نتایج جستجو برای تجزیه‌وتحلیل اهمیت- عملکرد

تعداد نتایج: 180343  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات راهبردی 2003
جفری دی. ساکس, محمدعلی قاسمی,

در حالی که ایالات متحده طی بیست سال اخیر از رشد سریع اقتصادی برخوردار بود، بسیاری از کشورهای فقیر، همچون برخی از فقیرترین کشورهای جهان در صحرای افریقا، نسلی داشتند که افت شدید معیارهای زندگی را تجربه می کرد. هزینه شخصی مصرف طی سالهای 1980-98 در ایالات متحده هر سال به صورت سرانه 1/9 درصد افزایش یافته ، در حالی که این رقم در صحرای آفریقا به طور متوسط سالانه 1/2 درصد کاهش یافته است (1). آیا نابراب...

ژورنال: :فصلنامه آموزش مهندسی ایران 1999
تقی ابتکار,

وسایل رفاهی زندگی انسان بر اساس برنامه های مشخصی تهیه می گردند. برخی از این وسایل با استفاده از منابع طبیعی و با طرح و محاسبه چگونگی دگرگونی آنها فراهم می شود و برخی دیگر، از طریق محاسبه، طراحی و سپس به کارگیری منابع، ساخته می شود. در مراحل مختلف طراحی، تهیه و ساخت ، بهره برداری و بالاخره نگهداری و تعمیر وسایل زندگی، نیروی انسانی کارآمد و ماهر مورد نیاز است. از همین گفتار مختصر، کاملا پیداست که...

ژورنال: :کهن نامه ادب پارسی 2014
عباس آذرانداز,

درخت آسوری یک اثر منظوم به زبان پارتی است که به خط پهلوی تحریر شده است. این اثر به دلایلی چند از مهم ترین آثار ادبی ایران در دورۀ میانه محسوب می شود. گذشته از این که تحقیقات روش مند وزن شناختی ایرانی میانه با آن شروع شد، خود اثر نمودار انواع گوناگونی از تجربیات ادبی در دورۀ میانه است؛ تجربیاتی که در شعر فارسی به ویژه در قصاید سخنوران پارسی گوی پس از اسلام نیز دیگربار مجال ظهور یافت. در این گفتا...

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی 1993
مرتضی کلانتری,

ژورنال: بیمارستان 2012
ابوالحسنی, نازنین, دلگشایی, بهرام, رواقی, حمید,

Background: Developing countries request to alternative revenue resources. Iran as one of the developing countries with high potentiality for attracting medical tourist is seeking to enter medical tourism marketing .This study aimed to analyze the importance- performance of the Tehran as a capital city to medical tourism viewed by medical tourists and medical service providers. Materials and m...

امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران علاقمند به استقرار پارادایم‌‌های نوین زنجیره‌‌تأمین، شناسایی اولویت‌‌های بهبود و تعیین نقاط تمرکز برای ارتقای عملکرد پاردایم‌‌های نوین زنجیره‌تأمین است. پژوهش حاضر با مطالعه عمکلرد اقدامات موثر در سه سطح زنجیره‌-تأمین شرکت کاله (شامل تأمین‌‌کننده رده اول، شرکت مرکزی، توزیع ‌کننده رده اول) درصدد است با توسعه یک مدل تصمیم‌گیری استراتژیک و کاربردی، عوامل کلیدی پ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1337

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1343

چکیده ندارد.

اسماعیل نسب, نادر, جعفری, کبری, سلطانیان, علیرضا, کرمی, منوچهر,

Background and Objectives: Syndromic surveillance systems are used to early detection of outbreaks. The purpose of this study was to determine the feasibility of clinical and non-clinical data sources used in influenza syndromic surveillance in Zanjan. Methods: In this time series study, clinical and non-clinical data related to influenza like illness (ILI) as a potential data source of synd...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید