نتایج جستجو برای ابزارهای پارامتریک

تعداد نتایج: 16640  

در حال حاضر،�شاید یکی از نوید�دهنده‌ترین و رو به رشد‌ترین دستاوردهای پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات�یاددهی/یادگیری الکترونیکی و مبتنی بر اینترنت باشد که مواردی نظیر کمبود فضای آموزشی،�حجم انبوه اطلاعات در�دسترس و درگیریهای زمانی�استادان و دانش‎پژوهان ضرورت آن را بیش از پیش آشکار می‎سازد.�اساسی‎ترین مخاطره در امر یاددهی/یادگیری الکترونیکی�تولید و مدیریت محتوای آموزشی مناسب با در نظر گرفتن خصوص...

ژورنال: پژوهش هنر 2017

Although registering of the real-world elements has forged in the essence of photography, a photograph doesn’t provide a similar and as much as identical to the real world, and it has, besides of the openness character, an expressionistic capability as well. In fact, a photograph could be seen as a symbolic text which implies variably subject to an addressee’s interpretation and hermeneutics.He...

عباس لطفی فروشانی, محمد امین صراحی,

این تحقیق درپی بررسی و تحلیل روند نام‌گذاری فروشگاه‌ی‌به این پرسشیا می‌توان درمیان نام‌های فروشگاه‌ها و مراکز تجاری، ویژگی‌های آگهی‌های تجاری را مشاهده کرد یا خیر، و درصورت مثبت‌بودنِ پاسخ، ویژگی‌های مذکورکدامند. برای ایی متفاوت و متنوع به‌صورت اتفاقی در سطح شهر اصفهان جمع‌آوری گردیییی را ارائه می‌. سپس نام‌های تجاری آن‌ها براساس استفاده از ابزارهای زبانیِ تبلیغاتِ تجاریِ به‌‌بندی و تجزیه‌وتحلیل شد...

محمودی قرایی, جواد, اکبری زردخانه , سعید , موسوی, رقیه, موسوی, سید سجاد,

چکید ه سابقه و هدف: این مقاله با هدف معرفی شیوه ها و ابزارهای ارزیابی و تشخیص اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان تدوین شد. مواد و رو شها: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- کتابخانه ای است؛ که در آن با مراجعه به کلیه منابع و پیشینه مطالعات روان شناختی و روان پزشکی در دسترس به جمع بندی نتایج آنها پرداخته شده است. یافت هها: مصاحب ههای ساخ تدار از طریق کم یکردن اطلاعات وکاستن از مشکلات روای ی مصا...

خداپرست, ندا, شریفی, علی اکبر, مختاری دیزجی, منیژه, منطقی, فریبرز,

  سابقه و هدف: برای کنترل کیفی ابزارهای فراصوتی، تصاویر فراصوتی از اجسام آزمون مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار می گیرند. با افزایش پیچیدگی ابزارهای فراصوتی، روش های کنترل کیفی نیز رشد پیدا کردند.   مواد و روش ها: در این مطالعه، جسم آزمون و پروتکل عملکردی آن طراحی و ساخته شده است، بطوریکه توسط آن بتوان تعدادی از پارامترهای عملکردی شامل عمق منطقه مرده، اندازه گیری های عمقی و عرضی، قدرت تفکیک محور...

ژورنال: سیاستگذاری عمومی 2016

امروزه نماد سیاست بهتر و هوشمندانه تر، پیش ارزیابی سیاست است که در قالب مدل‌ها، روش‌ها و ابزار‌ها منجر به آگاه سازی سیاستگذاران و ذی نفعان  شده و در نتیجه سبب بهبود کیفیت سیاست عمومی و ارتقاء هبستگی سیاستی  می گردد. در این مقاله بر طبقه بندی روش‌ها و مدل‌های/ابزارهای پیشینی ارزیابی سیاست مانند تجزیه‌وتحلیل هزینه فایده، هزینه اثربخشی، ارزیابی اثر و... تأکید شده است و طبقه‌بندی ازنوع عملیاتی ابزا...

ژورنال: انسان و محیط زیست 2019

ا امروزه تقاضا برای استفاده تفرجی از محیط‏های طبیعی به طور چشمگیری افزایش یافته است. افزایش استفاده تفرجی در این مناطق منجر به تخریب منابع و در اغلب موارد موجب نارضاریتی بازدیدکنندگان شده­است. حفظ مناطق تفرجی و تامین رضایت بازدیدکنندگان نیاز به استفاده از رهیافت­هایی دارد که نظرات بازدیدکنندگان را در مدیریت مناطق تفرجی در نظر بگیرد. در مطالعه حاضر رهیافت­های مدیریت مناطق تفرجی – که در آن‌ها از...

نفیسه چنگیز,

کاربردپذیری اطلاعات منتشرشده بر روی وب، مبحث جدیدی است که به تازگی مورد توجه متخصصان فن قرار گرفته، و با توجه به رشد روزافزون تعداد وب‌سایت‌ها و ضرورت نظارت بر کیفیت اطلاعات عرضه شده، از اهمیتی فزاینده برخوردار شده است. دشواری‌ها و پیچیدگی‌های ذاتی سنجش کاربردپذیری، متخصصان را بر آن داشت، تا با ساخت و بهره‌گیری از ابزارهای خودکار ارزیابی به سنجش کیفیت وب‌سایت‌ها بپردازند. مقاله حاضر، به بررسی ا...

امیر علم بیگی, حسن خطیبی, زهرا دیانتی دیلمی,

در حال حاضر بیش از پیش سازمان های تجاری نیازمند پاسخگویی، انعطاف پذیری و سازگاری بیشتر با محیط فعالیت برایحفظ رقابت پذیری شان می باشند. از این رو تحقیق حاضر با بکارگیری تئوری اقتضایی، تلاش کرده است تا از طریق بررسی رابطهبین عدم اطمینان محیطی و ابزارهای حسابداری مدیریت، درک بهتری از اثربخشی ابزارهای حسابداری مدیریت ارائه نماید. ابعادمورد بررسی عدم اطمینان محیطی شامل پویایی، عدم یکنواختی و تخاصم،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم 1391

مسأله تعادل یکی از ابزارهای ریاضی است که به عنوان روشی برای فرموله کردن و تجزیه و تحلیل کیفی بسیاری مسایل از جمله نقطه ثابت‏ و بهینه سازی به کار می رود.‎در این پایان نامه‎‎ مسأله تعادل برداری ضعیف را بیان می کنیم و قضایای وجود جواب برای این مسأله را به وسیله ‎fan-kkm‎ اثبات می کنیم. همچنین مسأله تعادل برداری ضعیف پارامتریک را با استفاده از نگاشت های یکنوانمای توپولوژیک شرح می دهیم و با استفاده ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید