نتایج جستجو برای برنامه ریزی

تعداد نتایج: 74751  

دکتر کرامت الله زیاری,

این مقاله برنامه و برنامه ریزی درایران را با توجه به مؤلفه های اندیشه شکل گیری ‘پیدایش‘الگوی نظری برنامه ریزی توسعه‘اهداف‘استراتژی‘سازماندهی وعملکرد مورد بررسی و تحلیل قرارمیدهد.دراین ارتباط ایران دارای نیم قرن سابقه برنامه ریزی است که هفت برنامه عمرانی و توسعه(پنج برنامه قبل از انقلاب و دو برنامه بعد از انقلاب)را تهیه و اجرا نموده است وهم اکنون در مرحله اجرای برنامه سوم توسعه قرارداد.دوبرنامه ...

در این مقاله به ابزارهای مهم برنامه ریزی شامل نمودار میله ای، شبکه و روش مسیر بحرانی پرداخته می شود. نخست چگونگی ایجاد ساختار اجزای کار برای یک پروژه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس هر یک از فنون، هدف های آن، قوانین و رویه های ترسیم هر یک تعریف و تشریح می شوند و سرانجام نرم افزار مدیریت پروژه معرفی می گردد.

حمید ضرغام بروجنی,

این مقاله مثالی از کاربرد رویکرد پویای سیستمی است که به موضوع برنامه ریزی مسکن از گام نخستین، تعیین ابعاد مسئله تا توصیه های نهائی و تحلیل سیاست های مختلف می پردازد. این برخورد با موضوع، به کمک بسته نرم افزاری DYNAMO که در واقع یک زبان شبیه سازی کامپیوتری است صورت گرفته است. و از این نظر معرف قابلیت های این بسته نرم افزاری در تنظیم برنامه ریزی حل مسائل اجتماعی – اقتصادی است حل این گونه مسائل ب...

رویکرد رایج یا متعارف به برنامه‌ریزی آن را تلاش برای تدوین نقشه راه حرکت از وضع موجود به مطلوب سازمان یا مجموعه‌ای می‌بیند که برنامه برای آن تدوین می‌شود. این سند که توسط تیم مشاور یا بخش برنامه‌ریزی تهیه می‌شود طی اجرا مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح می‌شود و بازخورد آن مبنای اصلاح راهبردها قرار می‌گیرد. در این مقاله نقدهای اساسی به این دیدگاه بررسی شده و در مقابل، نگاه نامتعارف یا نگاه حداقلی ب...

ژورنال: حیات 1991
فطوره چی, فاطمه ,

بخش جراحی بیشترین تقاضا را در خدمات بیمارستانی دارد. حدود 70% پذیرش بیمارستانها، مربوط به اعمال جراحی است. افزایش کارایی اتاق عمل و بهره ­برداری بهینه از ظرفیت اتاق عمل از اهمیت بالایی برخوردار است. به ­علت اهمیت توسعه و مدیریت امکانات جراحی و اتاق عمل و تاثیر این فعالیتها بر میزان تقاضای خدمات بیمارستان، نیاز به یک برنامه زمانی معین برای اتاق عمل امری ضروری به نظر می­رسد. در این مطالعه برنامه ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید