نتایج جستجو برای تجزیه‌وتحلیل اهمیت- عملکرد

تعداد نتایج: 180343  

ژورنال: :مجله پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 2014
محسن کرامت پناه, حسین فتح آبادی, محمود حجامی,

پژوهش های مدیریتی بر اهمیت نقش آفرینی عوامل اقتضایی در ارتقای عملکرد سازمانی تأکید دارد .به هر حال مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران صورت گرفته است . این مقاله حاصل کار پژوهشی در این خصوص است که سعی دارد این شکاف علمی را پر کند. بررسی پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان با رویکرد دلفی به شناسایی چهارده عامل اقتضایی منجر شد که عملکرد سازمان...

تکنیک اهمیت-عملکرد، گامی اساسی در تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت، شناسایی ادراکات و انتظارات دریافت‌کنندگان خدمت و تحلیل عملکرد مؤسسات است. هدف از این پژوهش بررسی میزان عملکرد کتابخانه دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی با رویکرد تحلیل اهمیت عملکرد است. فلسفه وجودی کتابخانه‌ها تأمین رضایت و انتظارات ذی‌نفعان خود است بدین منظور باید بررسی شود که این مجموعه نسبت به تحقق هدف خود چگونه ...

ژورنال: علوم دامی ایران 2017

اطلاع از ساختار ژنتیکی جمعیت دام‌ها در راستای اجرای بهتر برنامه­های اصلاح نژادی و حفظ ذخایر ژنتیکی آن‌ها بسیار ارزشمند است. داده‌های ژنگانی (ژنومی) فرصتی برای حل پیچیدگی تاریخچة تکاملی جمعیت­ها و بازسازی رویدادهای تاریخی نادر، را فراهم می­آورند. در این پژوهش برای ارزیابی ساختار جمعیتی گاومیش‌های ایران روش‌های تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) و تجزیه‌وتحلیل جداسازی مؤلفه‌های اصلی (DAPC) اجرا شد...

Regarding the fact that stored data occupies a large space in organizations and retention systems and information management that has been resulted in gigantic data warehouses, the need for extracting an appropriate model is felt increasingly. Text mining is one of the most significant methods for extracting a useful and appropriate model that helps organizations in achieving their goals throug...

ژورنال: تحقیقات موتور 2014
حاجی علی اکبری, فروزان, شکرریز, مرضیه, پیرزاده, یداله,

سوخت‌های نانومخلوط معلق قطره‌های کوچکی به قطر 2 تا 100 نانومتری دارند که از دو حالت پیوسته و غیرپیوسته تشکیل شده‌اند. این قطرات به صورت غیرپیوسته در پایه‌ای سوختی در ابعاد نانو پخش شده‌اند و با تغییر ترکیب سوخت و بهبود احتراق، سبب کاهش آلاینده‌های گازهای خروجی موتور می‌گردند. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از مواد فعال‌کننده سطحی (سورفکتانت) مختلف، نانومخلوط معلق گازوئیل با 15-10% آب بررسی شد و...

سبک زندگی کارگزاران زمینه اصلاح سبک زندگی عمومی در مسیر تمدن اسلامی است. اما زمانی می‌تواند فرصتی برای اثربخشی در جامعه ایجاد کند که مطابق با سبک زندگی مطلوب باشد. هدف نوشتار ارزیابی شکاف بین وضعیت موجود سبک زندگی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران با وضعیت مطلوب، با استفاده از روش تحلیل اهمیت- عملکرد (IPA) است. پرسش این است که آسیب‌ها و نقص‌های سبک زندگی کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟ ...

مقدمه: در تدوین برنامه‌های ارتقای کیفیت، شناخت ادراکات و انتظارات دریافت‌کنندگان خدمت از کیفیت خدمات ارائه شده گام نخست می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران مبتلا به آب مروارید با روش تحلیل اهمیت عملکرد است. روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری دو گروه انتخاب می‌باشند. گروه اول شامل 10 چشم پزشک و 10 پژوهشگر در حوزه مدیریت خدمات بهداشتی و گروه دوم 3...

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اهمیت ـ عملکرد عوامل مؤثر بر تصمیم تماشای یک مسابقۀ فوتبال بود. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و جامعۀ آماری آن را تماشاگران مسابقۀ فوتبال تیم‌های سپاهان و سایپا تشکیل دادند که از میان آن‌ها 384 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در‌دسترس ‌به‌عنوان نمونۀ پژوهش ‌انتخاب شدند. جهت انجام پژوهش، عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها با بررسی دقیق ادبیات و پیشینۀ پژوهش شنا...

آذرپیوند, سجاد , مؤمن, احد, مؤمنی, مهرداد , مرادی, حجت اله ,

تحلیل اهمیت - عملکرد، ابزار مؤثری برای ارزیابی موقعیت رقابتی سازمان، شناسایی فرصت‌های پیشرفت و نیز طراحی استراتژی‌های بازاریابی و مشخص‌کننده گزینه‌های مورد توجه مصرف‌کنندگان است. برای نخستین بار، ماریتا و جیمز تحلیل اهمیت- عملکرد را برای شناسایی و اولویت‌بندی ویژگی‌های محصول یا خدمت که سازمان می‌تواند برای حداکثر کردن رضایت مشتریانش بر آن تمرکز کند، ارائه کردند. از طریق تشکیل ماتریس دوبعدی که م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید