نتایج جستجو برای تجزیه‌وتحلیل اهمیت- عملکرد

تعداد نتایج: 180343  

علی‌اکبریان, مجتبی,

چکیده مراعات حقوق مردم در جامعه در ابعاد مختلف و احترام به جان و مال و آبروی آنان از شاخص‌های اساسی یک جامعه اسلامی است چراکه اسلام به عنوان دینی کامل، برای ایجاد جامعه‌ای اخلاقی و همراه با امنیت و آسایش برای همگان، توجه فراوانی به حقوق افراد و لزوم رعایت آن نموده است. تأملی در آیات قرآن کریم ـ به عنوان منبع اصلی دین اسلام ـ به خوبی نشان دهنده این موضوع است. آیاتی با موضوعات تشریع حق قصاص، نهی...

ژورنال: لیزر پزشکی 2018
ابوالحسینی, شهریار, ویسی, فاطمه,

در استفاده از سامانه‌های لیزری علاوه​بر وجود خطرات مرتبط با نور باریکۀ لیزر، خطراتی نیز وجود دارند که ناشی از روند تولید نور لیزر و یا نحوۀ استفاده از لیزر است. این‌گونه خطرات تحت‌عنوان خطرات غیرپرتوی باریکۀ لیزر شناخته می‌شوند. وجود پرتوهای یون‌ساز، آلودگی صوتی، خطرات الکتریکی، پلاسما و تولید آلاینده‌های شیمیایی از عمده‌ خطرات غیرپرتوی یک سامانۀ لیزری است. لذا در زمان کار با لیزر، علاوه​بر رعا...

نصراله عسگری,

مقاله حاضر که با عنوان اهمیت درخت گردو در زندگی روستاییان الموت قزوین ارائه شده است، سعی بر آن دارد با استفاده از روش‌های مشاهده مشارکتی، مصاحبه و با استفاده از تحقیقات صورت گرفته درباره گردو و با بهره‌گیری از نظریه کارکردگرایی ساختی به سوالات زیر پاسخ دهد: با وجود تغییرات و دگرگونی‌های رو به افزایش و همه جانبه در روستاهای الموت آیا برداشت گردو توانسته پیوندهای اجتماعی خانواده  و شبکه های پیرا...

افتخار, ابراهیم, نوروززاده, جعفر,

Glutathione (GSH) is the most abundant low molecular weight- thiol and thus representing the first line of cellular defense against oxidative stress in biological systems. Other important functions of glutathione include regulation of gene expression, signal transduction, cell proliferation and apoptosis, cytokine production and immune response. Intracellular glutathione concentrations vary fro...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2019

اقتصاد نئوکلاسیک رویکرد اصلی و مسلط برنامه‌های آموزشی و پژوهشی علم اقتصاد محسوب شده و سایر رویکردها تا حدود زیادی در حاشیه این برنامه‌ها قرار دارند. بحث و سؤال اساسی این مقاله این است که آیا قسمت ترکیبی اقتصاد اسلامی نیز باید همین وضعیت را داشته باشد؛ یعنی آیا تأکید اقتصاد اسلامی باید بر ترکیب آموزه‌های اسلامی با ادبیات نئوکلاسیکی باشد. در ادبیات نهادی با تأکید بر محدودیت‌های بهینه‌سازی نئو...

ژورنال: ایمنی زیستی 2015

مخمرها سلول­های یوکاریوتی هستند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی حائز اهمیت بوده و از نظر صنعتی و بیوتکنولوژیک درتولید آنزیم­ها، واکسن­ها و بعضی از داروهای نوترکیب کاربرد دارند. این تک­ سلولی­ ها در صنایع غذایی و بیوتکنولوژی نیز کاربرد داشته و عموما از محیط­های طبیعی و یا فلور گیاهان و جانوران تهیه، و پس از شناسایی، بصورت انبوه کشت داده می­شوند. امتیازات ویژه مخمرها ازجمله تولید آسان، سریع ...

ژورنال: مدیریت صنعتی 2012

هدف این نوشتار، بهبود روابط زنجیرۀ تأمین در شرکت­های کوچک و متوسط صنعت قطعه‎سازی خودرو کشور است. رویکرد مورد استفاده، تحلیل اهمیت ـ عملکرد و شیوه گردآوری اطلاعات پرسش‎نامه بوده است. پس از مطالعه پیشینه پژوهش، سیزده عامل مهم در روابط زنجیرۀ تأمین شرکت­های مورد مطالعه، شناسایی‎شده که همگی به تأیید خبرگان رسیده­اند. سپس با توجه به پیشینه پژوهش، برای هر عامل شاخص­های مناسب تعیین شده است. در ادامه، ...

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی کیفیت فعالیت‌های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بو­علی‌‌سینای همدان بر اساس مدل تحلیل اهمیت – عملکرد ((IPA بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی بود که 350 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق‌ساخته­ بود که کیفیت فعالیت­های آموزشی را در 7 بعد هدف، محتوا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید