نتایج جستجو برای اپکس

تعداد نتایج: 99  

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380

چکیده ندارد.

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 0
صفا رکابی, s rekabi الهام رجایی بهبهانی, e rajaie behbahani میلاد سروری, m soruri زهرا بحرالعلومی, z bahrolooloomi,

مقدمه: برای موفق بودن درمان پالپکتومی در دندان های شیری اندازه گیری دقیق طول کانال ریشه لازم است. تعیین طول با استفاده از پرتونگاری رایج ترین روش مورد استفاده بوده است، اما به دلیل عوارض ﺳﻮء پرتو و همچنین لزوم همکاری کودک معمولاً با مشکلاتی همراه است. هدف از مطالعه، مقایسه دقت دستگاه آپکس یاب الکترونیکی nsk با پرتو نگاری معمولی برای تعیین طول کانال ریشه مولرهای شیری نکروز بود. روش بررسی: تعداد 2...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - دانشکده دندانپزشکی 1389

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1355

چکیده ندارد.

ژورنال: :مجله دندانپزشکی 0
فاطمه مختاری, fahimeh mokhtari assistant professor,..., amir mohamad mahabadi dentistدندانپزش..., naieeme ghafarian dentistدندانپزشک عل..., alireza ghate assistant professor, de..., alireza razavi post-garduated student...,

زمینه و هدف: تعیین طول دقیق کانال ریشه و باقی ماندن در محدوده آن در طی معالجه ریشه از اهمیت خاصی برخوردار است. اخیراً اپکس یاب های الکترونیکی برای تعیین طول و کاهش تعداد رادیوگرافی استفاده می شوند. هدف از این مطالعه مقایسه کلینیکی رادیوگرافی و اپکس یاب های الکترونیکیroot zx و novapex بود.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - دانشکده دندانپزشکی 1389

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - دانشکده پزشکی 1389

چکیده ندارد.

آهنگری, زهره , ممیز, مژگان, ناصری, ماندانا,

سابقه و هدف: اطلاع دقیق از توپوگرافی آپکس دندان و محل تنگه اپیکال جهت انجام درمان کانال ریشه دندان و پیش آگهی طولانی مدت درمان ضروری است. از آن جا که یکی از رایج‌ترین معیارهای تشخیص محل ختم درمان نمای رادیوگرافی می‌باشد، تعیین محل تنگه اپیکال بر مبنای رادیوگرافی ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی فاصله تنگه اپیکالی تا اپکس آناتومیک و رادیوگرافیک در دندان‌های خارج شده پره‌مولر دوم ماگزیلا به کمک...

اقبال محمدجعفر, اقبال محمدجعفر, , عسگری سعید, ,

در یک مطالعه تجربی و آینده‌نگر تاثیر محل ختم پرکردگی کانال در یک میلیمتری اپکس بر کمپلکس بافتهای اپیکال- پری اپیکال مورد بررسی قرار گرفت.جهت انجام این مطالعه که قسمتی از یک پروژه تحقیقاتی چند قسمتی بود پالپ دندانهای کانین انتخاب شده از دهان 12 گربه سالم و بالغ پس از قطع تاج دچار پالپیت تعمدی شدند. سپس کانال این دندانها بصورت متعارف (در یک میلیمتری اپکس) تمیز شده، شکل داده شده و با گوتاپرکا پر ش...

بختیار, هنگامه, فخر طباطبایی, ستاره, هنرور, معین, وطن پور, مهدی,

  خلاصه:   سابقه: ریواسکولاریزاسیون با به کارگیری PRF (Platelet-Rich Fibrin) می تواند جایگزین مناسبی در درمان دندان نابالغ نکروزه انسانی باشد زیرا در این روش امکان ادامه روند تکامل ریشه، افزایش ضخامت دیواره های عاجی و بسته شدن فورامن اپیکال وجود دارد.   گزارش مورد: دختر 13 ساله ای با سابقه ترو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید