نتایج جستجو برای بهینه‌سازی صوتی

تعداد نتایج: 6332  

در این مقاله، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و توسعه روش راسس، بهینه‌سازی افت تراگسیل صدا در یک ورق مرکب متقارن مستطیلی با سپرصوتی نامتناهی و تکیه‌گاه ساده مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور جلوگیری از کاهش سفتی ورق در حین فرآیند بهینه‌سازی، قید کمانش اعمال گردیده و از بسآمد­های گسسته بر مبنای افت تراگسیل صدا با ثابت وزنی استفاده شده‌ است. لایه­ چینی براساس مواد مرسوم مرکب صورت گرفته و نتایج به‌...

حمیدرضا ذوالعطا, فریدون عباسی‌دوانی,

پدیده‌ی هم‌جوشی صوتی در صورت وجود یک محیط میزبان مناسب قابل دست‌یابی خواهد بود. برای بالا بردن احتمال انجام واکنش هم‌جوشی صوتی شعاع حباب کاواکی باید تا حد امکان بزرگ باشد و در طی فروریزش حباب، موج­های ضربه­ایی پرشدت ایجاد گردد. در این مقاله عوامل مؤثر بر محیط میزبان پدیده‌ی هم‌جوشی صوتی شناسایی و سپس نقش این عوامل در رشد بیشینه‌ی حباب و فروریزش­های پرشدت آن برای ایجاد موج­ ضربه‌ای شدید و در نتی...

<span style="color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit...

سیده فرزانه لاریمیان, پویان شهابیان,

مردم، فضاها را نه تنها با حس بینایی بلکه با حواس دیگر از جمله شنوایی نیز تجربه می‌کنند. در نتیجه منظر صوتی فضاها از عوامل مؤثر در شکل گیری تصویر ذهنی مردم می‌باشد. منظر صوتی تمامی صداهای موجود در محیط از جمله صداهای مطلوب در کنار صداهای نامطلوب می‌باشد. هر فضای شهری منظر صوتی خاص خود را دارد. با توجه به قدمت و شهرت خیابان ولیعصر، صدای جوی آب و پرندگان، از عوامل هویت بخش منظر صوتی این خیابان محس...

ژورنال: ژئوفیزیک ایران 1388
عبدالرحیم جواهریان, محمد کمال قاسم العسکری, ملیحه السادات کاظمی,

امواج صوتی که در محیط‌های گازی و یا سیال‌های گرانرو کاملاً میرا نیستند در مقایسه با امواج کشسان حساسیت بیشتری دارند. بدان معنا که حساسیت و قدرت آشکارسازی امواج صوتی نسبت به امواج کشسان در اینگونه محیط‌‌‌ها بیشتر است. از طرف دیگر توصیف مخازن هیدروکربوری با روش‌های پردازش داده‌های لرزه‌ای و وارون‌سازی داده‌های لرزه‌ا‌ی براساس معادله‌های امواج صوتی استوار است. در این تحقیق به تحلیل داده‌های لرزه‌ا‌...

The acoustic wave velocity depends on elasticity and density at most materials, but because of anisotropy and especially piezoelectric coupling effect, the acoustic wave propagation at piezoelectric based crystalloacoustic materials, is an applied and challenging problem. In this paper, using modified Christoffel's equation based on group velocity concept, the effect of anisotropy and piezoelec...

گلبان مقدم, نصرت الله, عزیزی, ذبیح الله , منوچهریان, فریدون ,

ژورنال: پژوهنده 2005
مهدوی, محمدابراهیم, پیوندی, علی اصغر,

سابقه و هدف: محققان نشان داده اند زمان نهفته رفلکس صوتی در برخی ضایعات رتروکوکلئار (Retrocochlear) و به ویژه در ضایعات ساقه مغز، به طور غیرطبیعی افزایش می یابد. با توجه به تاثیر مشخصات محرک و ثابت زمانی دستگاه ایمیتانس بر اندازه رفلکس صوتی، لازم است هر آزمایشگاه مقادیر بهنجار زمان نهفته رفلکس صوتی خود را تعیین کند. این تحقیق، با هدف تعیین مشخصه های بهنجار زمان نهفته رفلکس صوتی و همچنین تاثیر تح...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید