نتایج جستجو برای استان لرستان

تعداد نتایج: 61702  

ژورنال: یافته 2010
باباخالو, پرویز , احمدی, شهلا, کریمی‌فر, محمد علی ,

Collection and determination of medicinal plants in Lorestan province have been carried out for 6 years in the agriculture and natural resources research of center of Lorestan. The aims of this study were collection and identification the medicinal plans that grow in Loretta province, their distribution, habitat, traditional uses, utilized organ, manner of usage, botany specification, local nam...

امیر قاسمی, فرج الله عسکری,

وقوع پدیده روانگرایی به طور معمول پیامدهایی نظیر ناپایداری سازه‌ها، نشست متقارن و یا نامتقارن،‌ کاهش باربری شالوده‌های سطحی و شمع- ها و افزایش نیروهای جانبی به سازه‌های نگهبان را به دنبال دارد. به این دلیل برای مقابله با آثار مخرب این پدیده، شناسایی مناطق مستعد روانگرایی بسیار ضروری است. این شناسایی می‌تواند به شکل پهنه‌بندی که در آن ظرفیت خطر در مناطق مختلف تعیین می‌شود انجام گیرد. در این مقال...

ژورنال: هویت شهر 2017

نظام شهری تجسم فضایی مدیریت و برنامه ریزی سرزمین است. با مطالعه نظام شهری نحوه پخشایش و میزان تعادل جمعیت شهرها و تناسب این توزیع با تعداد شهرها مشخص می گردد هدف مقاله حاضر، بررسی نظام شهری استان لرستان و تحلیل میزان تعادل  و تناسب اندازه جمعیت و تعداد سکونت‌گاههای شهری در سطح استان می باشد. تحقیق حاضر از منظر هدف؛ شناختی ، استراتژی تحقیق استفهامی،  با روش ارزیابی- مقایسه ای با به‌کارگیری مدل‌ه...

ژورنال: :یافته 0
شهلا احمدی, shahla ahmadi دانشگاه علوم پزشکی لرست..., parviz , babakhanlu عضو هیئت علمی موس..., mohammad ali karimifar مرکز تحقیقات ک...,

این پژوهش در واحد گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان به مدت 6 سال به اجرا درآمد. هدف از این کار جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی موجود در استان لرستان، تعیین رویشگاهها، پراکنش،فرم رویشی، استفاده های سنتی، اندام مورد استفاده، روش استفاده، ویژگی های گیاه شناسی،نام محلی، نام فارسی و نام علمی گیاهان مذکور بوده است. مواد و روشها: در همین راستا اقدام به است...

ژورنال: دامپزشکی 2015
امید دزفولیان, حسن نایب زاده, رضا آقا ابراهیمی سامانی, نادر زکیان,

آلودگی‌‌های انگلی ماکیان بومی، منبع آلودگی برای طیور صنعتی و انسان است، بنابراین این آلودگی‌‌ها می‌‌توانند معضل اقتصادی و بهداشتی باشند. هدف از این بررسی، تعیین شیوع و گونه‌‌های انگل‌‌های داخلی و خارجی ماکیان بومی در استان لرستان بود. تعداد 100 قطعه مرغ بومی از مناطق مختلف استان لرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند. انگل‎های داخلی و خارجی با آزمایشات میکروسکوپی مورد شناسایی قرار گرفتند. چهارده گون...

ژورنال: دامپزشکی 2016

حلزون‌های خانواده لیمنه آیده میزبان واسط ترماتودها (اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم و فاسیولا ژیگانتیکا) می‌باشد که دوزیست هستند و در اطراف جوی‌های آب، رودخانه‌ها و برکه‌های آب شیرین زندگی می‌کنند. هدف از این مطالعه شناسایی و تعیین فراوانی حلزون لیمنه آ گدروزیانا، در استان لرستان بود. به منظور شناسایی این حلزون از فروردین 1392 تا خرداد 1394 از نواحی کوهستانی شمال و دشت‌های جنوبی، شرق و غرب استان لرس...

در پژوهش حاضر پوشش گیاهی حوزه آبخیز نوژیان در استان لرستان بررسی شده است. حوزه آبخیز نوژیان با مساحت 34000 هکتار و موقعیت جغرافیایی 23 °48 تا 40 °48 طول شرقی و 17 °33 تا 60 °33 عرض شمالی در حوزه آبریز سد دز، در استان لرستان قرار دارد. حداقل ارتفاع منطقه 770 متر و حداکثر آن 3012 متر است. گیاهان منطقه با روش‌های مرسوم مطالعات فلوریستیک منطقه‌ای جمع‌آوری و بر اساس روش‌های تاکسونومی گیاهی و بر اساس...

غلامحسن ویسکرمی, فاطمه پورفلاحی,

چکیده منطقه وارک با مساحت 2000 هکتار در جنوب‌غربی خرم‌آباد واقع شده است. حداقل ارتفاع 1190 متر و حداکثر ارتفاع 1990 متر از سطح دریا می­باشد. مطالعات انجام شده نشان داد که در منطقه مورد مطالعه 49 خانواده، 156 سرده و 254 گونه گیاهی وجود دارد. از مهم­ترین خانواده­های منطقه می­توان خانوادهFabaceae (33 گونه) و Lamiaceae(27 گونه) را نام برد. تروفیت­ها (47 درصد)، ژئوفیت­ها (26 درصد)، کاموفیت­ها (12 د...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی گیاهان و معرفی فلور، تعیین شکل‌های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کوه خرگوشان انجام گرفت. این کوه، با مساحت 6000 هکتار، در شرق شهرستان پلدختر و جنوب‌غربی شهرستان خرم‌آباد واقع شده است. حداکثر ارتفاع این کوه از سطح دریا 2329 متر است. نمونه‌های گیاهی از نقاط مختلف کوه خرگوشان طی دو فصل رویشی بین سال‌های 1392 تا 1393 جمع‌آوری و شناسایی شد. طیف زیستی گیاهان این منطقه با ت...

ژورنال: مهندسی معدن 2019

ایران چهارمین تولید کننده سنگ خام در دنیا است که نزدیک به 9 درصد تولید جهانی را در اختیار دارد. به طور میانگین سالانه نزدیک به 14 میلیون تن سنگ تزئینی خام از معادن استخراج می شود. در حال حاضر این صنعت با مشکلات زیادی در بخشهای تکنولوژی و روشهای استخراج، مدیریت، تامین سرمایه و بازاریابی مواجه است. تدوین استراتژی و سیاست‌‌گذاری‌‌های صحیح می‌‌تواند نقش مهمی در حل مشکلات و توسعه صنعت سنگ داشته باشد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید