نتایج جستجو برای تجزیه‌وتحلیل اهمیت- عملکرد

تعداد نتایج: 180343  

درخت آسوری یک اثر منظوم به زبان پارتی است که به خط پهلوی تحریر شده است. این اثر به دلایلی چند از مهم‌ترین آثار ادبی ایران در دورۀ میانه محسوب می‌‌شود. گذشته از این که تحقیقات روش‌‌مند وزن‌‌شناختی ایرانی میانه با آن شروع شد، خود اثر نمودار انواع گوناگونی از تجربیات ادبی در دورۀ میانه است؛ تجربیاتی که در شعر فارسی به‌ویژه در قصاید سخنوران پارسی‌‌گوی پس از اسلام نیز دیگربار مجال ظهور یافت. در این ...

حسن میانداری,

اول، فلسفه‌های علوم خاص، پرسشها و پاسخهایی خاص دارند. فلسفة زیست‌شناسی نیز از این قاعده مستثنا نیست. دوم، در جامعة فلسفی ما پرسشها و پاسخهایی مطرحند که فلسفة زیست‌شناسی به هر دو می‌تواند کمک کند. و سوم فلسفة زیست‌شناسی پرسشها و پاسخهایی جدید هم مطرح می‌کند. در این مقاله به برخی از مباحث هر سه دسته اشاره شده است. ارسطو، مسلمانان، نظریة تکامل در قرن نوزدهم و دو مسأله در قرن بیستم، برای این مقصود ...

در بازارهای رقابتی، مصرف‌کننده جایگاه ویژه‌ای دارد و در تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده، رنگ محصول یکی از عوامل اصلی بسیار مؤثر در انتخاب محصول می‌باشد. بنابراین، بسیار مهم است که مدیران بازاریابی اهمیت رنگ در بازاریابی را درک کنند، زیرا رنگ نقش مهمی در شکل‌گیری ذهنیت افراد بازی می‌کند. در این راستا در پژوهش حاضر اهمیت رنگ در بازاریابی، به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف ضرورت توجه به مقوله رنگ در بازاری...

طراحی لرزه‌یی در بسیاری از آیین‌نامه‌ها، از جمله استاندارد ۲۸۰۰ ایران، براساس روش نیرویی است. در این روش برای ارتقاء سطح عملکرد ساختمان‌ها، نیروی وارد بر آنها با افزایش ضریب اهمیت ساختمان )I( افزایش داده می‌شود. از آنجا که در روش نیرویی، رفتار سازه در حوزه‌ی غیرارتجاعی مشخص نیست، میزان و محل آسیب سازه در سطوح عملکرد متفاوت برای طراح نامعلوم خواهد بود. در این نوشتار با استفاده از تحلیل‌های استات...

فنی, زهره, مایل‌افشار, فرحناز,

The current article investigates into the role and effect of approaches, policies, and functions of local government (as one of the effective factors in labor demand) on the structure and status of employment in such cities as Tehran and Montreal. The research method is descriptive-analytic and data were collected through direct observations, review of deeds, reports, and the information publis...

ژورنال: جنگل ایران 2014

در تحقیق حاضر نخست با کاربرد شاخص تعلقة فی (Φ)، گونه‌های معرف گروه‌های اکولوژیک گیاهی جنگل حفاظت‌شدة خیبوس تعیین‌شده و سپس با توسعة مدل مجموع شاخص تعلقه فی به‌همراه دو شاخص تمایزی و انحصارگرایی، ارزش گونه‌های معرف در ارزیابی کیفیت طبقه‌بندی گروه‌های مزبور تشریح شد. براساس نتایج شاخص تعلقة فی تعداد 33 گونۀ معرف برای گروه‌های گیاهی فاقد شمشاد معرفی شد که سهم گونه‌های چوبی و علفی به‌ترتیب...

تقی ابتکار,

وسایل رفاهی زندگی انسان بر اساس برنامه های مشخصی تهیه می گردند. برخی از این وسایل با استفاده از منابع طبیعی و با طرح و محاسبه چگونگی دگرگونی آنها فراهم می شود و برخی دیگر، از طریق محاسبه، طراحی و سپس به کارگیری منابع، ساخته می شود. در مراحل مختلف طراحی، تهیه و ساخت ، بهره برداری و بالاخره نگهداری و تعمیر وسایل زندگی، نیروی انسانی کارآمد و ماهر مورد نیاز است. از همین گفتار مختصر، کاملا پیداست که...

Hedartaghavi, Seyednavab, Mohammadi, Taymoor,

هرچند دانسته‌ها در مورد روش تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی اندک است. اما به‌طور قطع می‌توان گفت بخشی از تصمیم‌گیری، به پیش‌بینی توانایی سودآوری آینده شرکت‌ها مربوط می‌شود. همچنین سودآوری به‌عنوان مبنایی برای ارزیـابی کـارایی مـدیران شرکت‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش، باهدف معرفی الگـوریتم مـناسب جهت پیش‌بینی سودآوری به تصمیم‌گیرندگان، با استفاده از 23 نسبت مالی برتر، به ‌...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید