نتایج جستجو برای ابزارهای پارامتریک

تعداد نتایج: 16640  

حق‌دوست اسکویی, سیده فاطمه, رفیعی, فروغ, نیکروش, منصوره ,

Concepts are the subject matter of theory. Precise development of concepts criteria and properties is crucial to the construction of a grounded theory. Theory is tentative and requires creative and imaginative judgment of the theorist. Applying analytical tools facilitates the processes essential to theory construction. For this reason, the present study was conducted with the aim o...

ژورنال: انرژی ایران 2004
صادقی, مهدی, فصیحی هرندی, فریبا,

انرژی الکتریکی به عنوان یکی از حاملهای مهم بمنظور توسعه اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت می باشد، لذا باید بمانند سایر منابع انرژی کشور از آن بدرستی استفاده نمود. در این راستا نیاز به اعمال مدیریت مصرف انرژی الکتریکی به عنوان یکی از عوامل اساسی در مصرف انرژی الکتریکی کشور است. بدین منظور نیاز به اقداماتی از قبیل تدوین قوانین و مقرارت لازم، اعمال مدیریت بار، استاندارد نمودن تجهیزات برقی، آموزش و ...

ژورنال: رهیافت 2010
حسین عباسی اسفنجانی, علیرضا علی احمدی, لطف ا... فروزنده,

اصلاحات در نظام ملی تحقیقات با هدف افزایش انتقال فناوری و تجار ی سازی تحقیقات به یک روند جهانی تبدیل شده است و تلاش های زیاد ی برای حمایت و ترویج آن انجام می گیرد. مطالعات زیادی با هدف بررسی زمینه های حمایت و تسهیل تجار یسازی تحقیقات انجام شده است؛ اما، مطالعات کمتری به بررسی نقش دولت و ابزارهای حمایتی دولت پرداخته است. این مقاله با مطالعة ساختار حمایتی دولت کانادا، برنامه های اصلاح ساختاری در ...

سابقه و هدف: محدودیت آب از مهمترین عوامل بازدارنده‌ی تولید محصولات کشاورزی به‌شمار می‌رود و انجام پژوهش در راستای مدیریت پایدار منابع آب و انتخاب یک راهبرد مناسب برای استفاده از این نهاده امری ضروری است. یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریت تقاضا که به تنظیم الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی منجر می‌شود، اصلاح نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب است. ویژگی‌های هر منطقه از لحاظ میزان آب قابل دسترس،...

ژورنال: :مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی(منتشر نمی شود) 2005
دکتر محمود شکیب,

پیشرفت متداوم علوم و دستیابی پیوسته به یافته های نوین و در نتیجه پدیدار شدن کلمات و تعابیر تازه و نوظهور و تداول رو به فزونی اصطلاحات علمی و فنی در رشته های مختلف توجه دانشمندان علوم لسانی را در جهان عرب، بویژه از سده بیستم به این سوی، سخت به خود معطوف داشته است. هر چند از زمان طهطاوی تاکنون با هدف توانمندسازی و توسعه زبان عربی کوششهایی فردی و سپس گروهی در حال انجام بوده ولی برای دستیابی به نتا...

ژورنال: :مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 2012
خدیجه سفیری, زهرا نعمت الهی,

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر ابزارهای جهانی شدن بر هویت دینی انجام شده است. بدین منظور از تئوری کاشت جورج هربنر٬ نظریه تریاندیس٬ نظریه‏های همزیستی فرهنگی٬ فرهنگ مصرفی آمریکایی و گسترش تجدد غربی استفاده شده است. امروزه، جهانی شدن با تشدید روابط اجتماعی در سراسر جهان، ارتباطات را گسترش داده و همزیستی فرهنگی و تعاملات فرهنگی را دوچندان کرده است. از جمله پیآمدهای این پدیده، رواج نسبی گرای...

ژورنال: :مکانیک سازه ها و شاره ها 0
سینا افخمی, کارشناس ارشد، مهندسی هوافضا، دانشگاه ..., دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوس..., دانشجو دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه ...,

یکی از مهمترین مسائل هیدرودینامیک کاربردی بررسی هیدروفویل متحرک در نزدیکی سطح آزاد است. در این مقاله به شبیه سازی جریان حول هیدروفویل در نزدیکی سطح آزاد به روش المان مرزی پرداخته شده است. برای شبیه سازی با استفاده از روش المان مرزی، از یک روش تکرار مبتنی بر تئوری گرین استفاده شده است. برای این منظور مسئله به دو قسمت هیدروفویل و سطح آزاد تقسیم شده و اثرات هریک بر دیگری محاسبه می شود و پتانسیل اخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید