۀ عاری از ضد اکساینده، در دمای 90 درجۀ سلسیوس، به‌مدت چ...

ژورنال: :علوم و صنایع غذایی ایران 0

چکیده روغن در سرخ کردن عمیق مواد غذایی به­مدت طولانی حرارت دیده و بر اثر عواملی چون رطوبت، حرارت و اکسیژن موجب تغییرات فیزیکی و شیمیایی مختلفی چون هیدرولیز، اکسیداسیون و پلیمریزاسیون در روغن شده و سبب تنزل کیفیت آن و محصول می­گردد. نتایج حاصل از این تغییرات، افزایش درصد اسیدهای چرب آزاد، عدد پراکسید، درصد ترکیبات قطبی و ایزومرهای ترانس، همچنین کاهش درصد نسبی اسیدهای چرب غیراشباع، زمان مقاومت به...

حسن نقی زاده, حسین اکبرزاده,

زمینه و هدف: تغذیه مناسب، پیش شرط ضروری برای بهبود موثر عملکرد ورزشی، آماده سازی، رفع خستگی پس از فعالیت و جلوگیری از آسیب دیدگی افراد فعال است. اما امروزه تاثیر نوع و شدت فعالیت­های بدنی با مصرف مکمل­های برون زا بر میزان فعالیت رادیکال­های آزاد و شاخص­های استرس اکسایشی به خوبی شناخته نشده است. لذا هدف این تحقیق بررسی تأثیر تمرین هوازی متوسط با مصرف ویتامین E بر ظرفیت ضداکسایشی تام، پاسخ­های پر...

آذین پورخلیلی, ابراهیم رحیمی, محمد حجت‌الاسلامی, مریم میرلوحی,

   اکسایش چربی­های خوراکی از زیان آورترین فرآیندهای شیمیایی است که خصوصیات غذا و سلامتی مصرف­کنندگان را تحت تأثیر قرار می­دهد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر روش­های متداول پخت بر شاخص­های اکسایش چربی گوشت گوسفند صورت گرفت. نمونه گوشت از راسته گوسفند نژاد بختیاری تهیه شد. قطعات یکسان گوشت با سه روش آب پز، سرخ کردن و کباب کردن ضمن رعایت شرایط دما و زمان پخت منطبق بر الگوی رایج در جامعه، فرآوری گر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید