نتایج جستجو برای اهداف توسعه پایدار

تعداد نتایج: 132565  

ژورنال: :آمار (دوماهنامه ی تحلیلی - پژوهشی) 0
سحر صاحبی, دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ..., دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ...,

اعلامیه ی توسعه ی هزاره و پس از آن اهداف توسعه ی هزاره با رویکرد ریشه کنی فقر، دستیابی به آموزش همگانی، برابری جنسیتی، توانمند سازی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان و ایجاد مشارکت به منظور توسعه از سال ۲۰۰۰ با مشارکت و تعهد دولت ها به وجود آمد و توانست به موفقیت هایی در دستیابی به آرمان های مورد تعهد دست یابد. در دنیای امروز، مباحثی بیش از آن چه در اهداف توسعه ی هزاره ذکر شده مطرح است و به منظور حرک...

این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی در بررسی تاثیرات اعتماد اجتماعی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری به سمت توسعه پایدار دارد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر مشتمل بر مجموعه افراد(اعم از زن و مرد) 18 ساله و بالاتر ساکن در شهر نورآباد است. با استفاده فرمول کوکران حجم نمونه 360 نفر بدست آمد.و پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی ساده، در بازه زمانی مهر و دی ماه سال 1393 پرسشنامه‌های مو...

اعظم پرنده مطلق, سیدعباس پورهاشمی, لعبت تقوی,

ظهور مفهوم «توسعه پایدار» تحولی اساسی در بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی جوامع به وجود آورد.در همین چارچوب،  بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر برای حفاظت محیط زیست در سال‌های اخیر به‌طور گسترده‌ای در کشورهای توسعه یافته متداول گردیده است. مدل اتحادیه اروپا برای کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در راستای تحقق توسعه پایدار یکی از مدلهای موفق در این زمینه به شمار می آید. سیاست اتحادیه اروپا در بهره بردار...

این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی در بررسی تاثیرات اعتماد اجتماعی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری به سمت توسعه پایدار دارد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر مشتمل بر مجموعه افراد(اعم از زن و مرد) 18 ساله و بالاتر ساکن در شهر نورآباد است. با استفاده فرمول کوکران حجم نمونه 360 نفر بدست آمد.و پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی ساده، در بازه زمانی مهر و دی ماه سال 1393 پرسشنامه‌های مو...

ژورنال: :جغرافیا و مطالعات محیطی 0
محمدرضا امیری, ------- سعید ملکی, هیات علمی داانشگاه شهید چمران اهواز س..., ------------ سجاد جوکار, ---------,

این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی در بررسی تاثیرات اعتماد اجتماعی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری به سمت توسعه پایدار دارد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر مشتمل بر مجموعه افراد(اعم از زن و مرد) 18 ساله و بالاتر ساکن در شهر نورآباد است. با استفاده فرمول کوکران حجم نمونه 360 نفر بدست آمد.و پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی ساده، در بازه زمانی مهر و دی ماه سال 1393 پرسشنامه های مو...

اشرف السادات عنایتی, داریوش کریمی,

به دنبال برگزاری کنفرانس زمین در سال 1992 و تهیه دستور کار 21 و فصل 36 آن که به مقوله برنامه آموزش محیط‌زیست و آموزش برای توسعه پایدار، پرداخته است. با توجه به 4 مؤلفه اصلی این فصل که همگی دلالت بر پایداری آموزش دارد و نیز به منظور اینکه هم اکنون در دهه آموزش برای توسعه پایدار قرار داریم، تمامی کشورها سعی در طراحی و پیشنهاد روش‌هایی در خصوص پایداری آموزش نموده‌اند و در نهایت همه بالاتفاق به موض...

ژورنال: فلسفه دین 2010
سعید فراهانی‌فرد,

دانش اقتصاد با وجود این که در علوم تجربی رقم خورده است، اما متأثر از اعتقادات و ارزش‌ها است. به‌علاوه، نظام‌های اقتصادی که اهداف و جهت‌دهی این دانش را به عهده دارند، نیز بر مبانی کلامی و ارزشی استوار می‌باشند. توسعه پایدار یکی از مقولات دانش اقتصاد است که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از دانشمندان توسعه را به خود جلب کرده است. نگرانی‌های ناشی از تخریب محیط‌زیست و از بین رفتن حقوق نسل‌های آتی، علا...

ژورنال: ایمنی زیستی 2012

در سال 2050 میلادی جمعیت جهان از 9 میلیارد نفر فراتر خواهد رفت. سازمان خواروبار جهانی پیش‌بینی کرده است که تولید غذا باید تا آن هنگام حداقل 70 درصد افزایش یابد تا تعداد گرسنگان در همین سطح امروز باقی بماند. فقر و گرسنگی و سوءتغذیه ریشه بسیاری از بیماری‌ها و همچنین معضلات فرهنگی و نابسامانی‌های اجتماعی در جوامع بشری است. دسترسی به غذای کافی و سالم، آب آشامیدنی سالم و هوای پاک از بدیهی‌ترین حقو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید