× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای تربیت معلم

تعداد نتایج: 18006  
احمد سلحشوری, محمدرضا یوسف زاده, مهری میرزایی رافع,

هدف این پژوهشبررسی ­مقدار تأکید کتاب فارسی ­عمومی دوره تربیت معلم بر تربیت هنری از دیدگاه دانشجویان مرکز تربیت معلم استان همدان است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش این است که تا چه حد در برنامه درسی فارسی عمومی دوره تربیت معلم بر تربیت هنری توجه ­شده است؟ روش پژوهش ­پیمایشی­است. جامعه آماری، این پژوهش عبارتند از تمامی ­دانشجویان مراکز تربیت ­معلم استان­ همدان که درس فارسی ­عمومی را گذرانده­اند...

عبدالرسول جمشیدیان, مهدی صادقیان سورکی,

هدف این پژوهش بررسی رابطه هویت سازمانی و تعهد سازمانی بود. این پژوهش در بین مدرسان مراکز تربیت معلم استان چهار محال و بختیاری و با نمونه آماری برابر با 56 نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی و ابزارهای اندازه گیری پرسشنامه تعهد سازمانی مییر و آلن و پرسشنامه هویت سازمانی چنی بوده است. برای بررسی داده های بدست آمده از رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس اس...

ژورنال: تربیتِ معلم فکور 2016

امروزه میزان علاقه مندی به آموزش معلم پژوهش محور در بین محققان تربیت معلم و جوامع اجتماعی تربیتی درحال افزایش است. آموزش با کیفیت بالا، بر توجه به اهمیت آموزش معلمین از سطح ابتدایی تا آموزش سطوح توسعه حرفه ای جهت کمک به به روز رسانی دانش معلمین، عمق بخشیدن به درک آنها و پیشرفت مهارتهایشان متمرکز شده است . هدف از رویکرد مبتنی بر پژوهش توسعه فرایندهای تفکر آموزشی معلم است. در این رویکرد ، مدرسه ی...

امروزه میزان علاقه مندی به آموزش معلم پژوهش محور در بین محققان تربیت معلم و جوامع اجتماعی تربیتی درحال افزایش است. آموزش با کیفیت بالا، بر توجه به اهمیت آموزش معلمین از سطح ابتدایی تا آموزش سطوح توسعه حرفه ای جهت کمک به به روز رسانی دانش معلمین، عمق بخشیدن به درک آنها و پیشرفت مهارتهایشان متمرکز شده است . هدف از رویکرد مبتنی بر پژوهش توسعه فرایندهای تفکر آموزشی معلم است. در این رویکرد ، مدرسه ی...

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 2013
محمدرضا یوسف زاده, احمد سلحشوری, مهری میرزایی رافع,

هدف این پژوهشبررسی ­مقدار تأکید کتاب فارسی ­عمومی دوره تربیت معلم بر تربیت هنری از دیدگاه دانشجویان مرکز تربیت معلم استان همدان است. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش این است که تا چه حد در برنامه درسی فارسی عمومی دوره تربیت معلم بر تربیت هنری توجه ­شده است؟ روش پژوهش ­پیمایشی­است. جامعه آماری، این پژوهش عبارتند از تمامی ­دانشجویان مراکز تربیت ­معلم استان­ همدان که درس فارسی ­عمومی را گذرانده­اند...

امروزه میزان علاقه مندی به آموزش معلم پژوهش محور در بین محققان تربیت معلم و جوامع اجتماعی تربیتی درحال افزایش است. آموزش با کیفیت بالا، بر توجه به اهمیت آموزش معلمین از سطح ابتدایی تا آموزش سطوح توسعه حرفه ای جهت کمک به به روز رسانی دانش معلمین، عمق بخشیدن به درک آنها و پیشرفت مهارتهایشان متمرکز شده است . هدف از رویکرد مبتنی بر پژوهش توسعه فرایندهای تفکر آموزشی معلم است. در این رویکرد ، مدرسه ی...

علی محمد امیر تاش,

اعتقاد بر این است که انگیزه کارکنان، پایه های کارایی و اثربخشی سازمان را تشکیل می دهد. در نتیجه، مدیرانی که به موفقیت سازمان خود پایبند هستند باید برای شناخت عواملی که بیشترین انگیزه را درافراد ایجاد می کند تلاش کنند. تفاهم و توافق متقابل مدیران و کارکنان روی اهمیت و اولویت انواع مختلف انگیزه های کاری، زمینه لازم را برای اینکه هر دو طرف با رسیدن به اهداف خود در محیط کار احساس رضایت کنند فراهم م...

ژورنال: روانشناسی تربیتی 2005
احمد آقا زاده,

این مقاله سعی دارد به بررسی سیر تحولات نظام تربیت معلم در ایران بپردازد و درباره عواملی که در توسعه کمّی و کیفی مراکز تربیت معلم طی قرون گذشته به ویژه از زمان تاسیس دارالفنون مؤثر بوده است، سخن براند. این مقاله از دو گفتار تشکیل شده است: در گفتار نخست با دیدی انتقادی به تشریح سیاستها، اقدامات و اتخاذ تصمیماتی خواهیم پرداخت که در شکل گیری نظام کنونی تربیت معلم نقش داشته است. در گفتار دوم به طرح و...