نتایج جستجو برای تجزیه‌وتحلیل اهمیت- عملکرد

تعداد نتایج: 180343  

سیدجواد امام جمعه زاده, سیدزکریا محمودی رجا,

هدف پژوهش حاضر تجزیه‌وتحلیل رویکرد اقتصادمقاومتی و جایگاه آن در تحقق گفتمان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت به‌عنوان یک رویکرد بومی است. اهمیت این مسئله ازآنجاست که امروزه به‌واسطه حاکم شدن اصول و آموزه‌های رئالیسم بر نظام و روابط بین‌الملل، قدرت محوری یکی از عناصر کلیدی در تحقق بخشی منافع کشورها به شمار می‌آید. در این میان استفاده از قابلیت‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرت از سوی بازیگرا...

ژورنال: اقتصاد تطبیقی 2020

پیش­نگری یکی از انواع جهت­گیری های استراتژیک سازمانی است. پژوهش­ها نشان داده است که شرکت­هایی که گرایش بیشتری به پیش­نگری دارند از عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود برخوردار هستند. بنابراین شناسایی عواملی که بر گرایش سازمان به پیش­نگری تأثیر می­گذارند از اهمیت برخوردار است. گرایش به تجزیه­و­تحلیل نیز به عنوان یکی از جهت­گیری­های استراتژیک سازمانی شناخته می­شود. گرایش به تجزیه­و­تحلیل به معنای توجه...

Asghari, Fariba , Majdzadeh, Reza,

Responsiveness formally is defined as "the ability of health system to meet the population's legitimate expectations regarding their interaction with the health system, apart from expectations for improvement in health or wealth" and the population legitimate expectations have been defined in terms of international human rights norms and professional ethics. World Health Organization has con...

حسن علایی,

انسان برای ارتباط با دیگران و انتقال دانسته­ ها و یافته­ ها و بیان خواسته­ هایش ناگزیر است تا  وسیله ای را بیابد. اولین چیزی که انسان برای رفاع این حاجات خود یافته، گفتگوی مستقیم بود. مکالمه این نقیصه را داشت که مخاطبان آن محدود بودند زیرا در هر منطقه­ ای از زبانی خاص استفاده می­ شد و از طرفی قابلیت نگهداری این اطلاعات و یافته ­ها برای روزگاران بعد و استفاده کنندگان دیگر نقاط میسر نبود. از این ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی چگونگی بیان اهمیت در ارائه‌های رشته‌های علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم پزشکی و علوم فیزیکی است. روش تحقیق استفاده‌شده در این پژوهش ترکیبی است از یک روش پیکره-محور و تجزیه‌وتحلیل کلام. در ضمن، نشانگرهای اهمیت مطلب این مطالعه از 160 سخنرانی انگلیسی پیکره بیس استخراج‌شده‌اند. بررسی رونوشت این ارائه‌ها نشان داد، اول و مهم‌تر از همه رشته دانشگاهی برای بیان اهمیت مسئله ن...

ژورنال: :مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 0
فریبز محمدهادی, - کورش فتحی واجارگاه, شهید بهشتی محمدحسن پرداختچی, شهید بهشتی محمود ابوالقاسمی, شهید بهشتی,

در عصر حاضر، آموزش از طریق بهبود دانش و مهارت­های منابع انسانی، از نقشی تحول آفرین برخوردار شده است. این امر، مستلزم کیفیت­گرایی و توجه به رضایتمندی فراگیران از دوره­های آموزشی است. هدف کلی پژوهش حاضر، توسعه روش شناسی تضمین کیفیت در آموزش منابع انسانی است؛ برای تحقق هدف فوق، تلاش شده برمبنای رویکرد نظری کیفیت خدمات، مولفه­های کیفیت در آموزش منابع انسانی شناسایی شوند و با تمرکز بر مفهوم رضایتمند...

ژورنال: رهیافت 2002
حسن قاسم زاده,

ژورنال: جمعیت 1997

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

شکوهی, علی, قزوینی, علیرضا, مصطفوی, سیدحسین,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید