نتایج جستجو برای اثر تقویمی

تعداد نتایج: 149493  

رضا راعی, سعید شیرزادی,

بیش از نیم قرن است که توجه استادان دانشگاه ها در رشته های مالی و اقتصادی متوجه کارآیی بازار سرمایه در کشورهای مختلف شده است. و پیرامون آن مطالعات و نظریات مختلفی ارائه گردیده است. تاریخچه فرضیه بازار کارآ و مطالعات پیرامون آن بسیار کهن بوده وبه سالهای ابتدایی دهه 1930 بر می گردد. شاید بتوان گفت که نظریه بازار کارآ، نظریه ای است که در میان تمام نظریه های علوم اجتماعی بیشترین توجه و بررسی روی آن ...

2016

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

2016

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

عباس یزدانی, مهدی پاک نهاد,

بخش عمده ای از تلاش های هوسرل در توصیف نحوه عملکرد آگاهی، به بحث اگو و چگونگی کارکرد تقویمی آن اختصاص یافته است. هدف این نوشتار این است که نقش اگو در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل و جایگاه محوری آن به عنوان «قطب این¬همان اعیان آگاهی» بازخوانی و بررسی شود. از طریق مطالعه¬ی سیر تطور و تکامل مفهوم اگو در اندیشه هوسرل و با توصیف و تحلیل دیدگاه وی در مورد نقش و کارکرد اگو، ویژگی تقویمی آن به بحث گذارده...

ژورنال: مدیریت کسب و کار 2011
بیژن سلطانی فر,

قیمت سهام در یک بازار کارآ و در پاسخ قیمت سهام به اطلاعات مهم تغییر می‏یابد. حال اگر خود زمان عامل تغییر دهنده قیمت سهام باشد؛ بگونه ای که در طول دوره خاص، علاوه بر اطلاعات عرضه شده(بطور تصادفی) زمان نیز بر تغییر قیمت سهام موثر باشدو ماهیت تصادفی بودن رفتار بازار را تغییر دهد، اینگونه الگوها به فرضیه بازار کارآ خدشه وارد می کندو نوعی بی قاعدگی را شکل می دهد. این پژوهش در صدد است که تاثیر بی نظم...

رضا راعی, رضا عیوض لو, شاپور محمدی,

اِعمال محدودیت بر روی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی یکی از محورهای اصلی مورد توجه نهادهای نظارتی محسوب می‌شود. ایزلی و همکاران (Easley, et al., 2002) مدل ریزساختاری را توسعه داده‌اند که قادر است احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را اندازه‌گیری نماید. معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی شامل معاملات توسط دارندگان اطلاعات نهانی و تحلیل‌گران پیشرو می‌باشد. این مقاله از یک سو به‌دنبال مطالعه اثرا...

ژورنال: پژوهش حسابداری 2012
جواد عظیمی, حسین ترکمان زاده, محمود معین‌الدین,

بیش از نیم‌قرن است که توجه استادان دانشگاه‌ها در رشته­های مالی و اقتصادی متوجه کارایی بازار سرمایه در کشورهای مختلف شده است و پیرامون آن مطالعات و نظریات مختلفی ارائه گردیده است. مدیریتمالیجدیدبابررسیتئوریبازارکارا،وجودناهنجاری‏هایتقویمیراازجملهاثرروزهایمعاملاتیهفته،اثرماه‌هایخاصسالونیزناهنجاری­های غیرتقویمی؛ماننداثرانتشاراولیه‏یسهامواثرسهامازقلمافتادهراموردتأکیدقراردادهاستوازآن‌هابهعنوانناهنجا...

ژورنال: علوم ادبی 2017

     ساختارگرایی رویکردی است که قواعد ساختاری حاکم بر متون را با توجه به روابطشان در کل متن مورد بررسی قرار می­دهد. پس از پراپ پژوهشگران همواره تلاش نموده­اند تا متون مختلف را مورد بررسی قرار داده با کشف الگوی ساختاری آنها، دستوری واحد برای تحلیل ساختار آنها ارائه نمایند. در پژوهش حاضر سعی شده است ساختار داستان­های پهلوانی ایرانی با تکیه بر داستان­های پهلوانی شاهنامه، بانوگشسب نامه، "کک کوهزاد"...

ژورنال: :مدیریت کسب و کار 2011
بیژن سلطانی فر,

قیمت سهام در یک بازار کارآ و در پاسخ قیمت سهام به اطلاعات مهم تغییر می‏یابد. حال اگر خود زمان عامل تغییر دهنده قیمت سهام باشد؛ بگونه ای که در طول دوره خاص، علاوه بر اطلاعات عرضه شده(بطور تصادفی) زمان نیز بر تغییر قیمت سهام موثر باشدو ماهیت تصادفی بودن رفتار بازار را تغییر دهد، اینگونه الگوها به فرضیه بازار کارآ خدشه وارد می کندو نوعی بی قاعدگی را شکل می دهد. این پژوهش در صدد است که تاثیر بی نظم...

ژورنال: :پژوهشهای معرفت شناختی 2012
عباس یزدانی, مهدی پاک نهاد,

بخش عمده ای از تلاش های هوسرل در توصیف نحوه عملکرد آگاهی، به بحث اگو و چگونگی کارکرد تقویمی آن اختصاص یافته است. هدف این نوشتار این است که نقش اگو در پدیدارشناسی استعلایی هوسرل و جایگاه محوری آن به عنوان «قطب این¬همان اعیان آگاهی» بازخوانی و بررسی شود. از طریق مطالعه¬ی سیر تطور و تکامل مفهوم اگو در اندیشه هوسرل و با توصیف و تحلیل دیدگاه وی در مورد نقش و کارکرد اگو، ویژگی تقویمی آن به بحث گذارده...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید