نتایج جستجو برای تحلیل سلسله مراتبی

تعداد نتایج: 241028  

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP یکی از تکنیک های معتبر و قوی تصمیم گیری چند معیاره می باشد. در این مقاله رویکرد ریاضی به AHP مورد بحث قرار می گیرد. در سال 1997 یک محقق بنام جاناتان بارزیلای مدل AHP را فاقد چارچوب صحیح ریاضی برای تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری دانست. در این مقاله نقد بارزیلای نسبت به AHP به آن پرداخته است تشریح شده که عمدتا به شرح زیر می باشد. 1. معمولا توابع ارزشی غیر ...

جمشید صالحی صدقیانی, سارا مژدهی, علی نظرلی, محمد حسین آرمان,

هرگاه عمل تصمیم گیری با چند گزینه و چند معیار روبرو باشد، می توان از روش فرایند تحلیلاستفاده کرد. این روش دارای یک ساختار سلسله مراتبی است و اساس آن بر (AHP) سلسله مراتبیمقایسة زوجی معیارها و مقایسة زوجی گزینه ها )نسبت به هر معیار( نهفته است. برای محاسبة میزانناسازگاری ماتریس مقایسات زوجی و محاسبة میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی، دو الگوریتممجزا ارائه گردیده است. در این مقاله، این الگوریتم ...

رحمانی, مرتضی, زمانیان, مصطفی, نویدی, حمید رضا,

In this paper after reviewing the necessity of scientific decision making, the multiple decision making models and the analytical hierarchy process are briefly defined as the techniques for decision making in human judgment. Then, considering the importance of inconsistency in analytical hierarchy process, the modified version of least square method is used to obtain the overall priority of alt...

ژورنال: مجله علوم آماری 2008
اسکندری, فرزاد, حاجی زاده, ابراهیم , خیری, سلیمان, رحیم زاده, میترا,

  در تحلیل داده های بقا، هنگامی که نسبتی از افراد شفایافته هستند و زمان های رخداد پیشامد با یکدیگر همبسته می باشند، از مدل شکنندگی شفایافتگی استفاده می شود. در این مقاله هدف تحلیل دو نوع شکنندگی همبسته از دیدگاه بیزی در مدل شفایافتگی ناآمیخته برای مجزا کردن اثرات تصادفی اختصاصی و مشترک موجود بین آزمودنی ها می باشد، این مدل ها عبارتند از: (1) مدل شکنندگی همبسته شفایافتگی (2) مدل شکنندگی همبسته ش...

عباسیان پس از برآمدن، با چالش واگرایی علویان، شیعیان و مشروعیت اجتماعی روبه‌رو شدند و جنبش نفس زکیه در برابر خلافت عباسی مهم‌ترین آن بود که بازتاب سیاسی و اجتماعی گسترده­ای در بین مردم داشت؛ هرچند که نهادینه نشد و شکست خورد. ارزیابی میزان تأثیرگذاری عوامل سیاسی و اجتماعی در این شکست بسیار ارزشمند است. در این نوشتار، برای ارزیابی میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل سیاسی و اجتماعی و مقایسۀ داده­های ...

سبک خاص رهبری حسن صباح و اطاعت محض و داوطلبانه پیروان وی، نمونه‌ای شاخص‌ برای مطالعات سبک‌شناسی رهبری و فرایند اطاعت محض است. در این پژوهش از دو رویکرد برای تجزیه و تحلیل عوامل ناظر بر اطاعت محض اسماعیلیان از حسن صباح استفاده شده است. در رویکرد نخست، از منطق ارسطویی استفاده گردیده و ابتدا با استفاده از روش اقدام‌پژوهی تاریخی، دلایل اطاعت محض اسماعیلیان از حسن صباح، بررسی شده و با استفاده از نرم...

امروزه با ورود مدیریت ارتباط با مشتری به عرصه های جدید، شناسایی ویژگی های مشتریان مختلف و تخصیص بهینه منابع به آنها با توجه به ارزشی که برای شرکت ها دارند، به یکی از دغدغه های اصلی در این حوزه تبدیل شده است. هدف این مقاله ارائه مدل مناسبی جهت تعیین ارزش دوره عمر مشتری به عنوان ملاکی در راستای تخصیص بهینه منابع می باشد. در فرایند پیشنهادی این تحقیق که در شرکت بازرگانی طوس شرق اجرا گردیده است، پس...

الهه جعفریان مقدم, حامد منوچهری, سعید ملماسی, سیدعلی جوزی, ُسید مسعود منوری,

صنایع پتروشیمی با توجه به ماهیت فعالیت­ها و نیز به واسطه تولید پسآب و انتشار گازهای آلاینده، از پتانسیل ایجاد آثار بدی بر محیط زیست برخوردار می­باشند. در این مطالعه اثرات ناسازگار محیط زیستی صنایع پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بررسی گردیده است. با توجه به این­که عمده صنایع پتروشیمی موجود در این منطقه در مجاورت خورها احداث شده­اند، آلودگی­های ناشی از آن­ها، خورهای اطراف را به­عنوان ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید