نتایج جستجو برای اورژانس بیمارستان

تعداد نتایج: 29159  

زلیکانی, پارسا, مصدق راد, علی محمد, پوررضا, ابوالقاسم,

تأثیر اعتباربخشی بر عملکرد اورژانس بیمارستان ها ابوالقاسم پوررضا۱، علی محمد مصدق راد۲، پارسا زلیکانی۳* ۱. استاد، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ۲. دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ۳. کارشناس ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ت...

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس بیمارستان شهید باهنر کرمان: یک مطالعه کیفی راحیل قربانی‌نیا۱*، محمدرضا امیر اسماعیلی۲، محمود نکویی مقدم۳، امین صابری‌نیا۴ ۱. مربی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران. ۲. دانشیار، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. ۳. استاد، مرکز تحقیقا...

ژورنال: مدیریت پرستاری 2018
بلوچی بیدختی, طاهره, حسینی, مهدی, خونیکی, فاطمه, شارعی نیا, حبیب, عیدی زین آباد, عاطفه,

مقدمه: استرس شغلی در کارکنان درمانی از جمله پرستاران، باعث کاهش بازدهی، آسیب‌های روانی و جسمانی و نارضایتی از خدمات می‌شود. بنابراین شناخت چگونگی و شدت میزان اثرات مخرب آن در بخش‌های مختلف بیمارستان خصوصا در بخش اورژانس با توجه به اهمیت زیاد آن، در ارتقاءی سلامت روانی و سطح کیفیت خدمات ارائه شده مؤثر خواهد بود. هدف: این پژوهش با هدف مقایسه استرس شغلی پرستاران بخش اورژانس با پرستاران سایر بخش‌ه...

براتی, میترا , غلامی, عباس, کریمی, محمدعلی, وحدانی, حامد, وحدانی, مرجان,

  Introduction: Antibiotic misuse is an important cause of antibiotic resistance. The aim of this study was to determine the pattern of empirical antibiotic administration in emergency department of an educational hospital.   Methods: In this cross-sectional study we evaluated the pattern of antibiotic administration (indication, drug appropriateness, dose, and method of administration) in 190 ...

ژورنال: پژوهنده 2008
احمدی آملی, دکتر هادی, توکلی, دکتر حسن, خشایار, دکتر پاتریشیا, دکتر محسن احمدی آملی, , علوی مقدم, دکتر مصطفی, پناهی, دکتر فرزاد,

سابقه و هدف: با توجه به آن که عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی در ایران تاکنون مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است، در این مطالعه به بررسی کفایت اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی انجام شده توسط اورژانس تهران در بیماران ترومایی ارجاعی به اورژانس بیمارستان سینا پرداخته شده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی به مدت یک سال از شهریور 1382 لغایت شهریور‌1383 در اورژانس بیمارستان سینا بر روی بیماران ترومایی...

ژورنال: پژوهنده 2008
احمدی آملی, دکتر هادی, توکلی, دکتر حسن, خشایار, دکتر پاتریشیا, دکتر محسن احمدی آملی, دکتر محسن, علوی مقدم, دکتر مصطفی, پناهی, دکتر فرزاد,

سابقه و هدف: با توجه به آن که عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی در ایران تاکنون مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است، در این مطالعه به بررسی کفایت اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی انجام شده توسط اورژانس تهران در بیماران ترومایی ارجاعی به اورژانس بیمارستان سینا پرداخته شده است. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی به مدت یک سال از شهریور 1382 لغایت شهریور‌1383 در اورژانس بیمارستان سینا بر روی بیماران ترومایی...

ژورنال: :پژوهش های سلامت محور 0
راحیل قربانی نیا, rahil ghorbani nia bam univercityدانش..., mohammadreza amiresmaeili kerman univ..., mahmood nekoei kerman univercityدانشگ..., amin saberi nia kerman univercityدانش...,

نقش متخصص طب اورژانس در عملکرد واحد اورژانس بیمارستان شهید باهنر کرمان: یک مطالعه کیفی راحیل قربانی نیا۱*، محمدرضا امیر اسماعیلی۲، محمود نکویی مقدم۳، امین صابری نیا۴ ۱. مربی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران. ۲. دانشیار، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران. ۳. استاد، مرکز تحقیقات ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم ریاضی 1391

بیمارستان ها و مراکز بهداشتی سازمان هایی هستند که امکان انباشتگی تقاضا در آن ها وجود ندارد و مراجعات بیماران باید در سریع ترین زمان ممکن پاسخ داده شود. این مراکز ‎24‎ ساعت در روز و ‎7‎ روز در هفته بدون هیچ تعطیلی کار می کنند. چنین شرایطی بر روند زندگی پزشکان تأثیر منفی می گذارد و با ایجاد کم خوابی و خستگی در آنان، کارایی آن ها را کاهش می دهد. تنظیم برنامه ی زمانی مناسب می تواند گامی اساسی در جه...

ژورنال: مدیریت سلامت 2009
طبیبی, سیدجمال الدین, ملکی, محمدرضا, موحدنیا, سعیده, گوهری, محمودرضا,

Introduction: The assessment of healthcare and hospital services is a difficult, critical and multidimen- sional task, due to its complex nature, variable activities and interactions with multiple issues affected by economic, political and social restrictions. That is to say, hospital assessment must be done by attending of several issues and without any bias. This research was aimed to determi...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 1358

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید