× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای آگاهی افزایی

تعداد نتایج: 23998  
ژورنال: پرستاری کودکان 2016

مقدمه : بسیاری از تهدیدات زیست محیطی، پیامد رفتار انسانی است. تنها تغییر در رفتار انسانی می‌تواند این مشکلات زیست محیطی را کاهش دهد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی محیط زیست بر نگرش و آگاهی افزایی زیست محیطی کودکان دختر دبستانی شهر تهران می­باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش و پس آزمون است. 60 دانش آموزان با روش نمونه گیری چند مرحله ای از مدارس ابتدایی در سال تحص...

در این مقاله الگوی هم افزایی فرهنگی در ایران ارائه شده است. تنوع فرهنگی موجود در ایران و مواجهه فرهنگ ایرانی با پدیدۀ جهانی شدن دو ضرورت اساسی طراحی الگوی هم افزایی فرهنگی به عنوان الگوی مطلوب مدیریت فرهنگی در کشور می باشند. روش این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل 70 سؤال بود. جامعه آماری این تحقیق شامل فارغ التحصیلان دکتری مدیریت و برنامه ریزی فر...

هدف این مقاله بررسی مفهوم، مفروضات و عناصر هم‌افزایی و هم‌افزایی فرهنگی است. هم‌افزایی یعنی تلاش افراد موجب عمل‌کردی گردد که از مجموع عمل‌کرد اعضاء بیشتر باشد یا به‌عبارتی نوعی منطق فکری است که در آن جمع واقعی حاصل از اجزا از جمع جبری آن بیشتر می شود و تلاش‌های فردی اعضا منجر به سطحی از عمل‌کرد می‌شود که بیش از مجموع درون‌دادهای فردی آن‌ها است. هنگامی که فرهنگ یا روی‌کرد خاصی که بتواند بر کل سا...

در دنیای رقابتی امروز، سازمان‌ها برای حفظ بقای خود بیش از پیش نیازمند ارتباطات مؤثرتر و کارآمدتر با مشتریان خود هستند و از سویی با توجه به ترکیب شدن روش‌های بازاریابی، توجه به ایجاد هم افزایی در ابزار ارتباطی به منظور ارتباط مؤثرتر با مشتریان در حال افزایش می باشد.ارتباطات یکپارچه بازاریابی یکی از جدیدترین دیدگاه ها و مدل ها در هدفگذاری تبلیغات و ارتباطات تجاری است. این مدل نظام مند در جستجوی ا...

ضرورت کارآفرینی به عنوان مفهومی چند بعدی در گفتمان مدیریت دولتی نوین مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی عمومی، پاسخگویی به شهروندان و عملکرد بخش عمومی را بهبود بخشیده و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می شود. این مقاله، به تبیین کارآفرینی عمومی و اهمیت آن پرداخته و الگویی برای تحقق کارآفرینی در بخش عمومی ارائه می دهد. برای ارائه الگو، در گام نخست از روش فراتحلیل(مرور پیشینه کارآفرینی در بخش دولت...

اکبرنژاد, مهدی, شیخ زاده, صدیقه,

چکیده امید به زندگی از مواردی است که هر انسانی به داشتن آن نیازمند است و بدون آن ادامه زندگی ممکن نخواهد بود، سوره کوثر نیز از سوره­هایی است امید به داشتن آینده­ای روشن را در وجود انسانهای مومن افزون می­کند. این سوره مبارکه دارای فضائل بسیاری است. اگر این سوره را از نظر تفسیری مورد بررسی قرار دهیم جنبه­های زیادی در این سوره وجود دارد که پیام آور خیر و برکت و سرشار از امید و فضیلت برای پیامبر ...

ژورنال: :پرستاری کودکان 0
مریم حجتی سیاح, maryam hojati sayah دانشگاه آزاد اسلا..., anahita khodabakhshi koolaee دانشگاه ...,

مقدمه : بسیاری از تهدیدات زیست محیطی، پیامد رفتار انسانی است. تنها تغییر در رفتار انسانی می تواند این مشکلات زیست محیطی را کاهش دهد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی محیط زیست بر نگرش و آگاهی افزایی زیست محیطی کودکان دختر دبستانی شهر تهران می­باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش و پس آزمون است. 60 دانش آموزان با روش نمونه گیری چند مرحله ای از مدارس ابتدایی در سال تحص...

  Background: Premenstrual syndrome can affect people’s resilience and quality of life. The aim of this study was to determine the impact of awareness group training of premenstrual syndrome on resilience and quality of life in the female high school students.   Methods: The present study was quasi-experimental with pre- and post-test with a control group. The study populatio...