× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای آماده سازی

تعداد نتایج: 105371  
ژورنال: لیزر پزشکی 2010
داودی, علی, فاطمی, سید مصطفی ,

  اغلب زیست مواد به گونه ای طراحی میشوند که توده آنها دارای خواص مکانیکی مناسب باشد و سطحشان با هدف تامین ویژگیهای مناسب تغییر یافته باشد . یکی از روشهای نوین برای تغییر دادن خواص سطوح، استفاده از لیزر است که از جمله روشهای کنترل پذیر و انعطاف پذیر به شمار می رود . لیزر در آماه سازی سطوج خواص منحصر بفردی دارد. تشعشع الکترومغناطیس پرتو لیزری در لایه های اتمی سطحی مواد اوپک ( مانند فلزات) جذب می ...

ژورنال: بیولوژی کاربردی 2015

پراکندگی فاز جامد ماتریس(MSPD) یک روش ساده اماده سازی نمونه می باشد که اولین بار در سال 1989 برای استخراج باقی مانده های دارو از بافت های حیوانی استفاده شد.با مخلوط کردن بافت ها با فاز پلیمری پیوند شده به یک محافظ جامد،مواد نیمه جامدی بدست می اید که می توانند به عنوان مواد پر کردن ستون استخراج فاز جامد (SPE) مورد استفاده قرار گیرند، این مواد می توانند داروها را بر اساس حلالیت ان ها در ماتریس جد...

سهیلا پیرداده بیرانوند, صدیقه اظهری, محمدتقی شاکری, مرضیه لطف علی زاده,

زمینه و هدف: در حال حاضر از روش های مختلف دارویی، مکانیکی و جراحی جهت آماده سازی دهانه رحم استفاده می شود. روغن کرچک از جمله فرآورده های گیاهی است که به طور گسترده بدین منظور به کار می رود، اما مطالعات محدودی در ارتباط با کارآیی و ایمنی آن گزارش شده است. پژوهش حاضر به هدف تعیین تاثیر روغن کرچک بر آماده سازی دهانه رحم انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی ...

ژورنال: :لیزر پزشکی 0
سید مصطفی فاطمی, مرکز تحقیقات لیزر پزشکی جهاد داشگاهی ..., عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی,

اغلب زیست مواد به گونه ای طراحی میشوند که توده آنها دارای خواص مکانیکی مناسب باشد و سطحشان با هدف تامین ویژگیهای مناسب تغییر یافته باشد . یکی از روشهای نوین برای تغییر دادن خواص سطوح، استفاده از لیزر است که از جمله روشهای کنترل پذیر و انعطاف پذیر به شمار می رود . لیزر در آماه سازی سطوج خواص منحصر بفردی دارد. تشعشع الکترومغناطیس پرتو لیزری در لایه های اتمی سطحی مواد اوپک ( مانند فلزات) جذب می شو...

بهنام رجائی, محمدباقر فخرزاد,

در این مقاله، مسأله زمانبندی همزمان کارها و فعالیت های نگهداری پیشگیرانه در ماشین های موازی نامرتبطبا در نظر گرفتن اثر زوال مورد بررسی واقع شده است. با توجه به وجود اثر زوال و تأثیر آن روی زمانکارها، هدف یافتن تعداد و زمان بهینه فعالیت های نت و توالی بهینه کارها جهت حداقل کردن مجموع زماناتمام کارها می باشد. نظر به فرسودگی ابزار و یا اثر زوال روی ماشین ها، ممکن است هر ماشین به چندینفعالیت پیشگیر...

حقانی, حمید, ملک زادگان, اقدس, ناظمی, میترا, کاشانیان, مریم,

 Background & Aim: Cervical ripening is one of the methods used for cervical preinduction with the aim of facilitating labor and ending pregnancy. There are various recommendations on using labor inducing methods, but no preferred method has been known. The aim of this study was to compare the results of using folly catheter balloon and oxytocin for cervical induction.  Material & Method: It wa...

امینی, کمال, انصاری, قاسم, موسوی زاهد, شراره,

زمینه و هدف: نقش میکروارگانیسم ها و محصولات ویرانگر آنها، به عنوان عامل اصلی بیماریهای پالپ و پری اپیکال، به طور کامل شناخته شده است. مهم ترین هدف درمان های اندو، حذف این میکروارگانیسم ها از فضای کانال ریشه است. برای دستیابی به این منظور، پاکسازی کامل مکانیکی و شیمیایی کانال لازم و ضروری میباشد. اما در بررسی های گوناگون به اثبات رسیده است که شستشوی مکانیکی کانال به تنهایی برای حذف میکروارگانیسم...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 2005
تبریزی زاده, مهدی , نکوفر, نسیم ,

Background and Aim: Maintaining the original canal path and safety of canal preparation during instrumentation in curved canals have been subjected to many challenges. The aim of this study was to compare several parameters of root canal preparation using flexmaster rotary and hand used Nickel-Titanium instruments. Materials and Methods: In this experimental study, sixty extracted human teeth w...