نتایج جستجو برای آماده کردن کانال

تعداد نتایج: 69813  

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1364

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان 1389

چکیده ندارد.

دیانت, سید امید, اثنی‌عشری, محمد, مدرسی, سیدجلیل, مزینی, محمدعلی,

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت کاهش سطح اکلوزال به منظور پیشگیری از درد پس از اینسترومنتیشن اندودنتیک و تناقضاتی که در این مورد وجود دارد این مطالعه با هدف بررسی اثر کوتاه کردن سطح اکلوزال با توجه به شرایط پیش از درمان بر درد بعد از آماده سازی کانال در درمان ریشه دندان انجام شد. مواد و روشها: این تحقیق به روش تجربی از نوع کارآزمایی بالینی بر روی 121 نفر از بیمارانی که به درمان اندودنتیک یکی از د...

امینی, کمال, انصاری, قاسم, موسوی زاهد, شراره,

زمینه و هدف: نقش میکروارگانیسم ها و محصولات ویرانگر آنها، به عنوان عامل اصلی بیماریهای پالپ و پری اپیکال، به طور کامل شناخته شده است. مهم ترین هدف درمان های اندو، حذف این میکروارگانیسم ها از فضای کانال ریشه است. برای دستیابی به این منظور، پاکسازی کامل مکانیکی و شیمیایی کانال لازم و ضروری میباشد. اما در بررسی های گوناگون به اثبات رسیده است که شستشوی مکانیکی کانال به تنهایی برای حذف میکروارگانیسم...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 2005
تبریزی زاده, مهدی , نکوفر, نسیم ,

Background and Aim: Maintaining the original canal path and safety of canal preparation during instrumentation in curved canals have been subjected to many challenges. The aim of this study was to compare several parameters of root canal preparation using flexmaster rotary and hand used Nickel-Titanium instruments. Materials and Methods: In this experimental study, sixty extracted human teeth w...

مقدمه: امروزه با گسترش کاربرد سیستم های چرخشی جهت آماده سازی کانال، مصرف مواد چلاتور از جمله RC-Prep نیز بعنوان لغزنده کننده کانال جهت تسهیل شکل دهی کانال افزایش یافته است. با توجه به اهمیت برقراری سیل آپیکالی و اثر احتمالی کاربرد اینسترومنت ها و مواد بر اندازه تنگه آپیکالی، هدف از این مطالعه بررسی اثر کاربرد RC-Prep  بر میزان نشت آپیکالی کانال بود. مواد و روش ها:  در این مطالعه تجربی آزما...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 2008
جوادی‌نژاد, شهرزاد, زارع جهرمی, مریم, میرعنایت, امیرعلی,

Background and Aim: The role of applying rotary instruments in reducing preparation time and proper root canal preparation have been approved in permanent teeth. The aim of this study was to compare the rotary instruments (Hero642) and K-files in root canal preparation of primary molars. Time and canal transportation were compared. Materials and Methods: In this experimental, invitro study, 30...

رضا دیسفانی، سعید مرادی، فرزانه افخمی جدی, ,

سابقه و هدف: آماده سازی مکانیکی کانال یکی از مهمترین مراحل درمان ریشه می باشد. ابزارهای چرخشی متنوعی جهت کاهش زمان و بهبود کیفیت آماده سازی در بازار وجود دارد. این مطالعه به منظور مقایسه آپیکال ترانسپورتیشن کانال توسط سه روش آماده سازی دستی، reciprocal و چرخشی (Rase) انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 45 دندان مولر اول فک پایین کشیده شده انسان انجام شد. تاج از محل CEJ قطع گردی...

حسنی‌زاده, راحله, مرادی, ایمان, کنگرلو, علی,

سابقه و هدف: فرآیند ترمیم ناحیه پری اپیکال، بعد از انجام درمان اندودنتیک به عوامل متعددی بستگی دارد که مقدار دبری وارد شده به بافت پری اپیکال متعاقب درمان اندودنتیک از جمله آنهاست. کاهش میزان خروج مواد اضافی از انتهای کانال دندان در کاهش واکنش التهابی پس از آماده سازی کانال موثر است. هدف از این مطالعه، مقایسه سه روش آماده سازی کانال step back] دستی، (Endolift balanced force) روتاری و crown down...

 مقدمه و هدف: علیرغم پیشرفت در مراقبتهای پزشکی وتکنولوژی مواد غذایی که در سالهای اخیر صورت گرفته است هنوز هم عفونتها و مسمومیت های ناشی از غذا (غذا زاد) و همچنین فساد مواد غذایی در کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه مشکل عمده ای برای سلامت انسان و اقتصاد محسوب می شوند.از آنجا که گوشت مهمترین ماده پروتیینی در رژیم غذایی ما محسوب می شود و با عنایت به این موضوع که پرسنل و سطوح آلوده در مراحل بی خس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید