× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای آشکارسازی چندکاربره

تعداد نتایج: 2861  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد 1388

استفاده از کدنگاری های مختلف قبل از ارسال اطلاعات روی کانال یکی از روش های بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی است. چنانچه اطلاعات کانال در فرستنده موجود نباشد بهترین کدهای قابل استفاده کدهای فضا-زمان هستند که استفاده از آنها به دلیل خاصیت تعامد و در نهایت کاهش چشم گیر پیچیدگی های محاسباتی است. ما در این پایان نامه، یک تکنیک چندگانگی در ارسال برای کانالهایی با خاصیت محو شوندگی تند پیشنهاد کرده ایم....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده برق و کامپیوتر 1390

در این رساله روش هایی برای تعدیل نقاط ضعف سیستم های همیار در جهت بهبود کارایی این سیستم ها ارائه شده است. پیشنهاد روش های با بهره وری طیفی بالا، تعدیل بالاسری در سیستم و بررسی عملکرد سیستم های همیار در کانال های با مدل های جامع، اهم موضوعاتی است که ساختار اصلی رساله را تشکیل داده اند. در این رساله از معیارهای «احتمال قطع» و «تعامل چندگانگی- مالتی پلکسینگ (dmt)» برای ارزیابی کارایی سیستم های مور...

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر بازی های رایانه ای چندکاربره تحت وب بر یادگیری و انگیزش دانش آموزان پسر انجام شده است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ دانش‌آموزان پسر پایۀ سوم ابتدایی شهرستان شهریار در استان تهران بود که در سال تحصیلی 95-1394 مشغول به تحصیل بودند. نمونۀ مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد که به دو گروه 25 نفری (گروه آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. رو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده برق و کامپیوتر 1391

در این پایان نامه به بررسی روش های آشکارسازی در سیستم های mc-cdma می پردازیم. با توجه به ماهیت آشکارسازی در این سیستم ها، تکنیک های آشکارسازی را می توان به دو دسته ی اصلی تقسیم نمود: آشکارسازی سیگنال ارسالی یک کاربر مطلوب بدون در نظر گرفتن اطلاعاتی در مورد سایر کاربران تداخل کننده که از آن ها به عنوان آشکارساز های تک کاربره یاد می شود و همچنین آشکارسازی سیگنال ارسالی همه ی کاربران فعال موجود در...

الهه حافظی, علی مقدم زاده, محمد علی بشارت,

خشم، به عنوان هیجانی بنیادین با تهدید و ارزیابی منفی مرتبط است و محققین، نشخوار خشم را به عنوان سازه ای مرتبط با خشم معرفی کرده اند و افراد ناگو‌هیجان از نشخوارگری به عنوان راهی برای تنظیم و مدیریت خشم و هیجان های منفی خود استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر، استفاده از آشکارسازی هیجانی نوشتاری به منظور کاهش نشخوار خشم در افراد ناگوهیجان بود.بدین منظور    طی یک پژوهش نیمه تجربی با پیش‌آزمون - پس‌آز...

ژورنال: اثر 1996
پدرام, بهنام,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

ژورنال: :اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 0
محمد علی بشارت, دپارتمان روان شناسی، دانشگاه تهران، ت..., دپارتمان روان شناسی، دانشگاه تهران، ت..., دپارتمان مشاوره، دانشگاه تهران، تهران...,

خشم، به عنوان هیجانی بنیادین با تهدید و ارزیابی منفی مرتبط است و محققین، نشخوار خشم را به عنوان سازه ای مرتبط با خشم معرفی کرده اند و افراد ناگو هیجان از نشخوارگری به عنوان راهی برای تنظیم و مدیریت خشم و هیجان های منفی خود استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر، استفاده از آشکارسازی هیجانی نوشتاری به منظور کاهش نشخوار خشم در افراد ناگوهیجان بود.بدین منظور    طی یک پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون - پس آز...

ژورنال: زیست شناسی دریا 2015
بزم آرا بلشتی, مژگان, جعفرزاده, کاوه, دشتی, سیده سولماز, سبزقبائی, غلامرضا,

بدون تردیدمناطق حفاظت ­شده، پارک­های ملی و به­طور کلی زیستگاه­های زیست­کره، میراث­های با ارزش طبیعی هر سرزمین و کشور محسوب می­شوند. یکی از این مناطق جنگل­های مانگرو هستند که نیاز به توجه ویژه دارند. این پژوهش با هدف بررسی روند تغییر مساحت و نقش مدیریتی در جنگل­های مانگرو در استان هرمزگان منطقه خورخوران که حد فاصل بندر خمیر و جزیره قشم می­باشد، در سال 1393صورت گرفته است. برای انجام این تحقیق از ...

ژورنال: جغرافیایی سرزمین 2009
علی نعیمی نظام آباد, محمد رضا ثروتی, منیژه قهرودی تالی,

پیشرفت های اخیرتکنولوژی سنجش از دور و GIS سبب گشته که مطالعه تغییرات با دقت و سرعت بیشتر و هزینه کمتری انجام شود. تکنیک های آشکار سازی تغییرات از روش های مهم در درک تغییرات سواحل در دوره های زمانی مختلف می باشند. گسترش فعالیت های کشورمان در بخش ساحلی سبب شده که بخش های مهمی از لندفرم های ساحلی نابود گردد. منطقه ساحلی عسلویه از جمله مناطقی است که به دلیل گسترش تاًسیسات نفتی و گازی در طی دهه اخیر ...

پدرام, بهنام,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.