نتایج جستجو برای ترکیب گونه‌ای

تعداد نتایج: 43164  
ژورنال: محیط زیست جانوری 2017

هدف از این مطالعه بررسی ترکیب زئوپلانکتون استخرهای پرورش ماهی گرم آبی است، از این­ رو در مطالعه حاضر ساختار و دینامیک زئوپلانکتون­ ها در 3 استخر مزارع پرورش توام ماهی کپور معمولی و کپور ماهیان چینی در منطقه دزفول مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی نمونه­ های زئوپلانکتونی نیز با استفاده از تورهایی با چشمه 100 میکرون از 3 استخر (A1<str...

ژورنال: مرتع 2018

ارزیابی تغییرات ایجاد شده در اکوسیستم­های مرتعی پس از اجرای عملیات احیا برای تعیین اثرات مثبت یا منفی پروژه ضروری می­باشد. این مطالعه به بررسی اثر عملیات مختلف احیای بیولوژیک بر ترکیب و تنوع گونه­ای پوشش گیاهی در مراتع نیمه­استپی زاگرس واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است. نمونه­برداری از پوشش گیاهی در سه منطقه نهال­کاری، کپه­کاری و چرای شدید (شاهد) به طور تصادفی- سیستماتیک با استقرار ...

ژورنال: طب جنوب 2013

زمینه: شیوع مجدد مالاریا در دو دهه گذشته در مناطقی از شمال و شمال غرب کشور که از نظر اپیدمیولوژی جزء مناطق پاک کشور محسوب می‌شود،‌ لزوم تهیه اطلاعات پایه و به روز را در ارتباط با ناقلین مالاریا آشکارتر کرد. کنترل ناقلین یکی از راه‌بردهای اساسی در کنترل اپیدمی‎ها می‌باشد. در این تحقیق ترکیب گونه‌ای و فعالیت ماهانه لارو آنوفلینی در انواع زیستگاه‌های لاروی در استان قم بررسی گردیده است. مواد و روش‌...

علی رضا دادخواه, علی محمد اسعدی,

در این مطالعه ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه‌ای مراتع ییلاقی اسدلی- پلمیس واقع در 30 کیلومتری بین بجنورد و اسفراین از طریق جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی از منطقه و استقرار قاب‌های ویتاکر در مراتع حفاظتی (از سال 1378) و تخریبی مورد بررسی قرار‌‌گرفت. هدف از این تحقیق تعیین ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه‌ای در تیپ‌های مختلف گیاهی و همچنین تأثیر شیب و جهت بر روی غنای گونه‌ای بود که برای تجزیه و تحلیل از مدل...

Identifying herbaceous species and their composition at forest road edges and skid trails is an urgent task to prevent changes of natural and native composition of species and invasion of exotic species. The present study aimed to evaluate the herbaceous species cover grown on the forest road surface, cut and fill slopes and skid trail surface and their comparison with inside forest in order to...

در این مطالعه تغییرات ترکیب گونه‌ای پوشش علفی جنگلهای دست‌کاشت سوزنی‌برگ کاج تهران (Pinus eldarica) با سنین متفاوت، به‌روش نمونه‌برداری منظم- تصادفی (سیستماتیک) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در این راستا سه جنگل‌کاری کاج در سه طبقه سنی 8، 21 و 40 سال انتخاب شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که در جنگل کاج 40 ساله، 26 گونه گیاهی حضور دارد که با محاسبه مشخصه‌هایی نظیر پوشش، تراکم و فراوانی برای تک ...

ژورنال: جنگل ایران 2014

هدف از این تحقیق، مقایسة ترکیب و تنوع گونه‌ای علفی در توده‌های خالص و آمیختة راش در جنگل خیرود نوشهر است. 9 تودة خالص و 15 تودة آمیخته راش انتخاب شدند. در هر توده یک قطعه نمونه 400 متر مربعی (20×20متر) برای تعیین نوع و فراوانی- پوشش گونه‌های زیراشکوب با استفاده از جدول ترکیبی برآون- بلانکه پیاده شد. همچنین در هر پلات، نسبت راش در لایة درختی به‌عنوان یک پارامتر محیطی محاسبه شد. در مرکز قطعات نمو...

It has been paid less attention to effect of environmental factors on species richness and diversity indices in fragile ecosystems around Playa. Therefore this study was conducted to evaluate the effect of geographical directions and distance from Playa salt layer on the composition and species diversity in Sirjan Playa, Kerman Province, Iran. Determination of intervals 10, 1000 and 2000 mete...

به منظور بررسی تأثیر زمان وجین بر ترکیب گونه‌ای، تراکم، وزن خشک و خصوصیات فیزیولوژیکی علف‌های هرز ذرت شیرین ( سینگل کراس 403) آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 1389 در مزرعه شهید سالمی واقع در شمال شهر اهواز به اجرا درآمد. تیمارها به صورت وجین علف‌های هرز در مراحل مختلف فنولوژیکی رشد ذرت شامل 4 برگی، 6 برگی، 8 برگی، 10 برگی، 14 برگی، تاسل‌دهی به همراه تیمارهای تداخل ...

به منظور بررسی میزان صید به ازای واحد تلاش و ترکیب گونه‌ای در تورهای گوشگیر سطحی شیری (سواحل سیستان و بلوچستان)، مطالعه‌ای در 6 منطقه صیدگاهی و به مدت چهار ماه انجام شد. تعداد 778 ماهی متعلق به 25 گونه صید و شناسایی شدند. در ترکیب صید شناخته شده ماهی تن (Auxis rochei rochei) با 135 عدد و 100% درصد وقوع در تمام نقاط نمونه‌برداری بیشترین میزان صید و ماهی سلطان ابراهیم (Nemipterus japonicus)، سکلا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود