نتایج جستجو برای ابزارهای پارامتریک

تعداد نتایج: 16640  

ژورنال: باغ نظر 2017

 معماری منظر رویکردی چند بعدی بوده که صاحبنظران ابعاد مختلفی برای آن تعریف کرد هاند. علاوه بر آن حرفه ای بین رشته ای است که طی تعامل با دانش های مختلف راه خود را می یابد. محیط زیست طبیعی و فرهنگی، اوقات فراغت، هنرهای تجسمی، علوم انسانی، دانش های فنی مربوط به شناخت طبیعت، گونه های گیاهی، تأسیسات زیرساختی و بسیاری زمینه های دیگر در فرایندی هدفدار به کمک گرفته می شوند تا تئوری مع...

ژورنال: سیاستگذاری عمومی 2020

کتاب «ابزارهای دولت در عصر دیجیتال» یکی از متون اساسی در زمینه ابزارهای دولت است. رویکرد ابزاری در سال‌های اخیر در عرصه سیاستگذاری عمومی بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گرفته است. کتاب حاضر با معرفی ابزارهای دولت، دانش و آگاهی خوبی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. نویسنده در این کتاب با بر شمردن ابزارهای دولت و بیان اقتضائات عصر دیجیتال و فناوری اطلاعات در صدد است که بیان کند عصر دیجیتال چه تأثیرا...

عادله اسماعیلی, محمدرضا زارع مهرجردی,

بخش دامپروری به عنوان زیر بخشی مهم از کشاورزی، همانند سایر فعالیت های کشاورزی، در تولید و فروش با مخاطره مواجه است. به دلیل اهمیت این بخش در سامانه های تغذیه ای دنیا و بمنظور تداوم فعالیت های تولیدی، لازم است دامپروران با بکارگیری روش های مناسب مهار و مدیریت خطر، مورد حمایت قرار گیرند. یکی از روش های متداول و مرسوم در مدیریت ریسک استفاده از پوشش های بیمه ای است. آنچه که در این بین مهم است چگونگ...

اکولوژِیست‌ها و مدیران محیط زیست به طور فزاینده‌ای مدل‌های پیش‌بینی را به عنوان وسیله‌ای برای بررسی الگوهای پراکنش گونه‌ای تأکید می‌کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی کارآمدی مدل خطی تعمیم یافته (GLM) و مدل جمعی تعمیم یافته (GAM) در تعیین روابط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی در مراتع خطه ریز است. شاخص‌های محیطی مطالعه شده شامل خصوصیات خاک (15 مورد)، عوامل توپوگرافی (3 مورد) و عوامل اقلیمی (3 مورد) بودند. ...

در این مقاله سعی شده است تا نحوه تدوین کتاب درسی و مطالعات جغرافیایی با توجه به روشها و ابزارهای مورد استفاده بررسی شود. در دوره باستان در مطالعات جغرافیایی از ریاضیات و هندسه بهره گرفته می‌شد؛ اما در قرون وسطی به علت نگرش ارسطویی و بطلمیوسی و تسلط مسیحیت کلیسایی، استفاده از روشهای کمّی جای خود را به تخیلات داد. از قرن هفدهم تا دهه‌های 1950 و 1960 جغرافیا تحت تأثیر مکتب جبرگرایی جنبه توصیف...

Journal: :etudes de langue et littérature francaises 0
fatemeh mirza-ebrahim-tehrani, maître-assistante, université allameh...,

مترجم علاوه بر دانش زبانی و فرازبانی که در برگیرنده فرهنگ، معلومات عمومی و تخصصی اوست به ابزارهای ویژه­ای برای حل مشکلات ترجمه نیاز دارد. در این مقاله، ابتدا تعریفی از «ابزار ترجمه» وگونه­های مختلف آن ارایه می­شود. سپس معایب و قابلیت­های هر یک بررسی می­گردد. به این منظور فرهنگ یک زبانه و دو زبانه با یکدیگر مقایسه می­شود تا نقاط ضعف آنها مشخص گردد. سپس پایگاه و نقش فرهنگ analogique که در آن کلما...

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک، شبه پارامتریک و غیر پارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده های گردآوری شده طی دوره زمانی 1388-1398 می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. از طرفی تحقیق حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا، سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی- کتابخانه ای با استفاده از اطلاعات تاریخی ...

حساسیت خطوط لوله‌ی فولادی در برابر خرابی ناشی از حرکات بزرگ زمین در زلزله‌های متعدد به اثبات رسیده است. در این زمینه برخی از پژوهشگران از فرضیات ساده‌کننده‌یی برای مدل‌سازی خط‌های لوله استفاده کرده‌اند. در این مطالعه شبیه‌سازی اثر گسلش بر لوله‌ی فولادی مدفون با دقت بیشتری بررسی می‌شود. در این بین مهم‌ترین عامل در تعیین ظرفیت پاسخ لوله، مدل‌سازی اندرکنش میان خاک و لوله است. از آنجا که تأثیر متقا...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای قرآنی 0
سید موسی صدر,

مایه بنیادین ادراک - روان انسان - از زاویه ای خاص و با شیوه ای فلسفی قرآنی مورد بحث قرار گرفته است.  قرآن ابزار درونی ادراک را تنها قلب می داند.  نویسنده با تقسیم علم به سه قسم حسّی، عقلی و قلبی و طرح این پرسش که آیا علوم عقلی و قلبی با دو ابزار متفاوت به دست می آید یا با یک ابزار، در آغاز به تعریف عقل از نگاه فیلسوفان و قلب از نگاه عارفان می پردازد و به این نتیجه می رسدکه عقل و نفس از نگاه فیلس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید