× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای تحلیل مؤلفه اصلی

تعداد نتایج: 305669  

In this paper, we first proposed the supervised version of probabilistic principal component analysis mixture model. Then, we consider a learning predictive model with projection penalties, as an approach for dimensionality reduction without loss of information for face recognition. In the proposed method, first a local linear underlying manifold of data samples is obtained using the supervised...

تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین یکی از متغیرهای اصلی مورد استفاده در پروژه‌ها و مدل­سازی­های هیدرولوژی، کشاورزی، هواشناسی و اقلیمی می­باشد. در این تحقیق قابلیت عملکرد روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) و تئوری آنتروپی (EN) برای تعیین ورودی مدل­های شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP)، شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی (RBF)، ماشین بردار پشتیبان (SVM) و برنامه‌ریزی ژنتیک (GEP) در برآورد تابش خورشیدی در...

ژورنال: ژئوشیمی 2015

امروزه آب به‌عنوان یکی از عوامل بهبود و رشد اقتصادی جوامع به شمار می‌رود، بنابراین مدیریت بهینه منابع آب به‌ویژه آب شیرین نیز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشورهاست. هدف این مطالعه، تعیین منشأ و غلظت عناصر و ترکیبات محلول در آب زیرزمینی لاله‌زار است. محدوده مطالعاتی لاله‌زار در 75 کیلومتری جنوب‌شرقی بردسیر و جنوب‌غربی کرمان بین طول جغرافیایی 56 درجه و عرض جغرافیایی 29 درجه و در زون ساختاری ایران م...

ژورنال: ژئوشیمی 2015

امروزه آب به‌عنوان یکی از عوامل بهبود و رشد اقتصادی جوامع به شمار می‌رود، بنابراین مدیریت بهینه منابع آب به‌ویژه آب شیرین نیز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشورهاست. هدف این مطالعه، تعیین منشأ و غلظت عناصر و ترکیبات محلول در آب زیرزمینی لاله‌زار است. محدوده مطالعاتی لاله‌زار در 75 کیلومتری جنوب‌شرقی بردسیر و جنوب‌غربی کرمان بین طول جغرافیایی 56 درجه و عرض جغرافیایی 29 درجه و در زون ساختاری ایران م...

ژورنال: پژوهشنامه مالیات 2008
شایسته, رویا, شایسته, زهرا , عالم تبریز, اکبر,

متدی صحیح که این شاخص ها را به درستی ارزیابی نماید تا بتوان بر دقت این ارزیابی ها صحه گذارد، نیازمندند تابتوانند علاوه بر کنترل ادارات و زیر مجموعه های تابعه رقابتی سالم را در جهت نیل به اهداف سازمانها ارایه نمانید. این مقاله به ارایه روشی جهت ارزیابی عملکرد و رتبه دهی ادارات امور مالیاتی بر حسب شاخص های استخراجی با الهام ازمدل کارت امتیازی متوازن (BSC) در چهار دسته کلی (شاخص یاد گیری و رش...

ژورنال: سلامت و محیط زیست 2015
روانخواه, ندا, معصوم, سعید, میرزایی, روح اله,

Background and purpose: Soil contamination resulted from either natural or anthropogenic factors reduces environmental quality. The aim of this study was to evaluate the geoaccumulation, contamination factor, and principal component analysis indices to estimate topsoil contamination in Aran-Bidgol town. Materials and methods: 135 topsoil samples were collected from Aran-Bidgol town and the m...

ژورنال: اقتصاد کشاورزی 2014
حمید امیرنژاد, مریم سالاری بردسیری,

رشد جمعیت جهان و رشد سریع فعالیت‌های اقتصادی که در گذشته ایجاد شده است، همچنان باعث خسارات شدید محیط زیستی می‌شود. حفاظت از محیط طبیعی جهان بی‌تردید یکی از چالش برانگیزترین مسائل در دهه‌های آینده است. هدف از این مطالعه، اندازه‌گیری درجه تخریب محیط زیست بر اساس شاخص‌های منتخب با استفاده از یک تکنیک چند متغیره ‌به نام تحلیل مؤلفه‌های اصلی می‌باشد. برای این منظور، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سوخت...

ژورنال: مهندسی حمل و نقل 2012

هدف اصلی در این مقاله استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلف ههای اصلی برای شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در فرآیند مدل سازی تصادفات در آزادراههای برون شهری است. با توجه به توانایی مدل شبکه های عصبی در پیش بینی تصادفات رانندگی، مدل تعداد تصادفات آزادراههای برون شهری کشور با استفاده از مدلهای شبکه های عصبی توسعه داده شده و متغیرهای مربوط به جریان ترافیک، سهمیه بندی بنزین و متغیرهای محیطی نیز به عنوان مت...

ژورنال: اکو هیدرولوژی 2018

نیترات از مهم‏ترین آلاینده‏هایی است که بیشتر آبخوان‏ها، ازجمله آبخوان کرج، از آن آسیب می‏بینند. از آنجا ‏که روش معمول برای بررسی فرایندهای هیدروژئوشیمیایی در آبخوان، به‏صورت گرافیکی است، به‏منظور ارزیابی آلودگی نیترات در داده‏های کیفی 86 چاه در آبخوان کرج طی سال 2013، از روش‏های چندمتغیرۀ آماری به‏عنوان یک روش تکمیلی برای درک عوامل مؤثر بر کیفیت آب‏های زیرزمینی، شناسایی آلودگی و طبقه‏بندی نمونه...

ژورنال: :نشریه مدیریت صنعتی 2014
رحیم فوکردی, رضا علیخانی, محسن صادق عمل نیک,

پژوهش حاضر به ارائۀ رویکردی جایگزین در تصمیم گیری و به کارگیری آن در انتخاب بهترین بالگرد نظامی از میان گزینه های موجود می پردازد. برای این کار، پس از شناسایی معیارهای ارزیابی و انتخاب بالگردهای نظامی، از روش تحلیل مؤلفه های اصلی برای تعیین اوزان اهمیت این معیارها استفاده شد. سپس این اوزان در صورت‎بندی مدل برنامه ریزی آرمانی به‎کار رفت. درنهایت با اجرای مدل برنامه ریزی آرمانی، به‎ازای پارامترها...