نتایج جستجو برای ابزارهای پارامتریک

تعداد نتایج: 16640  

جان بابایی, قاسم, قربانی قلی‌آباد, سمیه, یزدانی چراتی, جمشید,

Background and purpose: One of the most common methods used to estimate the effects of explanatory variables on survival time, is Cox semi parametric model. However, under certain circumstances, accelerated failure time parametric models are superior to the Cox model. The purpose of this study was to assess the efficiency of parametric and semi-parametric models in survival analysis of patients...

فاطمه حقیقی, محمد رضا رستمی,

در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک و نیمه پارامتریک پرتفویی شامل شاخص‌های TEDPIX، DJIA و Nikkei 225 جهت تعیین بهترین سنجه ارزش در معرض ریسک مورد مقایسه قرار گرفت. جهت فائق آمدن بر مشکل مدل‌های پارامتریک که اطلاعات موجود در خطاهای استاندارد را نادیده می‌گیرد، از مدل‌های نیمه پارامتریک استفاده گردید. به همین منظور پس از تخمین ماتریس کواریانس شرطی، با استفاده از مدل‌های GARCH ...

ژورنال: جستارهای اقتصادی 2006

«ابزارهای مالی مشتقه» یا مشتقات که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد٬ نقش مهمی در بازارهای مالی پیشرفته ایفا می نمایند. این ابزارها برای مقابله با ریسک و به طورعمده ریسک قیمت به وجود آمده اند و روزبه روز تکامل و تنوع پیدا می کنند. یکی از وجوه اهمیت این قراردادها انتشار آنها گاه تا چندین برابر موجودی دارایی پایه است و مبالغ هنگفتی به وسیله آنها جابه جا می شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها ب...

 مایه بنیادین ادراک - روان انسان - از زاویه‌اى خاص و با شیوه‌اى فلسفى قرآنى مورد بحث قرار گرفته است.  قرآن ابزار درونى ادراک را تنها قلب مى‌داند.  نویسنده با تقسیم علم به سه قسم حسّى، عقلى و قلبى و طرح این پرسش که آیا علوم عقلى و قلبى با دو ابزار متفاوت به دست مى‌آید یا با یک ابزار، در آغاز به تعریف عقل از نگاه فیلسوفان و قلب از نگاه عارفان مى‌پردازد و به این نتیجه مى‌رسدکه عقل و نفس از نگاه ف...

نسل جدید سیستم‌های مقاوم در برابر بارهای جانبی، دیوارهای ‌برشی مرکب است که شامل یک لایه ورق فولادی نازک به همراه پوششی از بتن آرمه در یک یا دو طرف ورق فولادی می‌باشد. دیوار­­ برشی مرکب هم در سازه‌های نوساز و هم برای تقویت سازه‌های موجود در جهان، به خصوص کشورهای زلزله‌خیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. علیرغم رفتار مناسب و مزایای آن استفاده از دیوار برشی مرکب هنوز به صورت گسترده در جهان رواج نیافته ...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 0
سمیه قربانی قلی آباد, somayeh ghorbani gholiabad msc studen..., jamshid yazdani charati assistant pro..., ghasem jan babaie associate professor...,

سابقه و هدف: یکی از رایج ترین روش ها برای تجزیه و تحلیل اثر متغیرهای توضیحی برروی زمان بقاء، مدل نیمه پارامتریک کاکس می باشد، با این وجود، تحت شرایط خاص، مدل های پارامتریک زمان شکست شتابیده بر مدل کاکس برتری دارند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کارایی مدل های پارامتریک و نیمه پارامتریک در تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان معده است. مواد و روش ها: در این مطالعه گذشته نگر با مراجعه به پرونده بیماران...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید