نتایج جستجو برای تحلیل سینوپتیک

تعداد نتایج: 238123  

ژورنال: :پژوهش های فرسایش محیطی 0
سیدحجت موسوی, دانشگاه کاشان، سجاد خاموشی, دانشگاه کاشان احسان تمسکی, دانشگاه هرمزگان,

طوفان های گرد و غبار از پدیده های مخرب اقلیمی بر روی نقشه های سینوپتیکی بوده که متاثر از عناصر اقلیمی فشار، ابرناکی، بارندگی، رطوبت نسبی، باد، دما و تبخیر می باشد. با توجه به اینکه استان کرمانشاه یکی از مناطق متاثر از این طوفان ها است، هدف از این پژوهش تحلیل سینوپتیک روزهای فرین گرد و غبار در ایستگاه کرمانشاه در بازه زمانی 54 ساله (1951- 2005) می باشد. بدین منظور، ابتدا براساس شاخص دید افقی 100...

خشکسالى از جمله مهمترین مخاطرات طبیعى است که به صورت آرام و خزنده عمل مى‏ کند. این پدیده ناشى از فرآیندهاى آب و هوایى است و شدت و فراوانى آن تا حدودى به موقعیت جغرافیایى محل بستگى دارد که هر چند سال یک بار در نتیجه کاهش میزان بارندگى اتفاق مى ‏افتد. به منظور مطالعه و بررسى خشکسالى‏ ها و ترسالى‏ هاى ایستگاه خوى، داده ‏هاى 32 ساله (2007-1976) بارش این ایستگاه با استفاده از شاخص توزیع استاندارد و ...

بدون شک سیلاب یک بلای طبیعی شناخته شده است. تحلیل جامع از شرایط سینوپتیکی که موجب جریان روان‌آب با حجم بالا می‌گردد شرایط را برای شناسایی مناطق با ریسک سیل بالا مناسب‌تر می‌سازد. هدف از این تحقیق مطالعه و بررسی بارش‌ سنگین و در پی آن احتمال رویداد سیل در منطقه چهارمحال بختیاری و به صورت موردی کوهرنگ می‌باشد. بارش 20 بهمن سال 1384 با 157.4 میلی‌متر به عنوان نمونه‌ایی از بارش‌های سنگین منطقه انتخ...

علی حنفی, قاسم عزیزی, محسن سلطانی, موسی آقاجانی,

  در این پژوهش به منظور بررسی الگوی سینوپتیکی یخبندان شدید و دیر هنگام دوره 23 تا 26 فروردین ماه 1388، نقشه‌های هواشناسی میانگین فشار سطح دریا، 850 و 500 هکتوپاسکال بررسی شده است، و با استفاده از نقشه‌های همدیدی، موقعیت و جابجایی سیستم‌های جوی همچون: سیکلون‌ها، آنتی سیکلون‌ها و میدان‌های باد مطالعه شده است. نتایج نشان دهنده آن است که فعالیت سامانه پرفشاری در شمال دریای خزر سبب ریزش هوای سرد عرض...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده جغرافیا 1391

به منظور شناسایی الگوهای سینوپتیکی ایجاد کنند? بارش تگرگ در استان کرمانشاه ، از داده های هوای حاضر از دور? 1987 تا 2011 ، از هواشناسی استان أخذ شد.برای داده های هوای جاضر در قسمت ماکروی اکسل برنامه نویسی بر مبنای کدهای 99 ، 96 ، 91، 90 ، 89 ، 87 و 27 که پدید? تگرگ با شدت های متفاوت را در بر دارند ، نوشته شد و از بین گروپ هفتم داده های أخذ شده از هواشناسی استان ، کدهای هفت گان? تگرگ مشخص شدند و ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده جغرافیا 1390

کولاک برف (snowstorms) از جمله پدیده های جوی است که در نتیجه ریزش برف توأم با باد (15 متر بر ثانیه) و درجه حرارت های پایین ( زیر صفر درجه ) رخ داده و باعث زیان های شدید و گاه وسیع در سطح منطقه می شود. زیان-های این پدیده در برنامه های عمرانی، محدودیت های حمل و نقل، خدمات شهری بررسی شده است. از آنجایکه منطقه کردستان جز مناطق کوهستانی و واقع در عرض های بالا می باشد همین ویژگی در شدت و تداوم کولاک ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390

در این مطالعه با استفاده از داده های ترازهای 1000 تا 500 هکتوپاسکال روزهای اول تا هشتم ژوئن 2007 به تحلیل سینوپتیک توفان حاره ای گونو اقدام شد. عملکرد چند سامانه در ترازهای مختلف جوی سبب به وجود آمدن قوی ترین توفان شش دهه گذشته در منطقه دریای عرب شد. در روز اول ژوئن به دلیل شکل گیری منطقه کم فشار و با همراهی منحنی بسته کم ارتفاع در ترازهای 850 تا 500 توفان گونو از حالت اغتشاش حاره ای خارج شده و...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده جغرافیا 1392

هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل همدید موج سرما وگرما در استان کرمانشاه است . ویک دور? 20ساله بین سال های 1989 -2009 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . 5 ایستگاه ، که دارای آمار بلند مدت 20 ساله بودند ، انتخاب گردیدند. وبراساس آستانه ی صدک 5 و 95 برای داده های حداقل و حداکثر دما،10 موج سرما و 7 موج گرما به صورت فراگیر انتخاب گردیدند. آمار روزانه ی فشار سطح زمین و ارتفاع تراز 500 هکتوپاسکال از سایت cd...

ژورنال: :جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 0
محسن سلطانی, علی حنفی, قاسم عزیزی, موسی آقاجانی,

در این پژوهش به منظور بررسی الگوی سینوپتیکی یخبندان شدید و دیر هنگام دوره 23 تا 26 فروردین ماه 1388، نقشه های هواشناسی میانگین فشار سطح دریا، 850 و 500 هکتوپاسکال بررسی شده است، و با استفاده از نقشه های همدیدی، موقعیت و جابجایی سیستم های جوی همچون: سیکلون ها، آنتی سیکلون ها و میدان های باد مطالعه شده است. نتایج نشان دهنده آن است که فعالیت سامانه پرفشاری در شمال دریای خزر سبب ریزش هوای سرد عرض ه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید