نتایج جستجو برای اندازه گیری

تعداد نتایج: 216058  

ژورنال: مدیریت سلامت 2004
براتی مارانی, احمد, خلیل نژاد, رقیه,

Introduction: The core requirement of successful and first- in- class organizations is doing right things and doing things right. Recent organizations should be able to have excellent performance from strategic and operational point of view so that they can face the current and future world challenges. Performance measurement is one of the ways for directing organization to the right targets ...

ژورنال: مدیریت سلامت 2004
براتی, احمد, خلیل نژاد, رقیه ,

Introduction: The core requirement of successful and innovative organizations is doing right things and doing things right. Nowadays organizations are to perform excellently strategically and operationally so that they can face the current and future world challenges. Performance measurement is one of the ways in directing organization to the right targets and avoid diversity in practices. The ...

تصمیم گیری درباره تامین مالی وترکیب ساختار سرمایه در شرکت ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد. هدف اساسی تحقیق اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. باتوجه به هدف پژوهش در مرحله اول، بر مبنای چارچوب، نظرات خبرگان مالی جهت کسب شناخت ودرک دیدگاه های آنان و مشخص ساختن ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده مدل ان...

این مقاله به نقد مدعا و ادلة اثبات مدعای محدثی درخصوص امتناع سنجش یا اندازه گیری دین داری می پردازد. در خصوص مدعای امتناع گفته ایم که محدثی اندازه گیری دین داری را به امری ناممکن تبدیل کرده است. مضافاً اینکه، ضرورت اندازه گیری و تعبیة سنجه ای برای دین داری از ضرورت پاسخ به پرسش ها و وارسی مدعاهای نظری درخصوص دین داری نتیجه می شود که از وظایف اصلی پژوهشگران علوم اجتماعی و روا ن شناسی است. در...

ژورنال: پژوهش حسابداری 2016

امروزه سرمایه فکری و دارایی‌های نامشهود عوامل اصلی سودآوری و موفقیت شرکت‌ها می‌باشند، حرفه حسابداری هنوز چالش‌های مربوط با اندازه‌گیری و گزارشگری نتایج واحد‌های دانش بنیان را رفع نکرده است. مشکل اندازه‌گیری و گزارشگری سرمایه فکری دامنه بین‌المللی دارد و سرمایه فکری نامشهود است و نمی‌توان آنرا بصورت صحیحی اندازه‌گیری نمود اما  شرکت‌ها باید از روش‌هایی در جهت افزایش ارزش سهامداران استفاده نمایند....

ژورنال: محیط شناسی 1975
دکتر احمد زند نیاپور,

در این مقاله اندازه گیری رادیو اکتیویته هوا که بوسیله یک دستگاه اتوماتیک اندازه گیری شده مورد بررسی قرار گرفته است. این اندازه گیری نشان می دهد که مقدار رادیواکتیویته اندازه گیری شده در تهران دربیشتر مواقع شبها بیشتر از روزها است. البته در بعضی از شبها نیز مقدار رادیواکتیویته هوا از روزها بیشتر نیست. دلیل آنکه در اغلب شبها مقدار رادیواکتیویته هوا در تهران بیشتر از روزها است . میتواند وجود انور...

ژورنال: مجله دندانپزشکی 2003
ذبیحی, پریسا, عموئیان, بابک, قوجق, دردی,

Statement of Problem: Changes in protein levels, host calls enzymes and inflammatory mediators in gingival crevicular Fluid (GCF) are considered as diagnostic indicators of Periodontitis.Purpose: he aim of the present study was to measure the elastase enzyme activity in gingival crevicular Fluid among patients with periodontitis.Material and Methods: In this study, 52 periodontitis patients (ex...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید