نتایج جستجو برای بهای تمام‌شده انرژی

تعداد نتایج: 35718  

   با مقررات زدایی از بازار و شکل‌گیری بازار روز بعد انرژی، باهدف کاهش هزینه‌های تولیـد و توزیـع بـرق و رفـع ناکارآمدی‌های صنعت برق انحصاری، تحدید ساختار در بازار برق ایران انجام گرفت که در آن در هرروز تولیدکنندگان انرژی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. دراین‌بین بهای تمام‌شده تولید انرژی پارامتر تعیین‌کننده در تعیین استراتژی پیشنهاد قیمت توسط هر نیروگاه و میزان سود بخشی آن می‌باشد. ازاین‌رو در ا...

ژورنال: گلجام 2008
عبدی گلزار , بهمن, فرقاندوست حقیقی, کامبیز,

Proper and rational collecting, classifying and regular reporting of financial data in a manufacturing unit requires establishing an appropriate and compiled cost accounting data system so that based on these reports, the managers of the manufacturing units can make their decisions for planning, control of production and also cost reduction. Since the hand-knitted carpet industry is a competito...

استانداردهای بین‌المللی حسابداری مبتنی بر استاندارد شماره ۱۳ (اندازه‌گیری ارزش منصفانه) و شماره ۹ (برآورد ذخیره زیان اعتباری) به نهادهای مالی اجازه داده است تا دارایی و بدهی مالی خود را در صورت‌های مالی بر اساس ارزش منصفانه تهیه نمایند. در بانک‌ها، تسهیلات بانکی یکی از اقلام دارایی مالی و قابل گزارش به ارزش منصفانه است. افشا و گزارش بهای تمام‌شده یا ارزش منصفانه تسهیلات بانکی به‌عنوان بخشی از د...

ژورنال: حسابداری سلامت 2015
دکتر رضا جامعی, فائزه رضایی یمین,

مقدمه: هدف این پژوهش محاسبه بهای تمام‌شده خدمات مراقبت‌های بهداشتی بیمارستان تأمین اجتماعی شهر اصفهان با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها، توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش بخش مراقبت‌های بهداشتی مرکز درمانی شماره 4 بیمارستان تأمین اجتماعی شهر اصفهان در سال 1393 بررسی شده است. داده‌های هزینه خدمات و حجم خدمات،...

ژورنال: مدیریت سلامت 2016

Introduction: Activity-Based Costing (ABC) is one of the new systems of products and services costing providing more accurate and precise information needed by managers and assisting them in appropriate decision making. This study, conducted in Imam Sajjad Hospital of shahriyar sought to determine the cost of dialysis services provided by the hospital and to compare the results with dec...

ژورنال: حسابداری سلامت 2018

مقدمه: با توجه به افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع، توجه به همه فعالیت‌ها و هزینه‌ها به منظور محاسبه بهای تمام‌شده خدمات ارائه شده به ویژه در بیمارستان‌ها ضروری است؛ زیرا شناسایی دقیق هزینه‌ها می‌تواند منجر به قیمت‌گذاری درست خدمات ارائه شده، شود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی و گذشته‌نگر بوده و شیوه گردآوری داده‌ها به روش بررسی اسناد و مد...

رویا دارابی, , سامان کاهن, ,

دریافت: 96/8/8     پذیرش:96/12/21  چکیده مقدمه: بررسی هزینه‌های بیمارستان و تعیین تخت-روز بیمار، از جمله نیازهای مدیران بهداشتی و درمانی است. هدف از انجام مطالعه حاضر محاسبه بهای تمام‌شده تخت-روز بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان خیریه دکتر سپیر تهران به روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، و مقایسه آن با تعرفه مصوب وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی است. روش‌کار: نوع پژوهش کاربردی، و ابزار گردآوری دا...

ژورنال: حسابداری سلامت 2016

مقدمه: یکی از روش‌های جدید برای محاسبه بهای تمام شده، روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گراست. هدف این پژوهش، مقایسه بهای تمام‌شده خدمات ارائه‌شده به بیماران مبتلا به دیابت با استفاده از روش‌های هزینه‌یابی سنتی و بر مبنای فعالیت زمان‌گرا است. روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش مقطعی و توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش از اسناد و مدارک و تراز مالی شش ماهه اول سال 1394 مجتمع بهداشتی درمانی ن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید