نتایج جستجو برای ابزارهای پارامتریک

تعداد نتایج: 16640  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1392

شناخت به معنای درک ودریافتن شی ء با اندیشه وتدبر برآثار آن است و اخصِّ از علم تلقی می گردد. کسب شناخت درانسان به کمک ابزارهای نهفته در ذات او صورت می گیرد، که از آن ها تعبیر به ابزارهای شناخت می شود. این پژوهش با تفحّص در آیات قرآن، به منظور کشف دیدگاه این کتاب آسمانی نسبت به ابزارهای شناخت ، محدوده و قلمرو هر یک صورت پذیرفته است. آیات کلام الهی، حواس ظاهری، عقل و قلب را ابزارهای کسب معرفت در انسا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388

پژوهش حاضر با عنوان مقا یسه مدل های پارامتریک و نا پارامتریک سئوال پاسخ در سنجش پرخاشگری انجام شده است و هدف اصلی آن مقایسه قدرت سنجش این دو مدل نظریه سئوال پاسخ و شناخت بهتر این مدل ها در جهت کاربرد بیشتر آنها می باشد . جامعه این پژوهش شامل دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی دولتی شهرستان کرج (در سال تحصیلی 88 – 1387) بوده است. در جامعه مذکور روش نمونه گیری خوشه ا ی چند مرحله ای اجرا شد ونمونه ا...

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2001
ندیم مالک, سیداسحاق علوی,

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2015
جواد حسین زاده,

بازار مشتقه مالی که در آن قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله عرضه می شود، مدتی است که به تجویز بند 11 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) در سطحی محدود آغاز شده است. دارایی پایه در این قراردادها ممکن است کالا یا اوراق بهادار باشد. از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، اعتبار این قراردادها به طورکلی و صرف نظر از مورد آن (دارایی پایه) اثبات شده است. ولی در این میان اعتبا...

ژورنال: علوم زمین 2010
حمید رضا پاکزاد, رحمت‌اله الهامی, فریدون بیگلری, محسن جاوری, مرجان مشکور, مهدی یزدی,

این تحقیق در ارتباط با بقایای حیاتی، مجموعه‌های ابزار سنگی و لایه‌های رسوب‌گذاری شده دو محدوده زندگی انسان به سن پلیستوسن تا عهد حاضر، در ایران مرکزی است. این دو محدوده مبارکه (قلعه‌بزی) و یکه‌چاه (نزدیک گلپایگان)، از نقاطی هستند که بقایای شکار شده حیاتی و مصرف شده توسط انسان درآنها مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعه ابزار‌های سنگی موسترین به دست آمده از دو محدوده  از دیدگاه منشأ آنها مورد توجه ...

ژورنال: مدیریت نوآوری 2017

سیاست‌های نوآوری تقاضامحور حوزه مطالعاتی نسبتا جدیدی در رشته سیاست علم و فناوری است که محققان کمتر به آن پرداخته و به تازگی در حال گسترش است. سیاست نوآوری تقاضامحور مجموعه‌ای از اقدامات عمومی برای افزایش تقاضای نوآوری، بهبود شرایط ادراک نوآوری یا بهبود بیان تقاضا به منظور ترغیب و انتشار نوآوری می‌باشد. این مقاله با بهره‌گیری از روش فراترکیب به دنبال ارائه دسته‌بندی جدیدی از ابزارهای سیاستی معرف...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2013
احمد سلطانی‌نژاد, مصطفی زهرانی, مهدی شاپوری,

در این مقاله سعی بر آن است تا استراتژی اصلی آمریکا در برخورد با مناقشه هسته‌ای ایران، ابزارهای اجرایی این استراتژی و چشم‌انداز آینده آن مورد بررسی قرار‌گیرد. استدلال نویسندگان این است که استراتژی اصلی واشنگتن در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، برچینش هسته‌ای است. دیپلماسی، تحریم، بازدارندگی، سدّ نفوذ، تهدید به حمله نظامی و عملیات خرابکارانه با هدف به تأخیر انداختن فرآیند تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای ا...

جوشکاری فراصوتی یک روش نوین و اقتصادی برای اتصال قطعات از جنس مواد گرمانرم مانند پلاستیک، منسوجات و مواد غیرهمجنس به‌ویژه درتولید انبوه و با کیفیت است. مهم‌ترین ویژگی های جوشکاری فراصوتی که آنرا از روش‌های دیگر جوشکاری و اتصال مواد گرمانرم متمایز می‌کند حداقل تاثیر گذاری بر ساختار مواد، تمیزی و استحکام بالای اتصال به همراه سرعت زیاد انجام فرآیند است. انتقال‌دهنده و ابزار از اجزای اصلی سیستم جوش...

ژورنال: بیمارستان 2013
احمدی, بتول, اکبری ساری, علی, والی, لیلا, پوررضا, ابوالقاسم,

Background: aging is a very sensitive period of life and paying attention to the problems and requirements of this period seems to be a social necessity. Improving medication for old patients is challenging and sometimes medication`s benefits are less than its disadvantages for the patient.Because of the numerous evidences of problems caused by medication in the elderly in the recent decade, ma...

امامی, مژگان, حقدوست, علی اکبر, مهرالحسنی, محمد حسین,

Good governance promotion in the health sector needs effective policies and evidence-based decision making. Using efficient and effective information is an important issue so that planners will not be confused amid many figures and numbers and also the main problem will not be marginalized. Hence, having a common language and consensus between policy makers and decision makers about the cycle (...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید