نتایج جستجو برای تجزیه‌وتحلیل اهمیت- عملکرد

تعداد نتایج: 180343  

سید علی اکبر افجه,

نقش گروه (جانعه) در تأمین نیازهای فرد بارها توسط علمای جامعه شناسی موضوع بحث علمی بوده است. در این مقاله سعی شده است که با توجه به عوامل انگیزش فرد (نیازهای فردی) و عوامل (دلایل) پیوستن فرد به گروه در سازمان، این مهم اثبات شود که دلایل پیوستن «فرد» به «گروه» همان عوامل تنگیزش (نیازهای) انسان طبق سلسله مراتب «مازلو» است.

اینترنت از جمله فن­آوری­ های جدید است که در چارچوب رهیافت ارتباط توسعه­ ای می­ تواند روند توسعه کشورهای در حال توسعه را تسریع نماید. تاریخ این کشورها گواه براین مدعاست که انتقال فن­آوری بدون انطباق آن با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور میزبان، به مثابه برهم زدن نظم داخلی و تعادل آنها و نهایتاً سوق دادن آنها به سمت کشوری نامتعادل است که بخش ­های مختلف آن زیر سیستم از یک فراسیستم ملی ن...

گروه یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اجتماعی است. مولوی در مثنوی، بارها به مفهوم گروه اشاره کرده و مریدان و مخاطبان را به سلوک گروهی سفارش کرده‌ است. آنچه مولوی دربارۀ گروه گفته بسیار پویاست؛ به طوری که نظرات وی را به عنوان دانشی نظری می‌توان به کار بست و بومی ساخت. در این مقاله، تلاش ما آن است که با روش توصیفی- تحلیلی، نظرات مولوی را دربارۀ گروه مورد بررسی قرار دهیم و به این پرسش‌ها پاسخ دهیم: 1- مع...

حسین صالحی زاده, محمد صالحی زاده, مهدیه علیخویی,

ژورنال: :جستارهای فلسفی 2009
رضا اخلاقی,

مفهوم مدل یکی از مفاهیم اساسیِ فلسف هی علم و معرفت شناسیِ معاصر است. فیزیک دانان یکمسأله ی واقعی را حل نم یکنند، بلکه به جای آن مسأله، مدلی را به وجود م یآورند تا به کمک آنمسأله را حل کنند. واژه ی مد لسازی در فیزیک بسیار فراگیر شده است و آموزش مد لسازینمونه ای از کلِ یک برنام هی آموزشی بر پای هی مدل سازی است. با وجود این، فراگیران در کلا سهایدرک روشنی ندارند و در نتیجه متوجه نقش این مفهوم در « مد...

ژورنال: :راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 0
محسن ملاهادی, mollahadi m. department of pediatrics...,

مقدمه. آموزش بالینی یکی از ارکان مهم آموزش پرستاری به حساب می­آید. حدود نیمی از زمان آموزش دانشکده­های پرستاری صرف آموزش بالینی می­شود؛ به­طوری­که آموزش بالینی، قلب آموزش حرفه­ای پرستاری را تشکیل داده و در شکل­دهی هویت حرفه­ای پرستاری نقش اساسی بازی می­کند. سیستم آموزش بالینی فعلی پرستاری بیشتر بر حفظ اطلاعات تکیه دارد و مدرس در آن نقش اصلی و محوری را بازی می­کند. هدف اصلی آموزش پرستاری، به­کار...

روح الله صالحی دولت آباد, عبدالرضا فرجی راد,

امـروزه در روابط بین الملل سلطه بـرکـانـون­هایتولید و منبع نفت وگاز و مسیر انتقال آنها اساس کار بسیاری از سیاستگذاران را تشکیل می­دهد وکشورهایی کـه دارای سیاست انـرژی محور هستند غـالب تصمیم­هـای خود را بـا تکیه بـر پشتوانه انرژی اتخاذ می­نمایند.روسیه کشوری است که از اهرم انرژی برای بازسازی قدر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید