نتایج جستجو برای بدون برنامه ریزی

تعداد نتایج: 130444  

دکتر کرامت الله زیاری,

این مقاله برنامه و برنامه ریزی درایران را با توجه به مؤلفه های اندیشه شکل گیری ‘پیدایش‘الگوی نظری برنامه ریزی توسعه‘اهداف‘استراتژی‘سازماندهی وعملکرد مورد بررسی و تحلیل قرارمیدهد.دراین ارتباط ایران دارای نیم قرن سابقه برنامه ریزی است که هفت برنامه عمرانی و توسعه(پنج برنامه قبل از انقلاب و دو برنامه بعد از انقلاب)را تهیه و اجرا نموده است وهم اکنون در مرحله اجرای برنامه سوم توسعه قرارداد.دوبرنامه ...

چکیده: در این مقاله هدایت و کنترل هواپیماهای بدون سرنشین با استفاده از یک سیستم طراح مسیر مستقل جهت انجام مأموریت­ها توسط هواپیما تحت شرایط مختلف و کم­ترین دخالت انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است. یک سیستم مستقل را به دو بخش سیستم طراحی مسیر و سیستم تعقیب مسیر می­توان تقسیم کرد. سیستم طراحی مسیر وظیفه تولید یک مسیر قابل پرواز را برعهده دارد و سیستم تعقیب مسیر بایستی با تولید دستورات من...

در این مقاله به ابزارهای مهم برنامه ریزی شامل نمودار میله ای، شبکه و روش مسیر بحرانی پرداخته می شود. نخست چگونگی ایجاد ساختار اجزای کار برای یک پروژه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس هر یک از فنون، هدف های آن، قوانین و رویه های ترسیم هر یک تعریف و تشریح می شوند و سرانجام نرم افزار مدیریت پروژه معرفی می گردد.

حمید ضرغام بروجنی,

این مقاله مثالی از کاربرد رویکرد پویای سیستمی است که به موضوع برنامه ریزی مسکن از گام نخستین، تعیین ابعاد مسئله تا توصیه های نهائی و تحلیل سیاست های مختلف می پردازد. این برخورد با موضوع، به کمک بسته نرم افزاری DYNAMO که در واقع یک زبان شبیه سازی کامپیوتری است صورت گرفته است. و از این نظر معرف قابلیت های این بسته نرم افزاری در تنظیم برنامه ریزی حل مسائل اجتماعی – اقتصادی است حل این گونه مسائل ب...

رویکرد رایج یا متعارف به برنامه‌ریزی آن را تلاش برای تدوین نقشه راه حرکت از وضع موجود به مطلوب سازمان یا مجموعه‌ای می‌بیند که برنامه برای آن تدوین می‌شود. این سند که توسط تیم مشاور یا بخش برنامه‌ریزی تهیه می‌شود طی اجرا مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح می‌شود و بازخورد آن مبنای اصلاح راهبردها قرار می‌گیرد. در این مقاله نقدهای اساسی به این دیدگاه بررسی شده و در مقابل، نگاه نامتعارف یا نگاه حداقلی ب...

ژورنال: حیات 1991
فطوره چی, فاطمه ,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید