نتایج جستجو برای ابزارهای پارامتریک

تعداد نتایج: 16640  

ژورنال: :علوم محیطی 0
منصور چترنور, دانشگاه تربیت مدرس مهدی همایی, دانشگاه تربیت مدرس صفورا اسدی کپورچال, دانشگاه گیلان محمد محمودیان شوشتری, دانشگاه شهید چمران اهواز,

بیان کمّی ویژگی های هیدرولیکی خاک نقش مهمی در پیش­گیری از ورود آلاینده­های هیدروکربنی به خاک و آبهای زیر زمینی دارد. به منظور بررسی رفتار هیدرولیکی پرکلرواتیلن به عنوان یک آلاینده­ی سمّی کلردار در خاک، منحنی­های نگهداشت پرکلرواتیلن و آب در خاک بدست آمد. سپس هدایت هیدرولیکی اشباع برای این دو سیال به روش بار ثابت تعیین که مقدار آن برای آب و پرکلرواتیلن به ترتیب 27/395 و 84/410 سانتی متر بر روز بدست...

ژورنال: :مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود) 2002
دکتر کمال الدین نیکنامی,

درپهندشت شمال مرکزی ایران ودر دشت قزوین که ایستگاه تحقیقاتی باستان شناسی دانشگاه تهران محسوب می گردد‘ تعداد کثیری سایتهای باستان شناختی ا زدوره های گوناگون وجوددارند. در عمده این سایت ها در اثر فرسایشهای طبیعی ویا شخم زدنهای متوالی مقدار قابل توجهی از بسترهای فرهنگی داخل سایت ها د رمعرض هوا قرار گرفته و دچار تخریب می گردند . در میان این آثار ‘ آثار سنگی که دارای مقاومت بیشتری هستند درهمه جای دش...

ژورنال: :معماری و شهرسازی آرمان شهر 0
فرح حبیب, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق..., دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق...,

رفتار مسیریابی  در فضای شهری از طریق دریافت اطلاعات از محیط انجام می شود. در اختیار داشتن اطلاعاتی شامل مکان قرارگیری، مبدأ، مقصد و ارتباطات میان آ نها منجر به سهولت تصمی مگیری در انتخاب مسیر می شود. لذا استفاد هکنندگان از محیط نم یتوانند بدون اطلاعات، به ادراک محیط  و ذخیره اطلاعات در ذهن خود بپردازند. هدف از این پژوهش تشخیص ارتباط میان اطلاعات محیطی، نحوه ادراک محیط و الگوهای رفتاری مسیریابی ...

فرزاد نوابخش,

گستردگی و پیچیدگی جامعه انسانی در عصر کنونی، وجود رسانه های جمعی را در صحنه مناسبات اجتماعی انسان ها امری اجتناب ناپذیر نموده است. تصویری که از حقیقت در ذهن خود می سازیم نمادی از ادراک و برداشت ما از واقعیت محسوس و ملموس زندگی است. هدف پژوهش حاضر تحلیل تبیینی تاثیر ابزارهای نوین فناوری بر سبک زندگی مردم است. به همین منظور از نظریه اندیشمندانی نظیر تافلر، زیمل، بوردیو، گیدنز و سایر نظریه پردازان...

سمیرا سلیمانی, فرشته منصوری موید,

هدف این پژوهش مقایسه تصویر ذهنی گردشگرانی است که از ابزارهای مختلف بازاریابی به عنوان منبع اطلاعاتی استفاده می کنند. در این پژوهش ایران به عنوان مقصد مورد مطالعه و گردشگران خارجی که به نوعی تمایل خود را برای سفر به ایران اعلام کرده اند و به دنبال اطلاعات برای انتخاب مقصد سفر خود هستند به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شده اند. برای انجام این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. یافته ها نشان ...

فریده افنانی,

در این پژوهش وضعیت ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی و مقایسه عملی آنها بررسی شده و هدف آن کمک به کاربران فارسی زبان اینترنت برای انتخاب یک ابزار کاوش اینترنت مناسب و کارآمد و همچنین یاری طراحان ابزارهای کاوش اینترنت در جهت طراحی ابزار کاوشی که مطابق با معیارهای استاندارد روز ابزارهای کاوش مطرح در جهان است. دراین پژوهش که از نوع کاربردی می‌باشد، به روش پیمایشی و با استفاده از یک سیاهه ...

ژورنال: حقوق اداری 2016

مفهوم خط­مشی عمومی از جمله موضوعات حقوق عمومی اقتصادی است که در آن، شیوه­ها و سازکارهای بهره‌برداری از ابزارهای گوناگون ­خط­مشی­گذاری عمومی به بحث گذاشته می­شود. موضوع اصلی نوشتار حاضر توجه به چگونگی انتخاب ابزارهای خط­مشی عمومی از بین ابزارهای مختلف: داوطلبانه، مختلط و اجباری توسط متفکرین است؛ این که اولویت مکاتب فکری لیبرال کلاسیک، نئوکلاسیک، سوسیالیسم­ـ­کمونیسم و دولت رفاه در انتخاب ابزارها ...

احمدی, سلیمان, خوشگفتار, زهره,

  زمینه و هدف: محیط‌های آموزشی با اجزای بی‌شمار و تعاملات بین هزاران نهاده، فرایند و برون‌داد، به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر توسعه برنامه‌های آموزشی همواره مورد توجه بوده‌اند و برای سنجش این محیط‌ها ابزارهای متعددی در سراسر دنیا به کار گرفته شده است. به دلیل تفاوت در محیط‌های آموزش علوم پزشکی، استفاده از ابزارهای متناسب با این محیط‌های خاص ضروری می‌باشد و به کارگیری ابزارهای نامناسب منجر به ابهام و...

ژورنال: مدیریت سلامت 2008
ابوالقاسم گرجی, حسن, رحمان پور, سمیه, محمد حسن زاده اسفنجانی, حافظ,

Introduction: J.E.Hirsch introduced H Index to scientometric domain , representing actual scientific profitability quality of a researcher’s publications and is equal to effective index for researchers. Literature review:Studies showed that documents database have provided different H scores for each researcher and for different scientific fields. Despite the utmost advantages of H-index it als...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید