نتایج جستجو برای ابزارهای پارامتریک

تعداد نتایج: 16640  

با توجه به وابستگی پاسخ پلیمرها به نرخ و زمان، در شرایط اعمال بارگذاری خارجی، پیچیدگی بسیاری جهت پیش‌بینی پاسخ مکانیکی این مواد به‌وجود آمده است. از‌این‌رو، جهت مطالعه رفتار مکانیکی این مواد در حین اعمال بارگذاری، یک مدل سازگار ترمودینامیکی ویسکوالاستیک-ویسکوپلاستیک-ویسکوآسیب برای پیش‌بینی پاسخ مکانیکی این مواد درنظر گرفته شده است. بدین منظور این مدل ساختاری را به صورت‌ صریح گسسته‌سازی زمانی کر...

ژورنال: مهندسی حمل و نقل 2019

یکی از مهم ترین مراحل در انجام مطالعات ویا اقدامات حمل‌ونقلی، تعیین میزان اهمیت و اولویت اهداف حمل‌ونقلی شهر است. به طور کلی دو نوع هدف در مطالعات حمل‌ونقلی می‌تواند تعریف شود: اهداف کلی و اهداف جرئی. این مقاله به دنبال ارائه روشی برای اولویت‌بندی یکپارچه اهداف کلی حمل‌ونقلی است، به گونه‌...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم پایه 1391

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه، بررسی و محاسبه خواص الکترونیکی سه مولکول از خانواده آروماتیک ها، di thiol 3,3-bipyridyl، di thiol stilbene و di thiol imidazole، به خصوص بررسی طیف های گذار در حالت اعمال بایاس و در حالت بایاس صفر و نیز چگالی حالت ها با در نظر گرفتن اربیتال های مختلف اتم های مولکول میانی و نیز با در نظر گرفتن تمامی اربیتال ها برای تمامی اتم های موجود در سیستم مولکولی، تعیین ویژه م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین 1394

موضوع این پژوهش ابزارهای عذاب از دیدگاه قرآن می باشد که در دو بعد ابزارهای دنیوی و اخروی مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که همه ی انسان ها در آرزوی نیل به سعادت و خوشبختی بوده تا در دنیا و آخرت غرق در نعمات الهی شوند و از طرفی این نیاز فطری بشر است که از عذاب الهی همواره تبرّی می جوید، بنابراین برای آشنایی بیشتر با این مسأله لازم است که از ابزارهای عذاب الهی شناخت کافی داشته باشد. هدف از بیان ا...

ژورنال: مدلسازی اقتصادی 2015

در این مقاله با بهره‌گیری از مدل غیرساختاری[1] و شاخص لرنر[2]، وضعیت درجه رقابت و انحصار صنایع کارخانه‌ای در دوره 87-1375 با رویکرد پارامتریک مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های تحقیق، اکثر مقادیر شاخص لرنر صنایع در دامنه 30/0 تا 50/0 قرار دارد، که دلالت بر وجود ساختار انحصار موثر و شکاف میان قیمت محصول و هزینه نهایی دارد و "صنعت تولید ذغال کک" و "صنعت تولید وسایل نقلیه و موتوری" با ...

هزینه‌ی احداث سدهای انحرافی برای انواع مختلف خاک‌ها و در شرایط مختلف هیدرولوژیکی متغیر است، که نیاز به طراحی دقیق و تحلیل‌های هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و سازه‌یی دارد. در این نوشتار، یک مدل بهینه‌سازی برای تعیین پارامترهای اساسی سد انحرافی از جمله عمق دیوارهای سپری، طول و ضخامت کف براساس تئوری خوسلا برای جریان زیرسطحی ارائه شده است و با توجه به غیرخطی و چندمتغیره‌بودن تابع هدف و غیرخطی‌بودن قید مس...

فرامرز رنجبر, فرزاد محمدخانی, ناصر شوکتی, نوید فرخی,

برای ارزیابی عملکرد موتور لازم است موتور به صورت تجربی آزمایش گردد. مقدار زیادی از انرژی سوخت در محفظه تست موتور تلف می­شود. در این مطالعه یک سیکل رانکین با سیال آلی به منظور تولید توان از این گـرمای اتلافی مورد استفاده قــرار گرفته است.گـرمای اتلافی در سه مبادله­کن گرمایی شامل پیش­گرمکن، تبخیرکن و فوق­گرمکن بازیابی می­شود. این مبادله­کن­های گرمایی بصورت جداگانه طراحی شده­اند و کل سیستم از ...

هدف از این پژوهش تجزیه شدت برق بر اساس رهیافت پارامتریک (تابع هزینه ترانسلوگ ) و همچنین بررسی ارتباط میان تغییر تکنولوژی و شدت برق در صنایع کارخانه ای در طی سالهای 1384 تا 1391 می باشد. نتایج محاسبه شدت برق حاکی از آن است که 18 صنعت دارای مقادیر شدت برق کمتر و برابر با مقدار متوسط بخش صنعت (0/40 درصد) بوده و شدت برق مرتبط با این صنایع در دامنه 0/33 تا 0/40 درصد قرار دارد. در این گروه، "صنعت تول...

عصمت مجرد, محمود صبوحی,

در مطالعه حاضر، کارایی های فنی و مقیاس مزارع پنبه در استان خراسان در طی سال های 1382-1379 با استفاده از رهیافت پارامتریک تعیین شد. به منظور محاسبه کارایی، تابع تولید مرزی تصادفی ترانسلوگ (TSFPF) بر مبنای داده های ترکیبی تخمین زده شد. نتایج نشان داد که میزان کارایی فنی نسبت به کارایی مقیاس کمتر و متوسط کارایی فنی و مقیاس پنبه کاران به ترتیب 63% و 88% است. اکثر پنبه کاران در یک مقیاس نامطلوب تول...

اندازه‏گیری مستقیم منحنی مشخصه آب خاک به دلیل تغییرپذیری مکانی و زمانی زیاد خصوصیات هیدرولیکی، کاری دشوار و پرهزینه است، لذا تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده از ویژگی‏های زودیافت پایه‏ای خاک مورد توجه واقع شده است. در این پژوهش، از داده‏های پراکنش اندازه‏ای ذرات 12 نمونه خاک پایگاه اطلاعات داده‏ای UNSODA برای مقایسه مدل‏های پارامتریک مقیاس‏گذاری شده و نرم افزار ROSETTA استفاده شد. نتایج نشان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید