نتایج جستجو برای آموزش تکلیف محور

تعداد نتایج: 82099  

ژورنال: فناوری آموزش 2011
حوریه آژغ, مهرک رحیمی,

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر به کارگیری آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی در درس زبان تخصصی است. دو گروه از دانشجویان گرایش ساخت و تولید به عنوان گروه آزمایشی و  کنترل در طرح پیش آزمون- پس آزمون شرکت کردند. گروه آزمایشی به مدت یک نیمسال تحصیلی، درس زبان تخصصی خود را از طریق روش تکلیف محور فراگرفتند. گروه کنترل در همان مدت به روش سنتی دستور- ترجمه با تأکید بر ی...

زهره صدیقی‏فر, محمد دبیرمقدم,

محققان حوزه‏ی آموزش زبان بر این باورند که شیوه‏ی آموزش، تأثیر فراوانی بر سرعت و عمق یادگیری یک زبان دارد. اهمیت موضوع فوق، در آموزش برخی ساخت­های زبان فارسی که از پیچیدگی­های معنایی و نحوی برخوردارند، آشکار است. یکی از ساخت­های مذکور، ساخت جمله‏های شرطی است که در پژوهش حاضر تلاش شده تا دو روش تدریس ساختاری و تکلیف- ‏محور در آموزش این نوع جمله‏ها‏ به غیر فارسی­زبانان مورد بررسی قرار گیرد و روش ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389

انتخاب مواد درسی مناسب که بر مبنای اصول آموزشی تدوین یا تألیف شده باشند، از مهم ترین نکات در امر آموزش است. آموزش تکلیف محور زبان به عنوان رویکرد جدیدی که فضایی واقعی برای زبان آموزان فراهم می کند تا آنها زبان را به کار گیرند، اخیراً جایگاه قابل ملاحظه ای در میان دیگر روش ها یافته است. همچنین، در میان چهار مهارت اصلی آموزش زبان، خواندن مهارتی مهم به حساب می آید که زبان آموزان را به ایجاد ارتباط ...

ژورنال: متن پژوهی ادبی 2011

انتخاب مواد درسی مناسب که بر مبنای اصول آموزشی تهیه و تدوین شده باشد، از مهمترین نکات در آموزش زبان است. این نکته بیش از آنکه مربوط به روش تدریس باشد، اهمیت برنامه درسی را نمایان می‌سازد. اگرچه توجه مدرسان زبان عمدتاً متوجه روش تدریس است، اما باید توجه داشت که طرح درس و برنامه درسی همسنگ روش تدریس است، اما باید توجه داشت که طرح درس و برنامه درسی همسنگ روش تدریس اهمیت دارد (اگر نگوییم مهمتر از رو...

اعتمادی چهارده, نیلوفر, بخشی پور, عباس, کریم پور وظیفه خورانی, علیرضا, کمالی قاسم آبادی, حسین,

Objectives The present study examined the effects of reward-driven task on improving the affective levels in individuals with depressive symptoms. Methods The present study is an experiment study with pretest- posttest and follow-up with control group. The community of this research was the students in Tabriz University in 2016-2017 semester. The sample size was 40 students which had visited t...

ژورنال: آموزش و ارزشیابی 2009

خواندن و درک مطلب یکی از موارد اساسی و مهم برای دریافت معنی از متن           می باشد. تاکید بر مهارت خواندن فراگیران زبان های خارجی یکی از مهمترین موضوعات متدولوژی در زمینه آموزش زبان است. یکی از مشکلات فراگیران ایرانی عدم تمایل آنان در مواجه با تعامل با متن های خواندن و درک مطلب می باشد،  در حالی که بیشتر متون انگلیسی در ایران بر اساس خواندن و درک مطلب طراحی شده اند. برای اینکه مهارت خواندن نق...

ژورنال: :فناوری آموزش 2011
مهرک رحیمی, حوریه آژغ,

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر به کارگیری آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی در درس زبان تخصصی است. دو گروه از دانشجویان گرایش ساخت و تولید به عنوان گروه آزمایشی و  کنترل در طرح پیش آزمون- پس آزمون شرکت کردند. گروه آزمایشی به مدت یک نیمسال تحصیلی، درس زبان تخصصی خود را از طریق روش تکلیف محور فراگرفتند. گروه کنترل در همان مدت به روش سنتی دستور- ترجمه با تأکید بر ی...

ژورنال: :پژوهش نامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 2013
محمد دبیرمقدم, زهره صدیقی‏فر,

محققان حوزه‏ی آموزش زبان بر این باورند که شیوه‏ی آموزش، تأثیر فراوانی بر سرعت و عمق یادگیری یک زبان دارد. اهمیت موضوع فوق، در آموزش برخی ساخت­های زبان فارسی که از پیچیدگی­های معنایی و نحوی برخوردارند، آشکار است. یکی از ساخت­های مذکور، ساخت جمله‏های شرطی است که در پژوهش حاضر تلاش شده تا دو روش تدریس ساختاری و تکلیف- ‏محور در آموزش این نوع جمله‏ها‏ به غیر فارسی­زبانان مورد بررسی قرار گیرد و روش ت...

حجت اله فانی, زهرا قانع, پروین غیاثی,

این پژوهش بمنظور بررسی تأثیر آموزش زبان تکلیف – محور در مقایسه با روش دستور-ترجمه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته علوم تجربی در سال تحصیلی 90-1389 صورت گرفته است. روش پژوهش، شبه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش­آموزان پسر و دختر سال سوم متوسطه تشکیل دادند که از بین آنها 120 نفر بصورت نمونه گیری خوشه­ای دو مرحله­ای انتخاب شدند.60 نفر در دو گروه آزمایش دختر و پسر و 60 نفر در ...

ژورنال: :journal of holistic nursing and midwifery 0
مژگان مصباح, m mesbah معصومه فغانی, m faghani department of anatomy, asso..., m adib فاطمه سلامت, f salamat,

مقدمه: یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزشی ما استفاده از روشهای آموزش سنتی در تدریس زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه هاست. کیفیت آموزشی نامطلوب و عدم علاقه دانشجویان به یادگیری زبان به علت عدم آگاهی معلمان از روش های صحیح تدریس خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی است. استفاده از شیوه های آموزشی فرایند محور نظیر روش تکلیف محور، راهی برای حل معضلات و رفع نقایص روش تدریس سنتی زبان انگلیسی می باشد ....

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید