نتایج جستجو برای ارتفاع ارتومتریک

تعداد نتایج: 22031  

علیرضا آزموده اردلان,

با GPS می توان مختصات مسطحاتی را 10 تا 20 بار دقیق­ تر از روش های سنتی (کلاسیک) تعیین کرد. به این حد بالای دقت در یک تا دو ساعت مشاهده آن هم بدون نیاز به دید مستقیم بین ایستگاه ها می ­توان رسید. به خاطر چنین قابلیتی است که ، GPS می رود که تنها وسیله تعیین مختصات مسطحاتی گردد. تنها نقطه ضعف GPS در این است که به کمک آن نمی ­توان مستقیمات ارتفاع نقاط را از سطح دریا تعیین کرد. با افزایش استفاده کنن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده فنی 1387

چکیده ندارد.

اطلاعات زمینی و ماهواره‏ای مورد استفاده در تولید مدل‏های جاذبی زمین با افزایش کمی و کیفی و تنوع منابع زیادی مواجه بوده و در نتیجه دقت مدل‏های جاذبی زمین بهبود یافته و می‏توانند در تعیین ارتفاع ارتومتریک مورد استفاده قرار گیرند. ژئوئید به عنوان یک سطح هم پتانسیل از میدان ثقل زمین و سطح مبنای ارتفاعی در سیستم ارتفاعی ارتومتریک، دارای اهمیت و کاربردهای بسیاری در فعالیت‏های عمرانی، اکتشافی و اقیانو...

ژورنال: :مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 0
یزدان عامریان, y. amerian faculty of geodesy and geo..., m. ghahremani faculty of geodesy and ...,

اطلاعات زمینی و ماهواره‏ای مورد استفاده در تولید مدل‏های جاذبی زمین با افزایش کمی و کیفی و تنوع منابع زیادی مواجه بوده و در نتیجه دقت مدل‏های جاذبی زمین بهبود یافته و می‏توانند در تعیین ارتفاع ارتومتریک مورد استفاده قرار گیرند. ژئوئید به عنوان یک سطح هم پتانسیل از میدان ثقل زمین و سطح مبنای ارتفاعی در سیستم ارتفاعی ارتومتریک، دارای اهمیت و کاربردهای بسیاری در فعالیت‏های عمرانی، اکتشافی و اقیانو...

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2010
عبدالرضا صفری,

مسئله تعیین ارتفاع همواره مورد علاقه کاربران حوزه‌های گوناگون تحقیقاتی و اجرایی است. اعداد ژئوپتانسیل نقشی اساسی در تعریف سامانه‌های ارتفاعی متفاوت دارند. در این مقاله روشی نوین برای تعیین اعداد ژئوپتانسیل و به تبع آن سامانه‌های ارتفاعی گوناگون برمبنای حل مسئله مقدار مرزی ژئودتیک با مرزهای ثابت معرفی شده است. روش معرفی شده به‌صورت موفقیت آمیزی درمورد قسمت مرکزی ایران آزمایش شد. میانگین اختلاف ا...

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2007
عباس جعفری, علیرضا آزموده اردلان,

هدف این مقاله بررسی روند تغییرات سطح آب دریای ‌خزر در طی سیزده سال گذشته به کمک ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای است. داده‌های ارتفاع‌سنجی از طریق ماهواره‌های Topex/Poseidon و Jason-l تامین و از داده‌های تاید‌گیج‌های ساحلی بندر ‌انزلی، بندر ‌صدرا و بندر ‌نوشهر برای کنترل نتایج حاصل از ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند. عمدة دستاورد‌های این مطالعه که در مقاله حاضر ارائه خواهد شد، به شرح ذ...

ژورنال: ژئوفیزیک ایران 2016

در طول دهه‌های گذشته، استفاده از سامانه تعیین موقعیت ماهواره‌ای (GPS) در بسیاری از فعالیت‌های ژئودزی، ژئوفیزیک و نقشه‌برداری توسعه پیدا کرده است. به‌کمک اندازه‌گیری‌های GPS، صرفه‌جویی در زمان، هزینه و نیروی کار حاصل می‌شود. از طرفی ارتفاع بیضوی به دست آمده از GPS، یک ارتفاع هندسی بوده و قادر به تأمین نیازهای کاربردی مهندسی نمی‌باشد و به همین دلیل تبدیل به نوع دیگری از ارتفاع به نام ارتفاع ارتوم...

لایة مرزی به‏علت پیوند مستقیم با زندگی انسان اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش با دریافت داده‏های ساعتی و میانگین روزانه از مرکز اروپایی پیش‏بینی میان‏مدت هوا و دپارتمان علوم جوی دانشگاه وایومینگ برای دورة 1988 تا 2017، با کاربرد نرم‏افزارهای Excel و R و با به‏خدمت‏گیری توابع محاسباتی روش بستة پیشرفته، مجموعه توابع چندبُعدی و ابزار ECMWF در محیط ArcMap تغییرات ارتفاعی لایة مرزی شهر تهران در بازة س...

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2012
عبدالرحمان مصطفایی, عبدالرضا صفری,

ارتفاع ارتومتریک، شتاب گرانی متوسط، مسئله مقدار مرزی ژئودتیک، اسپیلاین‌های هماهنگ‌‌، ژئوئیدیکی از مشکلات اساسی در تعیین ارتفاع ارتومتریک، تعیین شتاب گرانی متوسط در امتداد خط شاقولی گذرنده از نقطه است. در این مقاله روشی برای تعیین شتاب گرانی متوسط برمبنای حل مسئله مقدار مرزی ثابت-آزاد براساس مشاهدات از نوع (1) قدرمطلق شتاب گرانی حاصل از گرانی‌سنجی زمینی (2) طول و عرض نجومی (3) پتانسیل گرانی حاصل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید