نتایج جستجو برای بخش ویژه

تعداد نتایج: 135317  

آجودانیان, نجمه, فرضی, صدیقه, نم نباتی, محبوبه,

مقدمه: جهت ارتقاء رشد و تکامل نوزادان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، باید شرایط مراقبتی مناسب فراهم گردد. ارائه مراقبت‌های نامناسب موجب بروز مشکلات متعدد در نوزادان می‌شود که شرایط رشد و تکامل آنان را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، این مطالعه با هدف تبیین چالش‌های مراقبتی بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان انجام گردید. روش کار: مطالعه با رویکرد کیفی و روش توصیفی- اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان ...

ژورنال: حیات 2002
غیاثوندیان, شهرزاد ,

Nosocomial infection is occured subsequent to admitting patients to the hospital. This infection is usually accompanied by a significant mortality and morbidity and it causes therapeutic costs to be increased.The factors interfering nosocomial infection are some organisms that are either resistant to antibiotics or they will become resistant to them.Nearly 5-10% of the patients admitted to the ...

ژورنال: افق دانش 2015
دلشاد نوقابی, علی, رحمانی, فرهاد, عرب صاحبی, سعیده, عشقی زاده, مریم,

اهداف: یکی از منابع بالقوه استرس­زا در زندگی، تولد نوزادی است که باید تحت مراقبت در بخش مراقبت ویژه نوزادان قرار بگیرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین منابع استرس‌زا در مادرانی که دارای نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان بودند انجام شد. ابزار و روش‌ها: در این پژوهش توصیفی کلیه مادران (110 نفر) نوزادان بستری در بخش NICU بیمارستان هاجر شهرکرد در سال 1390 با استفاده از روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزارها...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 1367

چکیده ندارد.

رفتارهای نامحترمانه و خشونت آمیز مشکلات پیچیده ای در حرفه پرستاری هستند. حقیقت جامعه امروزی این است که اگر انسان ها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیت شان در آن کار بیشتر خواهد بود. این مطالعه با هدف تبیین تجربیات رفتارهای نامحترمانه در بین پرستاران بخش های مراقبت ویژه انجام شد.این مطالعه کیفی بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف در مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (1390) انجا...

ژورنال: سلامت کار ایران 2017

Background and aims: Nurses experience high stress levels due to the nature of their job, neglect of understanding and coping with this stress will result irreparable effects . Accordingly, the present study was performed to investigate the relationship between  Job stress and coping strategies among intensive ward nurses in Gorgan.  Methods: This study was a descriptive correlat...

پیش‌زمینه و هدف: امروزه والدین در مراقبت نوزاد در بخش مراقبت ویژه نوزادان نقش مهمی دارند. ازآنجاکه حمایت والدین بخش مهمی از مسئولیت پرستاران می‌باشد. مطالعه‌ای باهدف تبیین عوامل تسکین‌دهنده تنش والدین اجرا شد. مواد و روش کار: روش تحلیل محتوی کیفی در این مطالعه استفاده شد. مشارکت‌کنندگان مطالعه شامل 21 نفر از والدین، پزشکان و پرستاران بیمارستان‌های شهر اصفهان بودند که به روش مبتنی بر هدف انتخاب ...

ژورنال: جغرافیایی سرزمین 2014

ارزیابی توانهای محیطی امروزه به عنوان یکی از مباحث پایه ای برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و طرح های شهری و روستایی مطرح است. دستیابی به توسعه پایدار و استفادۀ بهینه و کارا از منابع، در گرو شناخت جامع و دقیق از امکانات، توان ها و محدودیت های است که در رسیدن به وضع مطلوب با آن مواجه هستیم. پژوهش حاظر به ارزیابی توان های محیطی بخش سرآسیاب یوسفی شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد و ...

علوی مجد, حمید, قایمی پور, فائزه, نیکروان, ملاحت, کامرانی, فرهاد,

خلاصههدف. هدف این پژوهش تعیین کیفیت تریاژ بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه بود. زمینه. تریاژ صحیح و سریع بیماران کلید عملکرد موفق در بخش اورژانس است. لذا بررسی و شناخت وضعیت موجود جهت اطمینان از اجرای صحیح تریاژ و شناسایی نیاز پرستاران به آموزش و نارسایی های موجود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.روش کار. در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، 300 پرونده مربوط به بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید