نتایج جستجو برای آپاندیسیت حاد

تعداد نتایج: 6913  

بهنام ایزدی, ریحانه عسکری کچوسنگی, سیده نیلوفر موسوی,

زمینه و هدف: آپاندیسیت یکی از شایع ترین و مهم ترین اورژانس های جراحی است و بیشتر این بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار می گیرند. تشخیص آپاندیسیت امری حساس بوده و ارزش تشخیصی تست های آزمایشگاهی همواره مورد بحث و تبادل نظر بوده است. هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی افزایش پروتئین فعالC (CRP) در تشخیص آپاندیسیت حاد است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-مقطعی بود. 105 نفر از مراجعه...

بهنام ایزدی, ریحانه عسکری کچوسنگی, سیده نیلوفر موسوی,

اهداف آپاندیسیت یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین اورژانس‌های جراحی است. بیشتر این بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی قرار می‌گیرند. تشخیص آپاندیسیت امری حساس است و ارزش تشخیصی آزمایش‌ها همواره مورد بحث و تبادل‌نظر بوده است. هدف این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی افزایش پروتئین فعال سی در تشخیص آپاندیسیت حاد است.مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع توصیفی‌مقطعی بود. بدین منظور 105 نفر از مراجعه‌کنندگان به بخش او...

ژورنال: ابن سینا 2006
بهرامی, شهاب‌الدین , تک‌زارع, علیرضا , لشکری, محمد حسین,

مقدمه: این مطالعه به منظور تعیین فراوانی آپاندیسیت حاد پاتولوژیک در بیماران با تشخیص بالینی و آزمایشگاهی آپاندیسیت که آپاندکتومی شده‌اند انجام شد و مقایسه‌ای بین درصد تشخیص صحیح در جامعه و مقایسه آن با کتب مرجع انجام شد. البته در کنار آن ارزش تشخیصی معاینات بالینی و نکات مهم شرح حال و آزمایشات پاراکلینیکی که فاکتورهای مطرح ‌کننده در تشخیص آپاندیسیت هستند مورد ارزیابی قرار گرفت. روش بررسی: به‌...

دکتر بهنوش مرتضوی, , دکتر مجتبی موسوی بزاز, , دکتر محمدرضا مطیع, , دکتر محمدرضاکلانی, , ناصر بهنام پور, ,

زمینه و هدف : آپاندیسیت حاد یکی از شایع‌ترین اورژانس‌های جراحی است و علی‌رغم معاینه فیزیکی و شرح حال دقیق، تشخیص آن قبل از عمل، یک مشکل اساسی است. روش‌هایی که به تشخیص آپاندیسیت کمک می‌کنند؛ شامل سونوگرافی، لاپاراسکوپی، سی‌تی اسکن و MRI می‌باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آینده‌نگر روی 265 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مر...

ژورنال: طب جنوب 2003
اقبالی, سید سجاد, توکلی ریشهری, راضیه, ریاضی, احمد, فرزانه, محمدرضا, کریمی, احمدعلی,

سونوگرافی با فشار تدریجی ، هنگامی که علائم و نشانه های بالینی و همچنین نتایج آزمایشگاهی مبهم هستند ، ممکن است در تشخیص آپاندیسیت حاد بسیار مفید و سودمند باشد.برای تعیین سودمندی بالینی سونوگرافی در آپاندیسیت حاد ، یافته های پاتولوژی 164 بیمار آپاندکتومی شده با یافته های سونوگرافی آنان در پیش از عمل جراحی در یک مطالعه آینده نگر ، دو سویه کور مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص آپاندیسیت حاد در 113 مو...

فلاحی, غلامحسین ,

Acute appendicitis is the most common condidition, requiring emergency operation in children. Late appendicitis is still a major sours of morbidity and potential mortality. The charts of all pediatric appendectomy patients (150 cases) treated between 1367-1373 (Iranian calender) in Amir Kabir Medical Center were reviewed. Mean hospital stay was 4.7 days. Mean ages of patients was 8.5 years. Mal...

فارسی, داود, مفیدی, مانی , حمصی, غلامرضا , زارع, محمدامین, عباسی , سعید , کیانمهر, ناهید , یاسین‌زاده, محمدرضا,

    Background & Aim: Acute appendicitis is one of the most common etiologies of attending of patients with abdominal pain to Emergency Department. In order to diagnose, it, it is necessary to obtain patient's history, and perform physical examination and paraclinical tests that would waste time. Therefore because of the severe abdominal pain in these patients and the fear of some surgeons in g...

ژورنال: طب جنوب 2017
جواهرزاده, مجتبی, شاهمرادی, لیلا, صفدری, رضا, میرحسینی, میرمیکائیل,

زمینه: آپاندیسیت حاد، شایع‌ترین علت مراجعۀ بیماران با دردهای شکمی به اورژانس بیمارستان‌ها و آپاندکتومی شایع‌ترین عمل جراحی اورژانس است. با وجود ابداع روش‌های گوناگون تشخیصی، میزان آپاندکتومی غیرضروری قابل توجه است. استفاده از روش‌های هوش مصنوعی و یادگیری ‌ماشینی می‌تواند فرآیند تشخیص و درمان را بهبود بخشد. در این پژوهش از سیستم ماشین‌بردار پشتیبان جهت کمک به تشخیص آپاندیسیت حاد با هدف افزایش صح...

اصلان‌آبادی, سعید, مقصودی, همت, یوسف‌نژاد, امید, مفیدی, مانی,

  Background and Aim: Acute appendicitis is a common cause of abdominal pain and it can be difficult to diagnose, especially during the early stages. The role of inflammatory markers in the diagnosis of acute appendicitis has not been clearly defined. The aims of this prospective audit were to define the role of C-reactive protein and the other serum markers of inflammation, total white cell an...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1363

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید